Thông tin truyện

Trì Ái - Cẩu Huyết Thành Hà

Trì Ái - Cẩu Huyết Thành Hà

Thể loại:

Đam Mỹ

Nguồn:

nntcm.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 7 lượt
Hiệu chỉnh và biên tập: nntcm

Đồng nghiệp văn của Trì Ái có rất nhiều, nhưng mình chỉ làm mấy cái ngăn ngắn, dễ thương, hồng hồng, chủ yếu là do Cẩu Huyết Thành Hà viết mà thôi. Cuộc sống sau này của chú Lee và cừu con Tiểu Lạc Lạc (vâng, biệt danh của Kha Lạc ấy, mặc dù nhóc con ấy còn lâu mới là cừu, là sói đội lốt cừu, hoặc hồ ly đội lốt cừu thì đúng hơn.)

Đặc biệt tặng Zinnia, vì đã biên tập Trì Ái:X

Bình luận truyện