Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1533: Một tòa thần cung nọ“Ngươi lần trước tham gia tam tộc chi tranh, Nguyên Giới thần điện nọ vốn là một trong những bảo vật trong Giới Tâm Thần cung, ở khi cổ quốc chiến tranh lần thứ hai, bị ba vị lão tổ Hạ Phong cổ quốc liên thủ cướp đoạt tới tay.” Nam Vân Quốc chủ nói, “Ở thời kì cổ quốc chiến tranh lần thứ hai, lúc ấy chém giết cướp đoạt bảo vật, Nguyên Giới thần điện đều sắp xếp không vào năm hạng đầu.”

Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết, trên lịch sử, vô tồn tại địch ngã xuống cũng có mấy vị.

“Trên lịch sử, số lần nội thành mở ra, sợ cũng không đủ hai bàn tay.” Nam Vân Quốc chủ nói.

“Mặc kệ là mở ra nội thành, hay là ngoại thành, đi vào cũng chỉ có ba mươi chín danh ngạch.” Nam Vân Quốc chủ cảm khái, “Nếu là nội thành mở ra, người người tranh tiên giết tiến vào, rất là điên cuồng! Nhóm tồn tại vô địch khẳng định có thể đi vào đi, Vũ Trụ thần tầng ba, nhóm đại tôn cũng chưa nắm chắc, sư phụ ngươi đến nay cũng chỉ dựa vào vận may tiến vào nội thành một lần, là ỷ vào phân thân nhiều! Tốc độ rất nhanh.”

“Danh ngạch ngoại thành thì sao? Có biện pháp tiến vào không?” Đông Bá Tuyết Ưng hỏi.

Ngoại thành là đủ rồi.

Nội thành, càng hấp dẫn tồn tại vô địch.

Ngoại thành đủ loại thu hoạch, tuy xa không bằng nội thành, vậy cũng thẳng chỉ Cứu Cực! Giống bí bảo đỉnh phong vân vân, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện bảo vật làm cho tồn tại vô địch đều đỏ mắt.

“Ngoại thành mở ra, tuy bảo vật tương đối ít chút, nhóm tồn tại vô địch có thể cũng không muốn đi vào.” Nam Vân Quốc chủ nói, “Sáu đại cổ quốc liên thủ lẫn nhau, hoàn toàn lũng đoạn cơ hội đi vào. Bởi vì chỉ là ngoại thành, Giới Tâm đại lục một ít lão già khủng bố này cũng sẽ không liên thủ đi so, cho nên, ai cũng đều không thể làm trái sáu đại cổ quốc liên thủ.”

“Ngươi muốn vào đi?”

Nam Vân Quốc chủ nhẹ nhàng lắc đầu, “Rất khó, bốn đại cổ quốc khác yếu chút, danh ngạch vốn là ít, căn bản không cho cường giả quốc gia bên ngoài. Chúng Giới cổ quốc, Hạ Phong cổ quốc danh ngạch hơi nhiều, có thể tồn tại vô địch nhắm chừng sẽ đi vào vài người! "Hạ hoàng" có phân thân, hắn hầu như là mỗi lần đều vào! Nguyện ý lấy ra danh ngạch rất ít.”

“Theo ta được biết, Hạ Phong cổ quốc trừ bỏ ba đại gia tộc, còn có rất nhiều gia tộc. Cho nên Hạ Hoàng sẽ xuất ra ba bốn danh ngạch, để cho người tu hành trong nước đi tranh. Ngươi là Thượng khách khanh Phiền thị, cũng có tư cách tham dự. Nhưng mà chỉ ba bốn cái danh ngạch... Ngươi có biết, đi tranh là nhóm cường giả nào? Đều là đại tôn ba đại gia tộc! Đại tôn bên trong ba đại gia tộc không tranh đến danh ngạch cũng khả năng tham dự, trừ bỏ đại tôn, còn có một đám cao thủ Vũ Trụ thần tầng hai khác.”

“Tuyết Ưng, theo ta thấy, ngươi hay là tu hành đi.” Nam Vân Quốc chủ cười nói, “Hiện tại ngươi tranh đoạt hy vọng rất nhỏ, chờ ngươi đạt tới Vũ Trụ thần tầng hai, có bí bảo đỉnh phong nơi tay, đoạt được sẽ không khó khăn. Ngươi tu hành còn thực sớm, không vội không vội.”

Không vội?

Mình thực gấp! Bỏ lỡ lần này, để cho thứ Giới Tâm Thần cung mở ra, nói không chừng quê nhà đều phá diệt.

“Đại công có thể đổi lấy không?” Đông Bá Tuyết Ưng hỏi.

“Không được, cái này cũng không ở trong phạm vi đổi lấy.” Nam Vân Quốc chủ lắc đầu.

“Ngươi thật muốn đi vào?” Nam Vân Quốc chủ nhìn đồ đệ của mình.

“Dốc toàn lực.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.

