Thông tin truyện

Tiên Ngôn Chí

Tiên Ngôn Chí

Tác giả:

Nguồn:

Vozforums

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 8.3/10 từ 7 lượt
Thể loại: tiên hiệp cổ điển, không quá yy, không ngựa đực.
Lịch ra chương: 7 chương/tuần. Có thể 1 chương/ngày hoặc post 7 chương liên tục vào chủ nhật mỗi tuần.
Số chương dự định: trên 1500 chương.
Độ dài mỗi chương: trên 2000 chữ.
Tình trạng: Cốt truyện đã xong, đang viết. Không ngưng giữa chừng, ngày lễ có thể có tăng liều.
Cấp độ tu luyện hiện tại: Luyện khí - Trúc cơ - Kết đan - Nguyên anh - Hoá thần.

Không có giới thiệu, vào luôn truyện nhé. Truyện tác giả Việt.

Bình luận truyện