Thông tin truyện

Ta Là Xuyên Không Giả

Ta Là Xuyên Không Giả

Tác giả:

Nguồn:

Truyện CV

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9.2/10 từ 8 lượt
Thể loại: dị giới, xuyên không, trùng sinh

Trong cuộc đời của mỗi người đều trãi qua sinh, lão, bệnh, tử... và đó cũng là một vòng tuần hoàn cứ mãi diễn ra lặp đi lăp lại.

Nam là cái gì còn nữ là cái gì, ta không quan tâm, đối với ta tất cả những cái đó chỉ là phù du. cũng bởi ta chính là vạn vật mà vạn vật lại cũng chính là ta.

Ta muốn sáng tạo vũ trụ chỉ là một cái chuyện nhỏ, ta muốn ngươi chết thì cũng chỉ là một câu nói mà thôi.

Lý Huyền, siêu thoát tất cả, tối cao vô thượng... Chỉ mỗi tội, thích hành sâu kiến cùng làm hắc thủ sau màn.

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Bình luận truyện