Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 169: Thích Khách Liên MinhThích Khách Liên Minh thật ra là một tổ chức tập hợp các người chơi lại, từ vài người tương đối mạnh, sau đó phát triển dần, thành viên tổ chức này phân bố khắp Cách Lâm Lan đế quốc cùng Tát Đặc Ân đế quốc. Trong đó có 6 Ảnh Vũ, 3 Thủ Hộ Kỵ Sĩ, 8 Hắc Ám Cuồng Kiếm Sĩ, 5 Ma Đạo Sư...., còn có 6 nghìn hội viên có tiếng khác, hầu như thâu tóm toàn bộ Tinh Anh của các chức nghiệp.

Những người này có thể là thành viên của các đại công hội nào đó, hội trưởng cũng có, cũng có thể là người chơi tự do, những người chơi gia nhập có người là địch cũng có người là bạn. Chỉ cần đủ yêu cầu thì ai đến cũng không cự tuyệt.

Liên Minh có sự tương hỗ chặt chẽ hơn là công hội. Tôn chỉ của bọn họ là không phải vì tranh phách thiên hạ mà là vì đề cao thu nhập của các người chơi chức nghiệp. Bên trong chia làm 2 phần riêng biệt người chơi và khách hàng, điểm tích lũy của người chơi trên hệ thống đạt 60000 thì có thể gia nhập, khi gia nhập cần phải nộp hội phí, nếu như cấp cao ví dụ như Đại Đạo Tặc, Ảnh Vũ thì có thể nhận tiền lương cố định trong liên minh, đương nhiên 2 ngày cuối tuần ngươi phải tiếp nhận một nhiệm vụ. Còn khách hàng thì nộp một vài vàng tỏ thành ý thì có thể giữ một tước vị nào đó, nếu như tước vị cao thì ngươi có thể thuê cả Ảnh Vũ, Thủ Hộ Kỵ Sĩ.... bán mạng cho ngươi.

Khách hàng thì dùng tước vị để phân cấp: nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước; Kiếp trước thời kì Thích Khách Liên Minh cường thịnh thì số tiền quyên gốp của một nam tước ít nhất cũng mấy vạn nhân dân tệ, công tước thì càng khó tưởng tượng hơn, bởi vì khi tới công tước ngươi có thể thuê Ảnh Vũ bán mạng cho ngươi.

Mỗi tước vị thì các người chơi có thể dùng tiền trong trò chơi hay là nhân dân tệ thông báo nhiệm vụ trong Thích Khách Liên Minh, các người chơi thì chịu trách nhiệm tiếp nhận nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ, sau đó lấy tiền.

Một tổ chức như Thích Khách Liên Minh chắc chắn phải ra đời, thừa dịp nó còn chưa có thành lập, sao lại không bỏ túi một tổ chức cường hãn như thế chứ???.

Nếu như thành lập Thích Khách Liên Minh, và muốn nó có thể hoạt động tốt thì sự tương hỗ lẫn nhau phải chặt chẽ, mặc kệ là người chơi có thù oán với nhau như thế nào thì khách hàng cũng không thể từ chối người đó nhận nhiệm vụ mình tuyên bố. Hơn nữa muốn duy trì sự công chính của Liên Minh thì sẽ không ràng buộc người chơi chức nghiệp và khách hàng, cho họ tự do hoàn toàn. Khách hàng cùng người chơi chức nghiệp tương hỗ lẫn nhau và không bao giờ nhìn thấy danh tính của nhau, vì vậy mà khi tuyên bố nhiệm vụ và tiếp nhận nhiệm vụ thì phải qua trung gian của Thích Khách Liên Minh, từ đó Thích Khách Liên Minh mới lấy một phần tiền lời.

Suy nghĩ một chút, chuyện này nhất định phải do vài người làm chủ, và những người này phải có danh vọng cao mới được. Chỉ dựa vào Nhiếp Ngôn là hoàn toàn không được, những người thích hợp trong việc này cũng phải như Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương mới được. Sau này Thích Khách Liên Minh sẽ là một cái máy vơ vét của cải cực lớn ah, nếu như Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương chịu ngồi vào ghế chủ thì tiền lời lại phải xớt cho người ta Nhiếp Ngôn không khỏi đau đớn, nhưng không có Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương làm chủ vậy thì Liên Minh không thể thành lập ah.

Nhiếp Ngôn cân nhắc một chút, nếu như thích khách liên minh thành lập, hắn sẽ nắm giữ quyền quản lý cao nhất ở trong tay, chính mình thích đá người nào, trao tặng tước vị có quyền hạn cao nhất cho người nào thì ai nói gì chứ, dù cho Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương đã lấy đi một phần lợi nhuận rồi cũng không quan trọng, trái lại có thể dùng quan hệ lợi ích này trói buộc Hồ Ly Bán Tỉnh cùng Ái Tình Sát Thương lại một chỗ.

Nhiếp Ngôn bắt đầu thành lập Thích Khách Liên Minh, nó như là một kênh liên lạc đặc biệt vậy.

