Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1878: Thịnh đại yến mờiToàn bộ mọi người đều tâm phục khẩu phục, Đông Bá Tuyết Ưng chia một nửa chiến lợi phẩm! Trên thực tế vậy còn là ít, luận cống hiến của Đông Bá Tuyết Ưng lần này, dù chia tám phần thậm chí chín phần chiến lợi phẩm cũng là rất bình thường. Sở dĩ Xích Vân điện chỉ chia năm phần cho Đông Bá Tuyết Ưng, là vì dựa theo quy củ phân phối của Xích Vân điện, cho dù cống hiến lớn nữa... Cũng nhiều nhất chia một nửa!

Để ‘khí linh Xích Vân điện’ tiến hành phân phối, chính là cách chia như vậy!

Nếu cảm thấy bất công?

Giữa người tu hành, có thể ước định sẵn phương án phân phối! Chỉ cần mọi người đều đồng ý, tự nhiên có thể.

Ví dụ như Đông Bá Tuyết Ưng một lần sau thành lập đội ngũ đi ra ngoài săn bắn, trước đó công khai nói sẵn, mình muốn lấy đi tám phần chiến lợi phẩm! Hai phần còn lại để những người tu hành khác phân phối. Như vậy mọi người cũng đồng ý, tự nhiên sẽ dựa theo điều này chấp hành. Trên thực tế... Đông Bá Tuyết Ưng nếu là thành lập đội ngũ, đừng nói là muốn độc chiếm tám phần, dù là độc chiếm chín phần! Sợ cũng có một đám người tu hành tranh nhau gia nhập!

“Phi Tuyết huynh, thật bội phục bội phục, lần này săn bắn, trên đường đi Phi Tuyết huynh cũng chưa triển lộ thực lực. Vẫn là trên đường trở về gặp phải nguy hiểm lớn, Phi Tuyết huynh mới thi triển thủ đoạn. Dù vậy, Phi Tuyết huynh cũng có thể dễ dàng được chia ‘Năm mươi ba con hồn nguyên sinh mệnh cấp Thần Đế viên mãn’.” U Nhai đạo nhân đứng ở một bên, khâm phục nói.

Chiến lợi phẩm lần này, chủ yếu nhất là tám mươi hai con hồn nguyên sinh mệnh cấp Thần Đế viên mãn, nhưng các hồn nguyên sinh mệnh đó cũng có phân chia cao thấp, như ‘Mạc Ô Hỗn Độn Xà’, một con bằng với ba con Phục Ma Liệp Giả cấp Thần Đế viên mãn. Lại ví dụ như ‘Bạch Thạch Thần’, một con bằng với hai con Phục Ma Liệp Giả cùng cấp độ.

Bởi vì giá trị khác nhau.

Tám mươi hai con hồn nguyên sinh mệnh cấp Thần Đế viên mãn, cộng thêm săn giết một ít Thần Đế hậu kỳ, trung kỳ, lại thêm thức ăn ngã xuống bốn người tu hành để lại, tính toàn bộ, tương đương với một trăm lẻ sáu con hồn nguyên sinh mệnh cấp Thần Đế viên mãn bình thường nhất!

Đông Bá Tuyết Ưng chia đi một nửa!

“Đây là nói sẵn rồi, thiếu nợ ngươi.” U Nhai đạo nhân ném đến một bảo vật trữ vật.

Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận, thoáng tra xem, bên trong là một con Phục Ma Liệp Giả cấp Thần Đế viên mãn.

“Lần này săn bắn, vì đạt được Mạc Ô Hỗn Độn Xà, ta vốn tưởng còn cần bỏ ra một ít thức ăn bản thân tích lũy, bù cho rất nhiều người tu hành.” U Nhai đạo nhân cảm khái, “Không ngờ cuối cùng chẳng những không cần bù lại, còn thêm vào chiếm thêm được chút.” Hắn được chia 5% chiến lợi phẩm, cũng là nhiều hơn năm con hồn nguyên sinh mệnh cấp Thần Đế viên mãn chút, trừ Mạc Ô Hỗn Độn Xà, hắn còn có thể lấy ngoài định mức một chút.

“Thật nhanh.”

Đông Bá Tuyết Ưng xem xét thu hoạch của mình.

Chiến lợi phẩm năm mươi ba con, U Nhai đạo nhân cho một con, cộng thêm Tà Phiền vì nhận lỗi dâng ba con, tổng cộng chính là năm mươi bảy hồn nguyên sinh mệnh cấp Thần Đế viên mãn.

Thu hoạch như thế...

Trừ Đông Bá Tuyết Ưng, không có người tu hành nào có thể dễ dàng đạt được nhiều như vậy nữa.

“Như ba vị thành chủ bọn họ, tuy thực lực mạnh, nhưng so với cường giả đứng đầu cũng mạnh hơn có hạn.” Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, “Năng lực đạt được chiến lợi phẩm của bọn họ, cũng chỉ so với đám U Nhai đạo nhân mạnh hơn mấy lần mà thôi.”

