Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 86: 86. Dong Dong Ngư – 鳙鳙鱼
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-086

Dong Dong Ngư là một loài dị thú vừa giống trâu vừa giống cá, nó có cơ thể của con cá, đầu của con trâu cày, trên đầu mọc lông rất giống vằn hổ, cho nên còn được gọi là Ngưu Ngư 牛鱼. 《Đồ Tán》 của Quách Phác ghi chép: “Cá tên Dong Dong, lai giữa trâu hổ.”

Dong Dong Ngư trích từ 《Sơn Hải Kinh · Đông Sơn Kinh》: “Sông Thực Thủy 食水 đi ra, rồi chảy về hướng đông bắc trút vào biển. Trong nước nhiều cá Dong Dong 鳙鳙, dạng nó như trâu cày, tiếng nó như lợn kêu.”