Đấu Phá Thương Khung

Chương 1139
(là chương tác giả viết để xin vé tháng nên không dịch!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.