Thiên Đạo Bảng Hiện Thế Ta Thiên Đế Tư Chất Bị Lộ Ra

Chương 25: 25: Thiên Đạo Thần Thông Bảng Hiện Thế Thiên Kiêu Tranh Phong Ngoài Ta Còn Ai 2


“Thần Thông bảng hạng 12: Quái Võ đại lục, Võng của Vân Quái tộc, Di hình hoán ảnh Thần thông.

”“Thần Thông bảng hạng 11: Thú Võ đại lục, La Diệp của Hắc Thái Li tộc, Siêu tốc khôi phục Thân thông.

”Thần Thông từ hạng 11 đến vị trí thứ 100, đã hoàn toàn được công bố.

Nhưng Nhân tộc chỉ có 3 người, trên Thần Thông bảng này.

Mà năm đại chủng tộc khác, trên cơ bản chiếm từ hạng 11 đến vị trí 100 trong Thần Thông bản này.

Hơn nữa Thần Thông của bọn họ, trên cơ bản đều là trời sinh đã có.

Thời điểm bọn họ sinh ra đã có, là đã có đủ Thần Thông, cũng chính là năng lực đặc biệt.

Duy nhất Nhân tộc, trời sinh có được năng lực võ giả đặc biệt có thể nói là trong vạn người chẳng có một người.

Cho dù là có, cũng kém hơn so với Thần Thông cường đại của năm đại tộc khác.


Ở thời đại trước thời thượng cổ, ngược dòng đến thời điểm thời đại hỗn loạn, khi võ đạo mới chỉ ở giai đoạn sơ khai, Nhân tộc hoàn toàn phải bon chen cầu sự sống giữa năm đại chủng tộc.

Mà năm đại chủng tộc khi đó đã dựa vào Thần Thông cường đại bẩm sinh của mình chia cắt toàn bộ Chân Võ đại lục.

Về sau võ đạo khởi dậy, Nhân tộc mới có thể vùng lên.

Nhưng ưu thế tiên thiên Thần Thông bẩm sinh, chính là nội tình, cho dù năng lực của năm đại tộc khác trong thời đại Chân Võ này không bằng Chân Võ đại lục, thế nhưng một khi giao chiến nổi lên, Nhân tộc chưa hẳn chiếm được thế thượng phong, chỉ biết song song hủy diệt.

“Cha, Thần thông của Quỷ Võ đại lục cường đại như vậy, hạng 11 đến 100 đã có tận 39 tên trong bảng.

” Vương Thiến Thiến sau hi nhìn thấy danh sách của Thiên Đạo Thần Thông bảng cũng không nhịn được sợ hãi than thở.

Vương Diễm lạnh nhạt nói: Nguyên nhân Quỷ tộc của Quỷ Võ đại lục ưu thế hơn các tộc khác ở Thần Thông là bởi vì chúng nó có đủ hư hóa, hấp thụ năng lượng thiên địa vào chính mình để hóa thành Thần thông.

”“Hóa ra là như vậy à, trước mắt Nhân tộc của chúng ta cũng chỉ có 6 người trên bảng.

” Vương Thiến Thiến nói.

“Điểm mạnh của Nhân tộc, không ở chỗ Thần Thông, mà ở đây.

” Vương Diễm chỉ vào đầu Vương Thiến Thiến.

“Thông minh sao?” Vương Thiến Thiến hỏi.

Vương Diễm lắc đầu nói: “Không đúng, là tư tưởng cảnh giới.

”Đối lập với các tộc khác mà nói, bất kể là linh hồn, thể chất, thần thông, đều kém xa các tộc khác.

Mượn tã lót của trẻ con mà nói, trẻ con các tộc khác, vừa sinh ra không chỉ có thể đi đường, thậm chí còn có thể phi thiên độn địa.

Trong Quỷ Thánh điện của Quỷ Võ đại lục.

Tiếng la hét “ha ha” kia, càng phát ra nhiều hơn.


“Thánh đế Võng Quỷ, Thánh Tử Lam Quỷ đời sau của ngươi, có được Ẩn ảnh ngàn dặm Thần thông, nhất định có thể xếp trong 3 hạng đầu của Thần Thông bảng.

”“Ha ha, Thánh Nữ Diễm Quỷ của ngươi, có được Định hồn Thần Thông, cũng nhất định có thể xếp trong 3 hạng đầu của Thần Thông bảng.

”Bọn họ cũng không phải là thổi phồng, phải biết rằng, Ẩn ảnh ngàn dặm Thần thông, có thể nói là hiếm thấy trên đời, vì vậy Thần Thông này có thể cho Thánh Tử Lam Quỷ, đi qua ngàn dặm cũng sẽ không bị người khác phát hiện.

Mà Định hồn Thần thông của Thánh Nữ Diễm Quỷ kia, lại có thể khiến linh hồn người khác đình trụ, vì thế làm cho người khác chết thảm vì sợ hãi.

Trừ khi linh hồn cường đại, nếu không sau khi bị định hồn, chỉ có thể một đường chết.

Lãnh thổ Nhân tộc, Chân Võ đại lục.

Trên Cửu Châu đại địa, võ giả của Nhân tộc, cũng không cảm thấy mất mác vì điều này.

Bọn họ cũng biết, Thần thông của Nhân tộc khó mà so sánh cùng năm đại tộc khác.

Nhưng bọn họ vẫn như trước chờ mong, có thể có một vị Nhân tộc có thể nằm trong 10 hạng đầu của Thần Thông bảng, cho dù là hạng 10 cũng được.

Bên trong Thiên Thánh cung.

Các Đại Thánh đế gặp nhau.


“Ở trong Nhân tộc, Tinh Châu Diệp Gia của Nhân tộc có cơ hội tiến vào mười hạng đầu Thần Thông bảng.

”“Mộc huynh, lão đệ nhớ rõ Diệp tộc các ngươi, có một vị Thánh Nữ, có đựơc Hồi quang Thần thông, có thật hay không?”“Quả thật.

”“Nếu như Hồi quang Thần thông còn không thể tiến vào mười hạng đầu, sợ là Nhân tộc chúng ta cũng không có ai đứng trong mười hạng đầu trên Thần Thông bảng.

”Hồi quang Thần thông bọn họ nhắc tới, đã có thể khiến linh hồn người sắp chết một lần nữa trở lại thân thể, đạt đến bước trùng sinh.

Thần thông cường đại này, có thể tiến vào mười hạng đầu của Thần Thông bảng, nhưng chưa đủ để xếp vào hạng năm của Thần Thông bảng.

Ầm ầm!Phía trên bầu trời, hào quang tụ lại, thần bút như ngàn vạn đao kiếm ngưng tụ, bắt đầu công bố danh sách mười hạng đầu của Thần Thông bảng.

Ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt, một lần nữa tập trung lên trời cao.

“Xuất hiện rồi, mười hạng đầu của Thần Thông bảng.

”Ồn ào!.