[Thất Ngũ] Bao Thanh Thiên Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 1: Hài cốt trong giếng
Thơ rằng:

Giai nhân tóc xanh, lại thành âm hồn nơi giếng

Nỗi oan mười năm, cuối cùng cũng được biết đến


Năm thứ hai đời Tống Nhân Tông, vụ án con dâu trưởng Lý thị của quốc công ở Huy Châu chết mất đầu đã được làm sáng tỏ, bố cáo khắp thiên hạ. Có điều không ai ngờ rằng ở trong giếng cạn vứt đầu đó lại còn chứa một hài cốt lâu năm hóa xương trắng khác. Nếu không bởi phủ Khai Phong đến cơi giếng tìm sọ, chắc sẽ vĩnh viễn trầm oan nơi đáy giếng. Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu của phủ Khai Phong phụng mệnh phủ doãn Bao Chửng đi Huy Châu điều tra cẩn thận.