Thông tin truyện

Võng Du Đại Tướng Sư

Võng Du Đại Tướng Sư

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 6.4/10 từ 12 lượt
Thiết Khẩu Trực Đoạn, một chữ đáng giá nghìn vàng.

Trên thực tế nói toạc ra thiên cơ ắt gặp thiên đạo báo ứng, chính thầy tướng thường thường không được chết tử tế.

Thầy tướng truyền nhân Tả Dương ngẫu nhiên tiến vào độ cao hoàn nguyên toàn tức game online.

Lẩn tránh thiên đạo báo ứng, quát tháo toàn bộ trò chơi vòng, thành tựu một đời thông thiên thần tướng!

Danh sách chương

Bình luận truyện