Thông tin truyện

Tiên Công Khai Vật

Tiên Công Khai Vật

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7.8/10 từ 8 lượt
Trong lòng núi lửa, Cơ Quan Tiên Cung do các bậc tiên hiền đại năng để lại, khao khát người kế thừa.

Mẫu thân liều mạng giành lấy, có được bảo ấn của Tiên Cung, trước khi chết đã để lại cho Ninh Chuyết.

Ngã Phật Tâm Ma Ấn!

Độ mình thành Phật, độ người thành ma.

Nắm giữ ấn này, có thể khắc tâm ấn, điều khiển cơ quan tạo vật, gánh nặng cực thấp. Người thường điều khiển cơ quan, gánh nặng tâm thần rất lớn. Nhưng Ninh Chuyết lại có thể lấy một địch vạn, thong dong tự tại.

Ninh Chuyết: "Mẫu thân, con nhất định không phụ lòng mong mỏi của mẫu thân, giành lấy Tiên Cung đó!"

Danh sách chương

Bình luận truyện