Vĩnh Sinh

Chương 519: Trùng tu thần thông
Đại tai nạn thuật mà Phương Hàn tu luyện tổng cộng bao hàm mười hai loại huyền môn Tam Tai Cửu Nạn. T

Trong đó Tam Ti chính là Mạt nhật thiên tai, Đại nhật hỏa tai, Hắc nhật phong tai, mà Cửu Nạn chính là Địa nan, Nhân nan, Ma thần nan, Tam muội nan, Bản tính nan, Nghiệp chướng nan, Tâm ý nan, Hồn phách nan, Kiếp sổ nan.

Một khi tu thành chẳng những uy lực cực lớn hơn nữa huyền bí quỷ thần khó lường. Ẩn chứa vô thượng thâm uyên về thiên địa sinh diệt.

Nếu như tu thành Đại tai nạn thuật, sẽ tạo thành một đoàn tai nạn kiếp vân, bao phủ tứ phương, bao quát cả thế giới. Mang đến vô cùng vô tận tai nạn cho sinh linh cùng địch nhân, đây cũng là một ít lực sát thương bất đồng với một số đạo thuật mang tính hủy diệt. Nó là một loại thần thông ẩn chứa lực lượng kiếp nạn khó lường, kiếp pháp, kiếp số không thể kháng cực, không thể ngăn cản, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận.

Đạo thuật lực sát thương lớn hơn sẽ khắc chế đạo thuật yếu hơn.

Thế nhưng nếu như tu luyện Đại tai nạn thuật tới cảnh giới cao nhất, căn bản ý nghĩa đó cũng vô ích. Bởi vì đây là mệnh trung chú định kiếp số, nhất định phải gặp tai nạn, trong đó có ẩn chứa kiếp lực.

Thần thông không địch lại nghiệp lực.

Chính là bởi vì thế cho nên Đại tai nạn thuật mới trở thành thần thông trấn giáo của Thái Nhất Môn, khuất phục tà ma. Bởi vì tai nạn tương đương với Thiên kiếp vậy.

Mỗi một người tu hành coi như là nghịch thiên chuyển nguyên khí thay đổi vận mệnh muốn Trường sinh, thậm chí là Vĩnh Sinh, vi phạm pháp tắc tự nhiên, đều phải gánh chịu rất nhiều loại tai nạn. Mỗi một tai nạn chính là Thiên kiếp.

Thái Nhất Môn có Đại tai nạn thuật, chẳng khác gì có quyền lợi tránh đi Thiên kiếp.

Cũng khó trách Thái Nhất Môn lại nhất thống Huyền Hoàng đại thế giới, thậm chí trong ba nghìn đại thế giới, các không gian song song khác, Chư Thiên vạn giới đều coi công đức rồi tới Thiên Kiếp.

Bởi vì Đại tai nạn thuật chính là biểu tượng của Thiên kiếp.

Đây là lần đầu tiên Phương Hàn toàn tâm toàn ý tìm hiểu Đại tai nạn thuật, trong đầu hắn lóe lên hàng tỉ đạo quang hỏa trí tuệ, không tới ba ngày ba đêm đã triệt để thấm nhuần các loại ảo diệu của Đại tai nạn thuật.

Hơn nữa hắn còn có một loại cảm giác, Đại tai nạn thuật có một loại tư vị tương hỗ cùng Tiểu Túc Mệnh Thuật.

"Vận mệnh, nhân quả, kiếp số, tai nạn."

Phương Hàn tìm hiểu Đại tai nạn thuật tới cực hạn, đột nhiên trong óc tuôn ra bốn chữ "Thành, trụ, phôi, không! » Đại biểu cho sự ảo diệu, tuần hoàn của bổn nguyên vũ trụ.

Trong hư không có vô số Tai Nan chi khí, được thần niệm của hắn dẫn dắt, ồ ạt tiến vào trong đầu, trong thân thể của hắn, ngưng tụ thành từng đoàn Tai Nan chi khí, ngưng tụ thành một đoàn kiếp vân. Đoàn kiếp vân này lại chia ra mười hai loại, đại biểu cho mười hai loại kiếp số, mười hai loại tai nạn, các loại thiên tai.

