Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1283: Quy tắc tối caoGiờ phút này cho rằng thê tử là chân thật, cả người Hình Hỏa Tuân Nhất cũng phấn chấn hơn rất nhiều.

Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói: “Hư Giới đạo đạt tới mức độ Hỗn Độn cảnh, thi triển ra thế giới ảo cảnh đã đủ để so sánh thế giới bên trong Định Giới Thạch. Đạt tới cấp độ Vũ Trụ Thần, thậm chí thi triển ra vũ trụ hư ảo! Vũ trụ hư ảo cũng sẽ hóa thành vũ trụ chân thật. Nếu tiến thêm một bước, Hư Giới đạo đạt tới cấp độ cao hơn thì sao?”

“Cấp độ cao hơn?” Hình Hỏa Tuân Nhất nghi hoặc. Vũ Trụ Thần, không phải là tồn tại chung cực sao?

“Ở trong hệ thống quy tắc ảo diệu ta, thật sự theo đuổi mục tiêu cuối cùng, không phải Vũ Trụ Thần, mà là quy tắc vận chuyển chí cao.” Đông Bá Tuyết Ưng nói, đây cũng là hắn sau khi cảnh giới càng ngày càng cao dần dần hiểu ra.

Hệ thống quy tắc ảo diệu, mục đích, là muốn dò xét bản chất thế giới, nắm giữ quy tắc vận chuyển.

Quy tắc chí cao, mới là mục tiêu cuối cùng.

Quy tắc vũ trụ, là chí cao sao? Không phải!

‘Quy tắc của Cổ thánh giới nguyên thủy’ mới là quy tắc chí cao, cũng chính là ‘quy tắc hỗn độn hư không’ hiện nay.

Hỗn độn hư không, bao dung vô số vũ trụ, hỗn độn lục địa cùng với năm đại thánh giới! Năm đại thánh giới nói ra thì êm tai, trên thực tế trừ ‘Cổ thánh giới’ là mảnh vỡ khoảng một phần trăm của Cổ thánh giới nguyên thủy, bốn đại thánh giới khác đều chỉ là các Vũ Trụ Thần sáng tạo ra. Quy tắc vận chuyển là không thể so sánh với ‘quy tắc hỗn độn hư không’.

Thành Vũ Trụ Thần, là điểm cuối của rất nhiều hệ thống, cũng được công nhận tồn tại chung cực (chung cực: cuối cùng, đỉnh cao).

Nhưng hệ thống quy tắc ảo diệu, lại là đem chí cao quy tắc —— quy tắc hỗn độn hư không coi là mục tiêu.

Như hệ thống vu tu, cũng là nghiên cứu vạn vật theo đuổi bản chất trung tâm, như Vu Tổ đạt cảnh giới bây giờ, vẫn đang nghiên cứu.

“Quy tắc vận chuyển chí cao?” Hình Hỏa Tuân Nhất có chút giật mình.

“Các Vũ Trụ Thần nắm giữ chỉ là quy tắc vận chuyển vũ trụ, nào có thể so sánh với quy tắc hỗn độn hư không.” Đông Bá Tuyết Ưng nói, “Đây mới là quy tắc vận chuyển chí cao bao dung tất cả, nếu, quy tắc vận chuyển của Hư Giới đạo đạt tới mức độ quy tắc chí cao! Chỉ sợ có thể nắm giữ toàn bộ hỗn độn hư không, đến lúc đó, tất cả trong hỗn độn hư không, làm kẻ nắm giữ quy tắc chí cao đều có thể sáng tạo ra.” Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, “Để hư ảo biến thành chân thật, để thê tử quá khứ của ngươi lại lần nữa sống lại, cũng không phải không có khả năng.”

“Phải, phải, đúng, đúng...”

Mắt Hình Hỏa Tuân Nhất hoàn toàn sáng.

Đó là cảnh giới cỡ nào?

Quy tắc vận chuyển Hư Giới đạo, đạt tới cấp độ quy tắc vận chuyển chí cao! Như vậy hư giới thế giới, thật ra cũng đã là Cổ thánh giới nguyên thủy ( hỗn độn hư không) một tầng này rồi, làm chủ nhân, nhất niệm sinh, bên trong sinh ra tất cả, thật ra cũng đều là tồn tại tuyệt đối chân thật.

“Thật ra.”

Đông Bá Tuyết Ưng cười, ngón tay duỗi ra, trước mắt một thế giới ảo cảnh sinh ra, bên trong bắt đầu ngưng tụ một số vàng bạc, đá, bùn đất… các vật thông thường. Sau đó những vật phẩm này bắt đầu từ hư ảo hóa thành chân thật, vàng bạc, đá, bùn đất… các vật cũng đều xuất hiện.

“Hư ảo hóa thành chân thật, đối với cảnh giới của ta hiện nay mà nói, đã không khó.” Đông Bá Tuyết Ưng nói, “Chỉ là để sinh mệnh sống lại còn cần cảnh giới cao hơn, nói không chừng, không cần đạt tới mức độ quy tắc chí cao, đạt tới Hư Giới đạo cấp độ ‘Vũ Trụ Thần’ là có thể làm được.”

