Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 88: 88. Điều Dong – 䖺䗤
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-088

Điều Dong là một loài quái thú vừa giống cá vừa giống rắn. Dáng nó như một con rắn vàng, nhưng lại có vây cá, trên người có vầng sáng rất sáng bao phủ. Điều Dong là Hung thú[20] trong truyền thuyết, trên người có kịch độc, nhìn thấy nó chính là dấu hiệu đại hạn và hoả hoạn. 《Đồ Tán》 của Quách Phác viết: “Điều Dong dạng rắn, vỗ cánh rắc ánh sáng, trôi đi bằng vào cưỡi sóng, ra vào sông Trường Giang và Tương Giang 江湘, gặp thì năm hạn, là dấu hiệu hoả hoạn.”

Điều Dong trích từ 《Sơn Hải Kinh · Đông Sơn Kinh》: “Độc Sơn 独山, sông 末涂 Mạt Đồ đi ra, rồi chảy về hướng đông nam trút vào sông Miến Thuỷ 沔水, trong nước nhiều Điều Dong 䖺䗤, dạng nó như rắn vàng, vây cá, ra vào có ánh sáng, gặp thì thiên hạ đại hạn.”