Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 91: 91. Du Du – 峳峳
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-091

Du Du là loài kỳ thú tập hợp đặc trưng của bốn loài động vật ngựa, dê, trâu, chó thành một thể, dáng nó giống con ngựa nhưng lại có mắt của con dê và đuôi của con trâu. Tiếng kêu của Du Du giống như tiếng chó sủa, nơi nó xuất hiện thì mọi người sẽ không được an bình. 《Đồ Tán》 của Quách Phác viết: “Trị tại đắc hiền, vong do thất nhân. Du du chi lai, nãi chí giảo tân. Quy chi minh ứng, thùy kiến kỳ tân.”

Du Du trích từ 《Sơn Hải Kinh · Đông Kinh thứ hai》: “Chân Sơn 䃌山, có loài thú, dạng nó như con ngựa, mà mắt dê, bốn sừng, đuôi trâu, tiếng nó như tiếng chó tru, tên là Du Du 峳峳, gặp thì nước đó nhiều người xảo quyệt.”