“Vâng, vâng.” Hình Hỏa Tuân Nhất gật đầu, mắt đang tỏa sáng.

Hắn cảm giác toàn thân đều đang nóng lên, linh hồn cũng đang thiêu đốt.

Kích động, mênh mông, có ý chí chiến đấu ngập trời!

Quá khứ hắn muốn áp chế đoạn ký ức đau lòng này, để mình phấn chấn. Nhưng, đây là ký ức vô cùng tốt đẹp khắc cốt minh tâm của hắn đấy!

Hiện tại hắn cho rằng, thê tử của hắn là chân thật! Mặc kệ người khác thấy thế nào, ít nhất dưới lý luận của Đông Bá Tuyết Ưng, Hình Hỏa Tuân Nhất cũng cho rằng thê tử mình hoàn toàn có thể tính là sinh mệnh chân thật!

Hơn nữa.

Hắn còn đã nhìn thấy hy vọng.

Có lẽ ‘Hư Giới đạo’ đạt tới giai đoạn Vũ Trụ Thần, có thể đủ từ trong hư ảo diễn biến chân thật, khiến thê tử mình sống lại!

“Phốc.” Hình Hỏa Tuân Nhất lập tức quỳ xuống, “Cám ơn ân chỉ điểm của Đông Bá trưởng lão, còn xin trưởng lão thu ta làm đồ đệ, truyền ta phương pháp tu hành Hư Giới đạo.”

Hắn cũng biết, đơn thuần cổ tu, đối với quy tắc ảo cảnh qua loa đại khái, chỉ sợ phải là chỉ thẳng bản chất Hư Giới đạo mới càng có nắm chắc làm được điều hắn muốn. Mà Hư Giới đạo... Đương nhiên là Đông Bá Tuyết Ưng trình độ Hư Giới đạo cao nhất hệ thống quy tắc ảo diệu từ trước tới nay thích hợp làm sư phụ hắn nhất.

“Muốn làm đồ đệ ta, còn sớm.” Đông Bá Tuyết Ưng cười, khẽ lật tay, lấy ra một quyển sách bán trong suốt tỏa kim quang đưa cho Hình Hỏa Tuân Nhất, “Đây là một môn tuyệt học Hư Giới đạo《 Hư Giới 》ta sáng chế, nhưng nay chỉ có ba thức đầu, ngươi tu hành trước xem xem, xem tiềm lực của ngươi, ta quyết định thu ngươi làm đồ đệ hay không sau.”

Cường giả Thái Hư thiên cung, bình thường đều sẽ tự nghĩ ra tuyệt học để lại Vạn Tượng điện.

Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc tu hành cũng dần dần có tuyệt học 《 Hư Giới 》chưa hoàn thành này.

《 Hư Giới 》 thức thứ nhất: Thế Giới Chi Lao. Hư Không Sơ Sinh cảnh có hi vọng luyện thành, nhưng rất khó rất khó, có uy lực Tinh Thần tháp tầng ba.

Thức thứ hai: Phao Ảnh Phá Diệt, có uy lực Tinh Thần tháp tầng bốn, Hợp Nhất cảnh mới có thể luyện thành.

Thứ thứ ba: Hắc Ám Khí Phao, uy lực Tinh Thần tháp tầng năm, cũng là chiêu số Hắc Ám giới chủ sáng chế, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sửa chữa chút, đơn giản hoá một chút. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy một chiêu này rất được. Về phần ‘Thiên Phạt Nhận’ cao hơn, hắn không hài lòng. Bởi vì một chiêu này kẻ địch có thể tránh, mà Hắc Ám Khí Phao trực tiếp buông xuống bao phủ kẻ địch, kẻ địch không thể trốn tránh.

Cho nên hắn cũng đang thử sáng tạo chiêu số đạt tới uy lực Tinh Thần tháp tầng sáu, hơn nữa khiến kẻ địch không thể tránh né, ‘Nhiều tầng Hắc Ám Giới’ miễn cưỡng có thể, nhưng nhiều tầng Hắc Ám Giới tiêu hao quá lớn đối với tâm lực, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không hài lòng.

“Cám ơn trưởng lão.” Sau khi học tuyệt học này, Hình Hỏa Tuân Nhất cũng lòng đầy cảm kích.

“Ngươi lúc tu luyện Hư Giới đạo, cũng không thể thả lỏng cổ tu ban đầu của ngươi.” Đông Bá Tuyết Ưng nói, “Cổ tu uy lực rất lớn, cũng có thể mượn dùng cổ tu để lý giải quy tắc. Có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau.”

“Ta gặp được hoang mang, có thể đến thỉnh giáo trưởng lão không?” Hình Hỏa Tuân Nhất hỏi.

“Đương nhiên có thể, toàn bộ tu hành giả thiên tài Tinh Thần đại hội lần này đều có thể.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.

Hình Hỏa Tuân Nhất nhất thời bất đắc dĩ.

Hắn hiểu.

Một khi đại hội chấm dứt, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên có việc của chính hắn, muốn tìm hắn chỉ điểm sẽ phiền toái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.