Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1553: Giới Tâm Thần cung (1)Thiên địa một mảng hỗn độn.

Khi Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống đại địa, vạn vật còn chưa sinh ra, chỉ có năng lượng mãnh liệt mênh mông bốn phía, lôi đình sét đánh, cuồng phong gào thét, sóng nước ngập trời, núi lửa bùng nổ... Mà Đông Bá Tuyết Ưng quần áo đen lại là khoanh chân ngồi ở đỉnh một ngọn núi, đem ý niệm mênh mông của Vũ Trụ thần bao phủ toàn bộ thế giới, cẩn thận cảm ứng toàn bộ thế giới lúc nào cũng kịch liệt biến hóa.

Ngàn năm sau, thiên địa rõ ràng, thế giới vững vàng.

Có thảo mộc ngư trùng sinh ra, có các loại động vật xuất hiện, cũng có nhân loại toàn thân bộ lông nồng đậm xuất hiện, lúc này bọn họ cũng thực dã man.

“Rống.”

“Rống.”

Có một đội thợ săn dã nhân phát hiện người áo đen ngồi ở ngọn núi, chung quanh người áo đen mơ hồ có loại loại dị tượng, phía sau hắn tựa như có thế giới khổng lồ vô tận, nơi chung quanh lại hư không hoặc là sụp đổ, hoặc là xé rách, hoặc là cắt phá... Bất quá tất cả đều trói buộc ở trong phạm vi trăm thước. Nhóm dã nhân này nói ngôn ngữ đơn giản, đồng thời thật cẩn thận tới gần, đối với một sinh mệnh cùng bọn họ tương tự làn da bóng loáng, không có bộ lông nồng đậm, bọn họ rất ngạc nhiên.

Mà khi tới gần chỗ trăm thước, lại không cách nào tới gần nữa, có trở ngại vô hình chặn bọn họ.

Nhóm dã nhân này một đám nhìn nhau, phát ra một tiếng gầm nhẹ, rất nhanh tất cả đều quỳ sát xuống, liên tục dập đầu.

Vì thế...

Một bộ lạc quanh thân, có đồ đằng, trên đồ đằng đó là cảnh tượng một gã nam tử đồ đen khoanh chân ngồi.

...

Đông Bá Tuyết Ưng ở trong thế giới này lúc nào cũng cảm ứng hư không diễn biến, chỗ ngọn núi của hắn lại có mê trận bao phủ, cách mỗi trăm năm mới có người may mắn có thể tới gần hắn, hắn diễn luyện tu hành một ít dị tượng, nếu ngộ tính đủ cao hẳn là tham ngộ ngộ ra chút ảo diệu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng muốn mượn cơ hội nhìn xem, thế giới chỉ có sinh mệnh bình thường, không có sinh ra siêu phàm này, thật sự siêu phàm không thể sinh ra hay không?

Có thiếu niên cơ duyên thông qua mê trận, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng, ngộ ra tuyệt thế kiếm thuật, có thể một kiếm bại vạn binh.

Cũng có lão giả thông qua mê trận, nhìn đến Đông Bá Tuyết Ưng, ngộ pháp tu hành, sống hơn một trăm tuổi, nhưng vẫn không tính là siêu phàm.

...

Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh rõ ràng.

Cái "Thế giới hoa" này từ nở rộ đến héo rũ, biến hóa quá nhanh, nó đang biến hóa, hư không đang biến hóa, quy tắc bên trong cũng đang biến hóa. Cho dù tìm hiểu quy tắc ảo diệu, vừa tìm hiểu một chút, thì thiên địa quy tắc lại tiếp tục biến hóa, quá khứ tìm hiểu đều đã "quá hạn", không thể lại điều động lực lượng thế giới này. Lấy tốc độ thế giới biến hóa, đó là thiên tư có lợi hại, cũng thành không được siêu phàm. Mặc dù thực thành, quy tắc biến đổi, thực lực lập tức suy giảm lại lần nữa biến thành phàm nhân.

Muốn thành Vũ Trụ thần, quy tắc chung quanh tất cả đều né tránh, mới không chịu chút ảnh hưởng.

“Thật thần kỳ, quy tắc cũng có thể không ngừng biến hóa.” Đông Bá Tuyết Ưng sợ hãi than, “Còn có hư không đạo diễn biến...”

Các loại hư không đạo, tất cả đều đang suy diễn.

Nếu nói một vị tồn tại vô địch diễn luyện chiêu số để cho hậu bối quan sát, có thể diễn luyện mười lần tám lần đã là không tệ rồi. Mà thế giới hoa này, cũng là tương đương với diễn luyện phi thường thong thả trọn vẹn chiêu số hư không đạo, liên tục ước chừng mười vạn năm! Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá chính là hư không đạo đạt tới Vũ Trụ thần Cứu Cực cảnh, diễn luyện chiêu số sợ cũng sẽ không toàn diện như thế.

