Thiên Hạ

Chương 711
Thiên Hạ
Chương 711 - Hậu Ký
gacsach.com

Năm Bào ứng thứ hai mươi, Đại Đường hoàng đế Lý Khánh An đã đăng cơ hai mươi năm, lúc này dân cư Đại Đường đã đột phá đến con số tám ngàn vạn, quốc gia cường thịnh, nhân dân giàu có, tứ hài an bình.

Tháng sáu, quận vương Trương Dịch, Hà Trung đạo quan sát sứ kiêm quân phủ đại đô đốc Đoàn Tú Thạch không may ở Samarkand bị bệnh qua đời, triều đình nghi để tang ba ngày, hữu tướng, lại bộ thượng thư Bùi Du tiến cử hộ bộ thị lang Trương Tri Lễ làm Hà Trung đạo quan sát sứ.

Từ mười ba vị tướng quốc tạo thành chính sự đường ba lượt thông qua nhậm mệnh, đồng thời báo lên cho hoàng đế Lý Khánh An phê chuẩn, Lý Khánh An đã phê chuẩn việc nhậm mệnh của chính sự đường, đồng thời thêm Trương Tri Lễ làm ngự sử đại phu, cùng lúc hắn ban bố lệnh hoàng đế nhậm mệnh Tấn vương Lý Lệ tiếp nhận chức Hà Trung quân phú đại đô đốc.

“Quân bất kiến Tẩu Mã xuyên hành Tuyết Hải biên, bình sa măng măng hoàng nhập thiên...” (Bên sông Tâu Mã*, cạnh Tuyết Hái*, Cát bằng bát ngát lẫn trời vàng.)

* Tẩu Mã xuyên: Tên con sông ở Tân Cương.

* Tuyết Hài: Tân Cương ngày nay.

Tháng chín An Tây đã nổi gió bắc bốn phía, cát vàng đầy trời. Buổi chiều hôm đó, từ phía xa xa trên đại lộ Tây Vực ở Bạt Hoán châu thuộc An Tây có một đội quân đang đi tới, ước chừng khoảng hơn ba nghìn người, khôi giáp sáng rực, tinh kỳ phấp phới, bị gió thối bay phừng phật.

“Trương sứ quân... Nếu người chịu không nổi... Thì vào trong xe ngựa đi!”

Trong cơn gió gắp, giọng nói của Lý Lệ bị thổi làm đứt quăng. Tấn vương Lý Lệ là con trai thử năm của Lý Khánh An, mẫu thân là Huệ phi Độc Cô Minh Châu, hắn năm nay chi có mười tám tuổi, dáng vè giống cha như đúc. Thân hình cao lớn, hai cánh tay thon dài. Từ lúc năm tuổi bèn bái Vũ Lâm đại tướng quân Nam Tề Vân làm sư. Học được một thân võ nghệ siêu quẩn, cộng thêm tiễn pháp của hắn hết sức cao minh, có thể kéo được thất thạch cung, đuổi kịp phụ thân Lý Khánh An. Năm trước trong cuộc ti thí so tài giữa ba thì tài bắn cung đà đoạt ngay giải quán quân, được quân đội ban cho mỹ danh là “Tiểu Lý Quảng.”

Lẩn này ngoại trừ xuất nhậm Hà Trung đại đô đốc ra, hắn còn có ba việc phải thay phụ thân đi làm, một việc đã làm xong rồi. Ở Quy Tư khuyên hoàng cô Cao Vụ quay về Trường An dường bệnh. Cao Vụ mười năm trước thăng làm Quy Tư đô đốc, vân huy tướng quân, là vị nữ tướng quân có chức vị cao nhất Đại Đường. Ba năm trước đây Cao Tiên Chi bị bệnh không may qua đời, Cao Vụ bèn dựa theo tâm nguyện của phụ thân khi còn sống đưa ông an táng ở Quy Tư.

Cao Vụ sau khi phụ thân qua đời bèn từ đi quân chức, ở Quy Tư giữ mộ ba năm, nàng chung thân cHứa sả. Sau khi từ đi quân chức được Lý Khánh An phong làm công chúa An Tây.

Mùa xuân năm nay, mẫu thân nàng cũng không may qua đời ở Trường An. Cao Vụ vì bi thương quá độ mà bệnh nặng, đến nay bệnh vẫn còn cHứa khỏi. Mấy tháng trước nàng viết thư nói với Lý Khánh An, sức khỏe của của nàng ngày càng sa sút, đã không thể thích ứng được với khí hậu An Tây. Lý Khánh An vô cùng lo lắng, bèn đề cho đứa con mượn cơ hội đi nhậm chức lẩn này, thay hắn khuyên Cao Vụ quay về kinh dường bênh.

Cao Vụ do mẫu thân an táng ở Trường An, liền quyết định đem linh cữu phụ thân dời về Trường An, chôn cùng với mẫu thân, nàng muốn vi cha mẹ chung thân túc trực bên linh cữu.

Ngoài ra Lý Lệ còn phải đi Samarkand cúng mộ Câu Lan công chúa, đây cũng là tâm nguyện hai mươi năm nay của Lý Khánh An, ngoại trừ hai người ra, còn có chuyện thứ ba, chính là Bạt Hoán Thành.

Trương Tri Lễ là con trai của Trương Quân, Trương Quân đã qua đời cách đây năm năm trước, lẩn này Trương Tri Lễ với thân phận hộ bộ thị lang được phong làm Hà Trung đạo quan sát sứ kiêm Samarkand chính vụ chù quan, y theo lệ thưởng, hắn sẽ ở Hà Trung đạo nhậm chức năm năm, sau đó quay về kinh nhập các, sắp trờ thành một trong những tướng quốc của chính sự đường.

