Thông tin truyện

Thanh Phong Từ Lai

Thanh Phong Từ Lai

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Nguồn:

portrait005.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.5/10 từ 6 lượt
Thể loại:  Đam mỹ – hiện đại đô thị – kịch tình máu tró – 1×1 – HE.
Biên tập: Soleil
Vai chính: Từ Thanh Phong x Lương Tấn

Đây là một câu chuyện tình yêu vô cùng lâm li giữa cọc và trâu, giữa người truy đuổi và bị truy đuổi.

Bình luận truyện