Hội danh: Thích Khách Liên Minh.

Tôn chỉ: vì mục đích phục vụ tất cả các người chơi và yêu cầu của khách hàng.

Hội trưởng: giấu tên

Thân vương: trống.

Chính mình có quyền quản lý chung.

Sau đó trong thành viên chia làm khách hàng và người chơi chức nghiệp, dùng tước vị để biểu hiện đẳng cấp của mình.

Nhiếp Ngôn hoàn thành một loạt công việc sau đó kéo Hồ Ly Bán Tỉnh cùng Ái Tình Sát Thương vào.

Hồ Ly Bán Tỉnh đang train quái, đột nhiên nhận được tin tức hệ thống

Hệ thống: người chơi Niết Viêm mời ngài vào kênh đặc thù Thích Khách Liên Minh, đồng ý hay không đồng ý?

Hồ Ly Bán Tỉnh hết sức buồn bực, Niết Viêm làm cái gì quỷ vậy, chần chừ một chút, rồi cũng điểm xác nhận.

Ái Tình Sát Thương cũng như vậy, bị lôi kéo vào.

Trong kênh tán gẫu, 3 người bắt đầu trò chuyện.

Hồ Ly Bán Tỉnh nói:

- Niết Viêm đây là cái gì?

Ái Tình Sát Thương:

-?

Nhiếp Ngôn mỉm cười, nói trong kênh tán gẫu:

- Các ngươi xem một lát rồi biết.

Hồ Ly Bán Tỉnh xem qua thông tin giới thiệu ngắn gọn, cái kênh này chỉ là một phần nhỏ thôi, xem tiếp tôn chỉ và nột quy của kênh, hắn rất nhanh minh bạch đây là dạng tổ chức gì thế.

- Phương pháp cực tốt.

Ái Tình Sát Thương tán thưởng nói

- Không sai

Hồ Ly Bán Tỉnh gật đầu tán thành.

- Các ngươi bắt đầu kéo người đi.

Nhiếp Ngôn nói, cấp quyền hạn thân vương cho Hồ Ly Bán Tỉnh và Ái Tình Sát Thương.

Hồ Ly Bán Tỉnh suy nghĩ một chút hỏi:

- Nếu như cái này hoạt động tốt vậy tiền lời chúng ta chia như thế nào?

Ánh mắt của hắn rất tinh tường, liếc mắt một cái đã nhìn ra, ảnh hưởng của thích khách liên minh tạo ra sau này, sẽ sản sinh bao nhiêu tiền lời đây?

Ái Tình Sát Thương nói:

- Ta cũng đang nghĩ về vấn đề này.

- Các ngươi nói đi

Nhiếp Ngôn nói, hắn đã đăng kí độc quyền cho Thích Khách Liên Minh, nhưng 2 người họ thối lui, sau đó thành lập một liên minh giống như vậy thì hắn cũng không có biện pháp gì để ngăn chặn cả. Bất quá Hồ Ly Bán Tỉnh và Ái Tình Sát Thương phải so sánh thiệt hơn, hợp tác cùng có lợi, phân chia thì hại 2 bên.

- Ta và Ái Tình Sát Thương mỗi người 15%, thế nào?

Hồ Ly Bán Tỉnh dò xét, dù sao kênh này là Nhiếp Ngôn thành lập, người ta tin bọn họ mới kéo vào đây, chơi quá trớn cũng không được, hơn nữa Nhiếp Ngôn có bao nhiêu người bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Sau lưng Nhiếp Ngôn là một lực lượng thần bí là điều mà hắn kiêng kị nhất. Khi công hội bọn hắn còn đang lây huây ở độ khó bình thường Nê Nính chiểu trạch thì công hội của Nhiếp Ngôn đã hạ độ khó cấp chuyên gia Nê Nính chiểu trạch rồi.

Đây là một sự hiểu lầm ah.

- Các ngươi mỗi người 15%, sau này lôi kéo thêm một thân vương nữa, thì các ngươi chia cho hắn 10% cổ phần. Còn về phân phối ra sau thì hãy giữ bí mật, còn nữa các ngươi cũng giấu tên trong kênh luôn đi.

Nhiếp Ngôn nói, nếu có ba đầu sỏ, kiềm chế lẫn nhau, rồi lại dùng lợi ích của Thích Khách Liên Minh trói buộc họ, cho dù có người rút khỏi Liên Minh thì vẫn không ảnh hưởng gì quá lớn đối với Liên Minh cả.

Nhiếp Ngôn tiến hành chế định quy tắc của Thích Khách Liên Minh, cho phép thân vương thấy được tên của các thành viên nhưng không thấy được tên của các thân vương khác, còn giữa các thành viên thì đều giấu tên.

Nhiếp Ngôn cũng kéo Đường Nghiêu và Quách Hoài vào Thích Khách Liên Minh, cũng thiếp lập giấu tên.

