Thông tin truyện

Tác Tử (Tìm Đường Chết)

Tác Tử (Tìm Đường Chết)

Thể loại:

Đam Mỹ, Ngược, Sủng

Nguồn:

superseme.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.5/10 từ 28 lượt
Thể loại: chủ thụ, ôn nhu lạnh lùng công x tra (ngạo kiều) thụ biến trung khuyển, trước ngược công (ít thôi) sau ngược thụ, thụ truy công, thụ sủng công, HE.
Edit: Superseme (Dyongchan, ~N.P.H.A~, Minorthing, Dương Vũ: edit phiên ngoại)
Beta: Superseme
Couple: Quý Quân Húc (công) x Thẩm Xán (thụ)
Phối hợp diễn: Đường Tiêu Vân, Phú Phàm, Úc Vệ Hằng, Hồ Vân Bằng, Tuần Hữu
Độ dài: 35 chương chính văn + 13 phiên ngoại

Truyện này kể về một bạn thụ muốn tìm đường chết.

Đang tốt đẹp ngạo kiều nữ vương thụ thì không muốn làm, lại đem mình thay đổi.

Rốt cục tự biến mình trở thành chuẩn trung khuyển thụ với đầy đủ phẩm chất si hán, phu nô, bị phu quản nghiêm.

Danh sách chương

Bình luận truyện