Dựa theo quy định tân lục điển của Đại Đường, thông thưởng Đại Đường hoàng đế không hói về chính vụ, chi có chấp chưởng quân quyền, nhung quân quốc đại sự phái được sự phê chuẩn của hoàng đế mới có thể thực thi. Mặt khác trong việc quyền nhậm mệnh nhân sự, với chinh tam phẩm làm giới hạn, quan viên dưới chính tam phẩm do chinh sự đường nhậm mệnh, quan sát sứ của Trương Tri Lễ là tòng tam phẩm hàm, cho nên là do chính sự đường nhậm mệnh, mà ngự sử đại phu là chính tam phẩm hàm, bèn do Lý Khánh An gia nhậm.

Thân thể Trương Tri Lễ có ốm yếu, bị gió thu của An Tây thổi tới lạnh run người, hắn cũng lớn tiếng nói: “Thôi được, nếu ta thật sự chịu không được... Sẽ vào trong xe ngựa mà tránh!”

Hắn chui vào xe ngựa, lúc này, Lý Lệ quan sát phía xa xa một chút, hắn xa xa nhìn thấy một tòa thành bảo, bèn lớn tiếng lệnh nói với quân đội: "Phía trước là Túc Lâu

Phong thành, mọi người vào thành nghỉ ngơi một ngày, sáng mai xuất phát!'

Túc lâu Phong thành chính lập từ Túc Lâu Phong Thú Bảo trước đây, Thú Bảo còn ở đây, nhưng đã trở thành nơi huấn luyện quân đội, là nơi nhất định phải tham quan của tân binh mới nhập ngũ An Tây. Tân Túc Lâu Phong thành ở cách phía bắc Thú Bào ước chừng khoáng năm dặm, được xây dựng vào mười năm trước, là một tòa quân thành thượng đẳng có hai ngàn quân đóng trú.

Ba nghìn quân đội đã đến, khiến cho Túc Lâu Phong thành lập tức náo nhiệt hẳn lên, trú quân lang tướng Tịch Tuấn tiến đến chào Lý Lệ: “Mạt tướng Tịch Tuấn, tham kiến Tấn vương điện hạ!”

Tịch Tuấn là con trai của tổng đốc Sindh Tịch Nguyên Khánh, năm nay cũng chi có hai mươi lãm tuổi, hắn mười lăm tuổi tòng quân, hiện tại đã là mười năm lão quân rồi, năm trước thăng làm lang tướng, trú đóng ở Túc Lâu Phong thành.

Lý Lệ trả lễ với hắn rồi cười nói: “Tịch tướng quân, ta muốn đi thăm viếng Thánh Thạch, tướng quân hiện tại có tiện dẫn ta đi không?”

“Đi ngay bây giờ sao?” Tịch Tuấn vừa cười vừa hòi. Lý Lệ chậm rãi gật đầu: “Đúng! Đi ngay bây giờ.” “Được, điện hạ mời đi theo ta.”

Tịch Tuấn điểm ba trăm kỵ binh dẫn theo Lý Lệ và thân vệ của hắn nhắm hướng bắc mà phi ngựa đi thẳng. Hơn nửa canh giờ sau, đội kỵ binh chạy được khoảng năm mươi dặm, đi tói trước núi Thẳng Sơn, nơi này có một cây cột đá, ở trên từng là đài phong hỏa, nhung mười lăm năm trước đài phong hỏa đã dở bỏ rồi, dưới tàng đá lớn có một sơn động cao bằng một người đứng, thì ra bên trong đầy loạn thạch, hiện tại cũng đã được dọn sạch đi rồi. Lý Khánh An phong cái cột đá này làm Thánh Thạch, bốn phía đã dùng dây xích vây lại, không cho bất kỳ ai dễ dàng tới gần được, đồng thời đặc biệt xây dựng một tòa Thú Bào, canh giữ tòa Thánh Thạch này.

Ờ bên cạnh Thánh Thạch còn có một tòa linh đường, cung phụng cha mẹ của Lý Khánh An, cũng chính là Chiêu Kính hoàng thái hậu và Chiêu Viễn hoàng đế.

Lý Lệ xoay người xuống ngựa, hắn từ trong túi trên trên lưng ngựa lấy ra nến nhang để cúng tế, nhanh bước đi đến trước Thánh Thạch, đây là chuyện thứ ba mà Lý Khánh An nhờ hắn làm, thay hắn cúng tế Thánh Thạch. Lý Khánh An sờ dĩ phong nơi này làm Thánh Thạch, bời vì Lý Khánh An tuyên bố noi này là nơi hắn đã sinh ra, hắn chính là được sinh ra trong sơn động ngay dưới Thánh Thạch này. Trên thực tế, hắn chính là từ khối Thánh Thạch này đi vào Đại Đường, tất cả bí mật ở ngay trong sơn động này, đây là một câu đố đến nay chưa giải được.

Lý Lệ đốt nhang nến lên, đem chúng đặt ở trên đài cung phụng trước Thánh Thạch, hắn từ từ quỳ xuống, trịnh trọng mà thay phụ thân dập đầu lạy ba cái, đồng thời vì hoàng tổ phụ và hoàng tổ mẫu hắn ở trên trời có linh thiêng cầu phúc, mong ước bọn họ được an nghi.

HẾT.