Theo Phương Hàn không ngừng vận chuyển pháp lực cùng tinh thần, dẫn dắt Tai Nan chi khí trong hư không, đoàn kiếp vân này càng lúc càng lớn.

Mà trong bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng của Phương Hàn một lần nữa có thêm mười loại thần thông hình thức ban đầu, hiện tại hắn ẩn chứa khoảng chừng hơn trăm loại thần thông!

Đại tai nạn thuật tổng cộng bao hàm mười hai loại vô thượng thần thông. Nhưng mà nguyên lai Phương Hàn đã có hai loại Hắc nhật phong tai, Đại nhật hỏa tai, mới nhất lại luyện thành nữa, tổng cộng là mười loại tai nạn.

Nguyên bản từ khi Phương Hàn chiếm được Đại phong ấn thuật, Đại thương khung thuật, trong cơ thể ẩn chứa khoảng chừng chín mươi chín loại thần thông, giống như Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó. Mà hiện tại tu luyện Đại tai nạn thuật trọn vẹn thêm mười loại, chính là một trăm lẻ chín loại.

Thế nhưng vừa rồi hắn đem những thần thông này nhét vào trong bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng, bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng của mình đột nhiên tán loạn, tựa hồ bắt đầu trở nên lộn xộn.

Tựa hồ như đám thần thông này không thể vượt qua chín mươi chín loại cũ, cho nên mới sinh ra tán loạn.

Chín mươi chín loại thần thông đại biểu cho đẳng cấp cửu cửu.

"
Khó trách, khó trách Hoàng Tuyền Đại Đế chỉ tu luyện chín mươi chín loại thần thông, chẳng lẽ cửu cửu chính là cực hạn? Xem ra ta phải chăm chỉ tu luyện thần thông mới, sau đó bỏ qua mấy loại thần thông vô dụng mới được. Nhưng mà Hồng Mông đạo nhân vì sao có thể tu thanh hai ngàn chín trăm chín mươi chín loại đại đạo? Mà đều là Hồng Mông thiên đạo tự nghĩ ra? Chẳng lẽ là nguyên nhân do hắn đạt tới cảnh giới tiên nhân?"

Trong lòng Phương Hàn khẽ động, muốn bỏ đi vài loại thần thông, phong ấn trong Bát Bộ Phù Đồ.

Hiện tại trong Bát Bộ Phù Đồ có phong ấn rất nhiều thần thông, có ba mươi ba loại vô thượng thần thông của Thần hoàng Ô Thích Thiên, còn có rất nhiều thần thông của đám yêu quái phân giải, còn có mười sau đầu Thần vương, cộng thêm bốn mươi loại thần thông trong bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng của Lý Vân Thăng.

"
Thần thông tách!"

Bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng khẽ động, Phương Hàn liền phân loại thần thông của mình ra.

Đầu tiên hắn tách chính là "
Thiên Sư đại đạo » đây là một môn đại thần thông của Thái Nhất Môn. Sau khi tuy luyện thành công sẽ biến thành một đầu bạch sắc Thiên Sư, có thể nuốt, hấp thu các loại cương khí, sinh linh. Thậm chí có thể nuốt mười vạn binh mã vào trong bụng.

Nhưng mà môn đạo thuật này còn kém xa so với Đại thôn phệ thuật.

Nào biết đâu rằng Phương Hàn vừa tách ra "Thiên sư đại đạo » ra khỏi bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng, biến hóa đột nhiên phát sinh, Tiểu Túc Mệnh Thuật hóa thành phù văn chấn động, cư nhiên thôn phệ lấy môn thần thông này.

Tiểu Túc Mệnh Thuật cư nhiên có thể thôn phệ thần thông tách ra!

