Thông tin truyện

Vô Ái Song Tử

Vô Ái Song Tử

Nguồn:

kisuri.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.9/10 từ 25 lượt
Thể loại: cổ trang (cung đình), ngược tâm, ngược thân, nhất thụ đa công (3P), BE…

Ta chính là dành trọn niềm tin cho ngươi...

Ngươi lại mang sự phản bội đến báo đáp ta...

Việc duy nhất ta có thể làm chỉ là chấp nhận nó...

Bình luận truyện