Thông tin truyện

Ta Từ Tận Thế Bắt Đầu Vô Địch

Ta Từ Tận Thế Bắt Đầu Vô Địch

Nguồn:

sưu tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 5.6/10 từ 30 lượt
200 năm sau tận thế thời đại.

Lâm Tinh Hải đạt được hệ thống, hoành hành tận thế, nghiền ép hết thảy địch.

Nghiền ép nhất thời thoải mái, một mực ép một mực thoải mái.

Đinh! Đạt được huyết khí chi lực + 1

Đinh! Đạt được gien ưu hóa + 1%

Đinh! Đạt được súng ống kỹ năng tinh thông.

Danh sách chương

Bình luận truyện