Thực lực mạnh hơn mấy thành.

Nhưng năng lực đạt được thức ăn lại cao hơn nhiều, là vì Phong Vân Nhất Diệp, Cửu Thủ Xà Tổ, Ốc Hiểu đều có thủ đoạn phương diện nào đó cực kỳ nghịch thiên.

“Không nói chuyện thực lực chính diện, chỉ luận về đạt được thức ăn, ta hẳn là số một Xích Vân thành đi, thậm chí có thể là số một thánh giới.” Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ.

“Hả?”

Đông Bá Tuyết Ưng bỗng tra được một cái đưa tin, “Là bọn họ?”

Nửa ngày qua, đưa tin cho mình quá nhiều rồi! Những người tu hành trong đội ngũ, còn có đám đông người tu hành trong thành Xích Vân...

Nhưng giờ phút này ba vị đưa tin đến, khiến Đông Bá Tuyết Ưng vẫn trịnh trọng đối đãi.

“Ba vị thành chủ đồng thời mời ta?” Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu.

Ngay tại động phủ của thành chủ Phong Vân Nhất Diệp!

Phong Vân Nhất Diệp, Cửu Thủ Xà Tổ, Ốc Hiểu ba vị bọn họ bày tiệc, mời tất cả người tu hành trong toàn bộ thành Xích Vân, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là mở tiệc chiêu đãi ‘Đông Bá Tuyết Ưng’, Đông Bá Tuyết Ưng là khách nhân chủ yếu nhất của lần yến hội này!

“Không hổ là Phi Tuyết Đế Quân, vừa về đến, ba vị thành chủ đều mở tiệc vì ngươi.”

“Chúng ta đều có thể thơm lây.”

“Lần trước động tĩnh lớn như thế, vẫn là Phong Vân Nhất Diệp và Ốc Hiểu thành chủ vì mở tiệc chiêu đãi Cửu Thủ Xà Tổ.”

Mỗi người trong điện Xích Vân đều nói.

“Ba vị thành chủ cho mời.” U Nhai đạo nhân cũng nói, “Chúng ta vẫn nên mau chạy qua đi.”

“Ừm, đi.” Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, liền đi ra ngoài.

Tà Phiền thì đi theo phía sau nói: “Đi cùng nhau, đi cùng nhau.”

...

Rất nhanh, đám người Đông Bá Tuyết Ưng đi tới động phủ của thành chủ ‘Phong Vân Nhất Diệp’, ở cửa động phủ sớm đã có một số người tu hành đến, bọn họ không vội vã vào, mà là tốp năm tốp ba đang nói chuyện phiếm.

“Phi Tuyết Đế Quân.”

“Ra mắt Phi Tuyết Đế Quân.”

Nhất thời một đám người tu hành đều nhiệt tình nói, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút nóng cháy, dù sao đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, ở thánh giới này muốn ‘sinh tồn’ quá khó! Ví dụ như ‘vạn ức năm’, một hồn nguyên sinh mệnh cấp Thần Đế viên mãn tương đương với thức ăn có thể chống đỡ ba trăm ức năm. Vạn ức năm, thì cần thức ăn từ hơn ba mươi con cấp Thần Đế viên mãn!

Cấp Thần Đế viên mãn khó có thể chém giết, bọn họ bình thường đều là săn bắn Thần Đế trung kỳ, Thần Đế hậu kỳ, đều cần dựa vào từng lần đi ra ngoài săn bắn, dựa vào số lần bù lại! Số lần nhiều, vẫn là có phiêu lưu rất lớn.

Nếu theo Đông Bá Tuyết Ưng đi ra ngoài, vừa an toàn, vừa thoải mái, có lẽ một lần có thể đạt được thức ăn đủ mấy trăm ức năm.

“Lúc này mới bao lâu, hắn đã nước nổi thuyền lên, thậm chí yến hội lần này cũng là ba vị thành chủ vì hắn mà cử hành.” Đứng ở xa xa Bắc Hà đại đế nhìn, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới một đám người tu hành vây quanh tiến vào trong động phủ, trong lòng Bắc Hà đại đế phức tạp vạn phần, “Mà ta vì thức ăn, lại từng lần cầm cái mạng đi liều.”

Những năm tháng qua tới thánh giới, Bắc Hà đại đế đã đi ra ngoài săn bắn nhiều lần.

Bình thường, một lần cũng chỉ kiếm được thức ăn hơn trăm vạn năm! Vận khí tốt mới có thể kiếm được thức ăn hơn ngàn vạn năm. Đương nhiên đội ngũ Bắc Hà đại đế tham gia, hầu như đều là ở chỗ gần ngoài thành săn bắn, nếu tham gia hướng tới chỗ cự ly xa săn bắn, sẽ nguy hiểm hơn nhiều, nhưng thu hoạch bình thường cũng lớn hơn rất nhiều, thu hoạch một lần thức ăn chống đỡ mấy ức năm thậm chí mười ức năm cũng rất bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.