Như vậy, trong Liên Minh đã có 5 thân vương, trong lòng Hồ Ly Bán Tỉnh và Ái Tình Sát Thương kinh nghi bất định, đối với 2 thân vương kia vô cùng hiếu kỳ.

- Bọn họ là ai vậy?

- Chuyện này là bí mật.

Nhiếp Ngôn nói, đặc biệt chiếu cố Quách Hoài và Đường Nghiêu, không muốn tiết lộ thân phận của họ trong kênh.

Nếu Nhiếp Ngôn không chịu nói, bọn họ cũng không hỏi nữa.

- Ta nghĩ chúng ta có thể kéo Pháp Lam vào.

Hồ Ly Bán Tỉnh nói, lão Pháp Lam kia quyền thế cao ngất, người đông thế mạnh. Đối với sự phát triển của Thích Khách Liên Minh càng thêm có lợi. Người kéo vào phải xứng đáng với cổ phần được hưởng mới được.

- Ta cũng tán thành.

Ái Tình Sát Thương gật đầu nói.

- Vậy xác định là Pháp Lam đúng chứ.

Nhiếp Ngôn nói, thực lực Già Lam Thần Điện quả thực không thể nói được, nhất là hậu kỳ xuất hiện ba Ma Đạo Sư, chính là lực lượng chung cực của công hội ah.

Một lát sau, Pháp Lam bị kéo vào Thích Khách Liên Minh. Khi hắn hiểu rõ tác dụng Thích Khách Liên Minh, thì vô cùng tán thưởng sáng ý của bọn họ, rất kỳ vọng vào sự phát triển sau này của Thích Khách Liên Minh.

Kiếp trước hội trưởng của Thích Khách Liên Minh là ai thì từ đầu tới cuối là một điều bí ẩn, người đó cực kỳ thần bí từ đầu đến cuối không có tiết lộ thân phận của hắn. Giấu tên quả thực rất có lợi, có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức không đáng có. Cho nên Nhiếp Ngôn quyết định cũng bảo mật thân phận bản thân.

Đã thiết lập các quy tắc của Thích Khách Liên Minh rồi, quy định từng thân vương phải kéo đến nhất định số lượng người chơi và khách hàng, Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương và Pháp Lam bắt đầu kéo người. Quách Hoài được Nhiếp Ngôn chỉ điểm những người cần lôi kéo, bất đầu mời những người chơi nổi tiếng vào.

Lượng lớn người chơi tiến nhập vào Thích Khách Liên Minh.

Người gia nhập Liên Minh rất nhanh tăng thêm, trong đó không thiếu một số người chơi nổi danh, bọn họ mới vừa vào Liên Minh đã hết sức kinh ngạc, nhưng rất nhanh nắm được tác dụng của Liên Minh đối với Liên Minh khen ngợi cực kỳ, bởi vì một mai Liên Minh thành công đưa vào hoạt động đối với bọn họ mà nói trợ giúp rất lớn, sau này bọn họ không cần đi khắp nơi kiếm khách, mà lại có thể nhận được rất nhiều nhiệm vụ.

Hồ Ly Bán Tỉnh và Ái Tình Sát Thương hiểu rõ nếu Thích Khách Liên Minh có thể thành công phát triển sau này họ phát nhiệm vụ hay là bán đồ cho những người chơi khác vậy sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vì vậy mà ra sức lôi kéo rất nhiều người. Khách hàng của Thích Khách Liên Minh cũng bắt đầu tăng thêm.

Ngắn ngủi một tiếng, người chơi chức nghiệp trong Thích Khách Liên Minh đã hơn 600, khách hàng đã hơn 100 người. Trong kênh bắt đầu có tuyên bố nhiệm vụ, ví dụ như trợ giúp đánh quái, giúp làm nhiệm vụ, vân... vân, một số người chơi có tiếng, lão luyện kiếm tiền rất là nhanh với các nhiệm vụ đó. Các người chơi nếu như cần nguyền train giúp thì trước tiên phải giao tiền vào tài khoản của Liên Minh trước, nếu như luyện mà đạt yêu cầu của khách hàng thì tiền sẽ giao cho người chơi chức nghiệp.

Đồng thời các người chơi chức nghiệp cũng phải hoàn thành nhiệm vụ thay liên minh kiếm tiền thì tước vị bọn họ mới có thể đề thăng, rồi mới nhận được nhiệm vụ có tiền nhiều hơn.

Kênh tán gẫu thoáng cái sôi động lên, có Hồ Ly Bán Tỉnh quản lý, Nhiếp Ngôn hoàn toàn tin tưởng, bỏ mặc chức chủ Liên Minh mà đi chơi.

Liên Minh vừa mới thành lập đã có nhiều người giap nhập như vậy sau này nghiệp vụ mở rộng hơn nữa, danh khí càng lúc càng lớn vậy thì sẽ càng ngày càng nhiều người gia nhập.

Sau này thích khách Liên Minh phát triển vững rồi thì đó là lúc bọn họ hốt bạc, cực kỳ triển vọng ah.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.