Thông tin truyện

Vợ Yêu! Muốn Trốn?

Vợ Yêu! Muốn Trốn?

Nguồn:

wattpad.com/user/VuongKhietBang

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.1/10 từ 474 lượt
======= 

Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Vợ Yêu! Muốn Trốn?> tại TruyenTR.com 

========

Số chap: 34
Nam 9: Lãnh Bạch Ngôn 
Nữ 9: Liêu Hiểu Tình (Thích Ngọc Phi) 
Thể loại: ngọt ngào, sạch, sủng, sắc, ngôn tình ~
Nếu bạn muốn truy cập nội dung truyện, mời CLICK đọc tại TRUYENTR.COM

Bình luận truyện