Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 6
" Phu thê giao bái, Thành hôn "

" Chúc mừng Nhị Vương gia, chúc mừng chúc mừng "

Hôm sau

"Vương Phi bái kiến hoàng thượng"

" Vương phi sắc đẹp mê người, chẳng biết có thể cùng tam Vương ta nói chuyện phiếm không? "

" Nàng với hắn muốn thân mật đến bao giờ? " Tề Mặc

" Cô gái này, dung mạo mĩ miều nhưng chính ta sẽ diệt trừ nó, đồ yêu tinh "

DỰ ĐOÁN CHAP 5 NÀY DÀI LẮM ĐÓ NHA