"
Đây là chuyện gì vậy? » Trong lòng Phương Hàn rất kinh hãi, vội vàng rót thần niệm của mình vào trong phù văn Tiểu Túc Mệnh Thuật, liền phát hiện thần thông "Thiên Sư đại đạo » đã triệt để bị thôn phệ, tan ra hòa tan vào lực lượng của Tiểu Túc Mệnh Thuật, thế nhưng dấu vết của Thiên Sư cũng không vì thế mà biến mất.

Phương Hàn hơi chút thúc giục Tiểu Túc Mệnh Thuật, trên thân thể lập tức xuất hiện một đầu Thiên sư bạch sắc! Uy mãnh rít gào.

"
Tiểu Túc Mệnh Thuật quả thực quá thần kỳ! Không hổ là thần thông có liên quan tới Đại vận mệnh thuật! Cư nhiên có thể thôn phệ thần thông, sau đó diễn hóa ra hết thảy thần thông. »

Hiện tại tu vi, trí tuệ của Phương Hàn cao thâm tới mức nào?

Chỉ thoáng cái là hắn biết, Tiểu Túc Mệnh Thuật này có thể thôn phệ hết thảy thần thông, ngoại trừ thần thông trong ba nghìn đại đạo, hơn nữa còn có thể diễn hóa ra thần thông thôn phệ.

Sau khi thôn phệ thần thông "Thiên Sư đại đạo" này, phù văn Tiểu Túc Mệnh Thuật bắt đầu tăng trưởng, lực lượng phát triển hơn một chút.

"Đã như vậy ta liền đem tất cả thần thông không phải thần thông trong ba nghìn đại đạo ra, cho Tiểu Túc Mệnh Thuật thôn phệ hết!"

Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, thân thể khẽ động, rất nhiều thần thông trong cơ thể như Tinh Vương Hàng Thế quyết, Luyện Tinh Trảm Ma Đao, Mãnh Quỷ ** Thân, Âm Dương Đại Thải Bộ, thậm chí Tổ Mã Cổ Thần khí, Đại Tu Di Sơn Vương quyền, toàn là vô thượng thần thông cũng đều bị đưa vào trong Tiểu Túc Mệnh Thuật.

Phù văn Tiểu Túc Mệnh Thuật càng lúc càng lớn.

Mỗi một lần thôn phệ một môn thần thông, phù văn lại càng lúc càng rõ ràng, sáng chói, lực lượng càng lúc càng lớn.

Tựa hồ như thần thông chính là thuốc bổ cho Tiểu Túc Mệnh Thuật.

Thôn phệ càng nhiều thần thông, Tiểu Túc Mệnh Thuật lại càng lợi hại.

"Quả là thế, ta đoán không sai mà, mỗi một loại thần thông đều ẩn chứa huyền bí của trời đất. Tiểu Túc Mệnh Thuật thống lĩnh hết thảy, lấy được càng nhiều huyền bí của thần thông uy lực càng lớn. » Phương Hàn một mặt để Tiểu Túc Mệnh Thuật thôn phệ thần thông của mình, một mặt quan sát biến hóa của bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng.

Từng đạo từng đạo thần thông bị thôn phệ, lực lượng của bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn tăng lên. Bởi vì Tiểu Túc Mệnh Thuật cũng là một bộ phận của Thiên Địa Pháp Tướng, càng thôn phệ thần thông lại càng lớn mạnh. Lực lượng liên quan tới bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng cũng bắt đầu tăng lên.

Quá trình thôn phệ không biết diễn ra trong bao lâu, rất nhiều thần thông trong cơ thể Phương Hàn chỉ cần không phải ba nghìn đại đạo cơ hồ toàn bộ đều bị thôn phệ.

Mà nguyên bản Phương Hàn có mười tám ức mã lực, hiện tại cư nhiên bắt đầu tăng lên nữa, đạt tới mười chín ức! Càng lợi hại hơn, chính là hắn đã cảm giác được bản thân câu thông với Tiên giới càng thêm tinh diệu, lượng nguyên khí Tiên giới phun ra nuốt vào càng thêm cự đại.

