Thông tin truyện

Tình Yêu Darwin

Tình Yêu Darwin

Tác giả:

Nguồn:

wattpad.com/user/_Mina109_

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.0/10 từ 77 lượt
Độ dài: 17 chương Chính văn + 1 chương Phiên ngoại.
Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng, duyên trời tác hợp, hào môn thế gia, HE..
Nhân vật chính: Chu Phác Ngọc ♡ Trần Cừu An. 
Bìa: Credit: @vivi_3010 yêu dấu. ^^
Convert: Reine Dunkeln (Wikidich).
Editor: Mina.

Văn án của truyện vô cùng đơn giản, tất cả mọi thứ anh làm đều vì em.

Vì em, viết ra thuyết tiến hóa.

                          Ta, Darwin.

Bình luận truyện