Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 92: 92. Kiết Câu – 絜钩
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-092

Kiết Câu có ngoại hình như chim vịt trời, đuôi chuột. Kiết Câu giỏi leo trèo cây cối, truyền thuyết kể rằng Kiết Câu là một loài chim tai họa, là Hung thú có thể mang đến ôn dịch. Ngô Nhậm Thần ghi chép: “Lưu Hội Mạnh rằng, gặp Hải Phù Mao (海凫毛 lông vịt trời biển?) tức thiên hạ đại loạn, loài chim này cũng là loài Hải Phù 海凫 (vịt trời biển?).”

Kiết Câu trích từ 《Sơn Hải Kinh · Đông Kinh thứ hai》: “Chân Sơn, có loài chim, dạng nó như vịt trời mà đuôi chuột, giỏi trèo cây, tên là Kiết Câu 絜钩, gặp thì nước đó nhiều bệnh dịch.”