Hơi hố hấp một chút, trong hư không liền truyền tới cuồn cuộn nguyên khí Tiên giới, trọn vẹn tăng lên một phần ba.

Nói cách khác lúc trước một ngày Phương Hàn có thể luyện chế ra một ngàn viên Thuần Dương đan, mà hiện tại hắn có thể luyện chế ra một ngàn ba trăm viên.

Thần thông trong bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng của Phương Hàn giảm mạnh. Thế nhưng phù văn của Tiểu Túc Mệnh Thuật lại càng mạnh mẽ, bao trùm lấy bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng của hắn, không gì có thể phá vỡ.

Hắn cảm giác được bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng của mình đã đọng lại luyện thành trạng thái cực hạn, giống như thép luyện mãi mà thành vậy. Chỉ sợ hiện tại cho dù người khác có cầm thượng phẩm đạo khí tới luyện hóa chính mình cũng không được. Những loại thần thông kia giống như tạp chất vậy, liên tục bị luyện hóa.

Đến cuối cùng.

Trong bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng của hắn chỉ còn lại Đại Ngũ Hành Thuật, Đại thôn phệ thuật, Đại tai nạn thuật, Đại thiết cát thuật, Đại thương khung thuật, Đại phong ấn thuật, Đại bổn nguyên thuật, Đại băng diệt thuật, Đại tinh thần thuật, Đại hỗn độn lôi pháp, Đại huyết phách thuật là trong ba nghìn đại đạo, mười một loại thần thông trong ba nghìn đại đạo này quay tròn xung quanh Tiểu Túc Mệnh Thuật.

Nhưng mà lúc này có một loại thần thông phi thường cường hãn cư nhiên vẫn tồn tại.

Đó chính là "
Linh Lung Đại La Thiên!"

Môn thần thông này vốn là do Phương Hàn kiếm được trong kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ, là loại vô thượng thần thông mà Linh Lung Tiên Tôn tự sáng tạo ra.

Tâm niệm Phương Hàn vừa động, đưa môn vô thượng thần thông này vào trong Tiểu Túc Mệnh Thuật, phù văn Tiểu Túc Mệnh Thuật giống như ruồi bọ gặp máu, hung hăng thôn phệ môn thần thông này, thế nhưng môn thần thông Linh lung đại la thiên này tựa hồ như ẩn chứa một loại sức mạnh rất thần diệu, có thể sánh cùng ba nghìn đại đạo, chống cự lại lực thôn phệ của Tiểu Túc Mệnh Thuật.

Hai đại thần thông dây dưa, kích phát ra từng đợt hỏa quang trong bổn mạng Thiên Địa Pháp Tướng.

Phương Hàn đều nhìn thấy hết thảy, hắn vội vàng phân tích tìm hiểu Linh lung đại la thiên, lập tức cảm giác được môn thần thông này ẩn chứa một loại phản kháng vận mệnh thiên địa của con người, muốn tại không gian, thời gian, hết thảy thế giới vươn tới vĩnh hằng, tự tại, ý chí vô thượng như Đại La.

Loại ý chí này không để cho nó tan rã!

(Linh Lung Tiên Tôn khiếp thật, y như Hồng Môn đạo nhân, tự tạo ra Thần thông sánh ngang với đệ nhất trong ba nghìn đại đạo luôn)

"
Đây là ý chí của Linh Lung tiên tôn sao? » Phương Hàn âm thầm khiếp sợ, đồng thời cũng bội phục. Lập tức nhớ lại Hồng Mông đạo nhân sáng tạo ra Hồng Mông thiên đạo, khí chất của loại thần thông này có chút tương đồng.

"Chỉ có thần thông trong ba nghìn đại đạo là không bị Tiểu Túc Mệnh Thuật hòa tan. Thế nhưng Linh Lung Đại La Thiên cũng không bị hòa tan, có thể thấy được cảnh giới của Linh Lung Tiên Tôn đã tiếp cận đại đạo rồi."