Nam Vân Quốc chủ khẽ gật đầu, lúc này đem một phần tình báo chi tiết trực tiếp đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng: “Đây là tình báo chi tiết về "Giới Tâm Thần cung", chính ngươi xem, còn có, muốn đi vào, phải ở trong vòng 3 ngày chạy tới Hạ Phong quốc đô.”

“Tạ sư phụ.” Đông Bá Tuyết Ưng được tình báo, rất nhanh tất cả đều xem xong.

...

Hạ Phong quốc đô, phồn hoa cường thịnh.

Đông Bá Tuyết Ưng đã đi tới đây, tuy nói trong vòng 3 ngày phải đến Hạ Phong quốc đô, nhưng trên thực tế "Giới Tâm Thần cung" tuy dần dần mở ra, nhưng quá trình mở ra này phi thường thong thả, liên tục suốt hơn mười vạn năm! Nhắm chừng vị tiền bối "Nguyên" đi ở càng phía trước trên đường tu hành kia, là vì để cho nhóm cường giả Giới Tâm đại lục có đủ thời gian quyết ra danh ngạch.

“Sáu đại cổ quốc quá cường đại, ba mươi chín danh ngạch, tất cả đều bị bọn họ chiếm.” Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ.

Dựa theo tình báo sư phụ cho.

Hạ Phong cổ quốc, chiếm cứ mười hai danh ngạch!

Vậy bên trong ba đại gia tộc Hạ Phong cổ quốc, từng gia tộc sẽ có hai danh ngạch. Đây là sáu danh ngạch! Hạ Hoàng, Thương Đế, Phiền Tổ ba người bọn họ... Vậy đều đi vào hai vị, ngẫu nhiên ba vị đều đi vào! Cho nên còn lại ba hoặc là bốn danh ngạch, mới có thể lấy ra cạnh tranh công bình! Có tư cách tham gia cạnh tranh, đều là phải đầu nhập vào ba đại gia tộc.

Gia tộc to nhỏ trong Hạ Phong cổ quốc này cũng là dựa vào ba đại gia tộc, giống đám người Đông Bá Tuyết Ưng khách khanh này, cũng là dựa vào là Phiền thị gia tộc.

Nếu không không có tư cách tham dự cạnh tranh.

Muốn tham gia cạnh tranh... là phải trong vòng 3 ngày trước tới hoàng cung Hạ Phong quốc đô, chủ động tham dự cạnh tranh. Vượt qua ba ngày, liền không tư cách tham dự cạnh tranh.

“Vù.”

Đông Bá Tuyết Ưng đi vào chỗ cửa chính hoàng cung, đều có thị vệ tới đón.

“Phi Tuyết Đế quân, đến có chuyện gì?”

“Vì việc Giới Tâm Thần cung.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.

“Đế quân cũng muốn tranh một chuyến?”

“Đúng.”

“Đế quân mời đi theo ta.”

Thị vệ đã sớm quen thuộc, bởi vì bọn họ đã sớm được phân phó, Ứng Sơn Tuyết Ưng này đều không phải là người thứ nhất đến tham dự cạnh tranh.

Phi hành ở trong hoàng cung.

Một lát sau.

Đi vào trong một tòa điện thính u ám, chỗ sâu trong điện thính khoanh chân ngồi một lão giả hoàng bào, trước mặt lão giả hoàng bào có bàn dài, trên bàn dài đặt một đám quyển trục.

“Hạ lão.” Đông Bá Tuyết Ưng tiến lên nói, Hạ lão này hắn cũng coi như quen thuộc, lần trước nhận 《 Hồn nguyên vấn đạo 》 truyền thừa chính là Hạ lão tiếp đãi, Hạ lão chính là trận linh hoàng cung, ở trong hoàng cung có thể điều động lực lượng đủ để địch nổi tồn tại vô địch. Hạ Hoàng rất nhiều việc đều là để cho Hạ lão phụ trách, làm trận linh, hắn cường đại mà trung thành, chịu mệt nhọc.

Bất quá đến tầng thứ này của hắn, cũng sẽ có vui giận, cho nên đó là đệ tử Hạ thị cũng không dám đắc tội vị "Hạ lão" này.

“Là Phi Tuyết đế quân, Phi Tuyết đế quân cũng muốn tiến vào Giới Tâm Thần cung?” Hoàng bào lão giả mở mắt ra, cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng.

“Vâng.” Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu.

“Đế quân, có thể tùy ý lấy một quyển trục.” Hoàng bào lão giả nói, “Trên quyển trục có các loại nhiệm vụ, nhiệm vụ kỳ hạn tổng cộng chín vạn năm. Chín vạn năm sau... Nhiệm vụ công lao xếp bốn hạng đầu, có danh ngạch.”

Đông Bá Tuyết Ưng nghe vui vẻ.

Bốn danh ngạch?

Xem ra lần này đám người Hạ Hoàng, Thương Đế, Phiền Tổ chỉ có hai vị đi vào. Có bốn danh ngạch lấy ra để cho bọn họ cạnh tranh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.