Thông tin truyện

Vãn Tình (Tình Muộn)

Vãn Tình (Tình Muộn)

Tác giả:

Nguồn:

hiroshimi.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.2/10 từ 13 lượt
Thể loại: đam mỹ,Nhất thụ nhất công, ngược luyến
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Tương kiến tranh như bất kiến,

Hữu tình hoàn tự vô tình.

-:- Tây Giang Nguyệt- Giai Nhân -:-

Gặp gỡ thà rằng chẳng gặp,

Hữu tình rồi cũng vô tình.

Bình luận truyện