Thông tin truyện

Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Thể loại:

Võng Du

Nguồn:

Bạch Ngọc Sách

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7.3/10 từ 7 lượt
Dịch: vanminhhp

Võ Đang, Thiếu Lâm, Tung Sơn, Nga Mi, Hoa Sơn, Tiêu Diêu, Di Hoa, Cái Bang, Minh Giáo, Thiên Ưng, Thái Sơn, Hành Sơn, Thần Long. . . . .

Dịch Cân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Bắc Minh Thần Công, Từ Hàng Kiếm Điển, Thiên Ma Đại Pháp, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Lục Mạch Thần Kiếm, Càn Khôn Đại Na Di, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Thần Công.

Kể nhiều như vậy, thật ra thì Giang Trần muốn tổng kết là may nhờ xuyên việt vào trong trò chơi, hắn mang đến ngón tay vàng, trong không gian hoán đổi của hệ thống trò chơi giúp hoàn thành mộng giang hồ!

Bất kỳ tâm pháp chiêu thức, ta chỉ cần quan sát một lần, là học được.

Chỉ cần cho ta đủ điểm kinh nghiệm, trong một đêm ta có thể đem Hàng Long Thập Bát Chưởng, tăng lên tới đại viên mãn!

Ta! Giang Trần! Trong trò chơi Đại Vũ Hiệp là thủ lĩnh đại đệ tử Võ Đang, được khen là một trong ba vị thần cấp người chơi !

Xuyên việt đến võ hiệp thế giới, trở thành Võ Đang nho nhỏ đệ tử ký danh!

Các chương mới nhất

Bình luận truyện