Thông tin truyện

Thiếp Thân Tể Tướng

Thiếp Thân Tể Tướng

Tác giả:

Nguồn:

nguyet92.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.2/10 từ 19 lượt
Editor: Nhật Nguyệt
Thể loại: sinh tử, cổ trang cung đình phúc hắc hoàng đế công nhược thụ.
Tên gốc : Phách Chủ Đích Thiếp Thân Tể Tướng

Ở Bàn Long quốc, thì Quân Du Trần chỉ là một viên quan nhỏ trong Hàn Lân Viện, hắn vốn cứ nghĩ mình sẽ bình yên sống qua ngày cho đến hết cuối đời. Nhưng một ngày hắn nhận lời bằng hữu là Cố Viêm Võ vốn là một thị vệ đại nội trực long sàng của hoàng thượng trong cung một buổi. không ngờ rằng hắn lại gặp được thánh thượng Trầm Diệc Hiên phong lưu tiêu sái, lại không ngờ vì lầm lẫn mà bị đưa lên giường, không, là long sàng a.Từ đó về sau, Trầm Diệc Hiên đối với hắn “nhất “tố” chung tình”, mà cuộc đời Quân Du Trần cũng bắt đầu từ đây thay đổi, từ một quan văn thất phẩm nhỏ bé trở thành tể tướng rồi thẳng tới hoàng hậu, bắt

Bình luận truyện