“Một đóa Thế giới hoa, cảm giác đạo tẫn hư không đạo! Chín đóa Thế giới hoa, đại biểu chín lần cơ duyên. Thế giới hoa khác nếu khác nhau, chẳng lẽ còn có thể diễn biến bước phát triển mới đa dạng?” Đông Bá Tuyết Ưng chờ mong.

Lúc nào cũng có cảm nhận mở rộng tầm mắt.

Đệ tử thân truyền tồn tại vô địch, cũng chưa có đãi ngộ bực này. Đáng tiếc, chín lần cơ duyên tổng cộng "chín mươi vạn năm", lại dài chút thì tốt rồi.

Giới Tâm đại lục.

Đông Bá Tuyết Ưng đi vào Nam Vân quốc quốc đô.

“Sư phụ, tài liệu ta muốn đem Nam Vân thánh thể tu hành đến tầng mười hai đại viên mãn, cần hai phần.” Đông Bá Tuyết Ưng tìm sư phụ Nam Vân Quốc chủ.

Nam Vân Quốc chủ có chút kinh ngạc: “Hai phần?”

Trước đó hắn sớm cho Đông Bá Tuyết Ưng một phần.

Bởi vì hắn sớm nói qua, đồ đệ cảnh giới đến, tài liệu tu hành Nam Vân thánh thể đều là hắn miễn phí tặng. Đương nhiên, chỉ tặng một phần! Nếu không nhiều phân thân như vậy, chết đi một cái phân thân, phân thân mới lại tiếp tục tu luyện? Hắn có tài đại khí thô, cũng vô pháp cung ứng lượng lớn tài liệu hiếm quý.

“Đây là Ma tâm linh, vừa vặn để hai phần.” Đông Bá Tuyết Ưng cười đưa cho sư phụ Nam Vân Quốc chủ.

Nam Vân Quốc chủ hơi do dự, liền cười tiếp nhận.

Vốn hắn cũng không cần.

Bất quá cứ mạnh mẽ cho đệ tử ưu việt, đệ tử trong lòng chỉ sợ cũng không thoải mái.

“Các tài liệu có thể tu hành đến đại viên mãn, ta tổng cộng sưu tập cũng không bao nhiêu.” Nam Vân Quốc chủ cười nói, “Ngươi lần này muốn hai phần? Cộng thêm lần trước, chính là ước chừng ba phần. Muốn nhiều như vậy làm chi? Chiến đấu bên ngoài, một cái phân thân chủ yếu chiến đấu là đủ rồi. Ngươi còn có Ngũ Tương Châu, Xích Vân thần thương nơi tay, tu luyện Nam VÂn thánh thể hay không, đối với thực lực trợ giúp cũng không lớn.”

“Ta có kế hoạch.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.

“Xem ra, lần này tiến vào Giới Tâm Thần cung, tiểu tử ngươi cũng thực đầu tư.” Nam Vân Quốc chủ vung tay lên, một cái viên hoàn màu vàng bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng, “Trong cái trữ vật thủ hoàn này đó là hai phần tài liệu.”

“Ừm.”

Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận.

Hai phần tài liệu, sang quý cùng cực, giá xác thực cùng Ma tâm linh tương đương.

Thật ra "Ma tâm linh" nay đối với hắn cũng một điểm tác dụng đều không có, từ thành Vũ Trụ thần đến nay trăm ức năm tuế nguyệt, "Hư giới ảo cảnh" tạo nghệ tăng lên, tuy xa không bằng hư không đạo, có thể đem trong năm mạch hư giới "Thế giới" "Mê huyễn" "ba mạch này đều đạt tới cảnh giới Vũ Trụ thần! Hai mạch khác đều vẫn giậm chân ở Hỗn Độn cảnh.

Về phần dung hợp? Lại còn kém xa.

Phải biết rằng lúc trước hư không đạo, vừa đột phá không bao lâu, chính là chín mạch tất cả đều đạt tới Vũ Trụ thần cảnh. Nay lại Thiên tướng Địa tướng dung hợp thành công, đạt tới Vũ Trụ thần tầng hai. Tiến bộ so với hư giới đạo mau hơn nhiều.

Không có biện pháp.

Hư không đạo trụ cột rất dày!

Hư giới ảo cảnh, quá khứ đều là mình tự ngộ, nay cũng được một môn điển tịch trân quý 《 Tâm Giới 》, nhưng một môn điển tịch này cũng chỉ là điển tịch Vũ Trụ thần tầng hai, đối với hư giới ảo cảnh chỉ dẫn cũng không đủ. Giống 《 Hồn nguyên vấn đạo 》, chỉ cần pháp môn luyện thể liền cần tám mạch dung hợp, đối với các mạch giảng thuật, dung hợp chỉ dẫn đều phi thường chi tiết. Còn có sư phụ Nam Vân Quốc chủ cũng là đại cao thủ hư không đạo, đủ loại điển tịch, ngay từ đầu hắn đã chín mạch kết hợp sáng chế 《 Cửu chuyển bất diệt thuật 》, mặc kệ nội tình tự thân hay là điều kiện bên ngoài, đều rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.