Thông tin truyện

Võng Du: Mỗi 3 Cấp Được Một Thiên Phú Cấp SSS

Võng Du: Mỗi 3 Cấp Được Một Thiên Phú Cấp SSS

Nguồn:

wattpad.com/user/Julian-V

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.5/10 từ 10 lượt
Tác giả: Một Đáo Tam Cấp

..........................................................................................

Bị người hãm hại sau khi cướp đoạt Luân Hồi Ấn, Lục Thương xuyên việt về đến thời gian « Hư Không » mới vừa khai mở.

"Kích hoạt kỹ năng: Chí Cường Chúc Phúc"

Chí Cường Chúc Phúc: Thiên phú ngươi lấy đều là cấp SSS! 

"Rút trúng thiên phú:  Vô Hạn Trưởng Thành"

Vô Hạn Trưởng Thành: Mỗi lần ngươi tăng 3 cấp, nhận được một thiên phú mới! 

Chiến Sĩ thiên phú cấp S nào đó: "Con bà nó! Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiên phú?"

Thích Khách cấp S nào đó: "Sao ta đánh hắn không mất máu? Ngược lại cột máu của hắn còn tăng lên điên cuồng?"

Kỵ Sĩ cấp S nào đó: "Rõ ràng là một Tán nhân, sao còn trâu hơn ta?"

Chí Cao Cường Hóa, Linh Hồn Đánh Cắp, Thời Chi Hồi Hưởng...

Lúc 100 cấp...

Lục Thương mang theo 33 Thiên phú cấp SSS, một đao trảm Thần!

..........................................................................................

Main là một trong tam đại Thần Vị, do lấy được Luân Hồi Ấn nên bị toàn bộ Thần Linh vây giết, đánh nát Luân Hồi Ấn, trở lại game lúc bắt đầu khai mở.

Võng du là cả Đa nguyên Vũ Trụ, tất cả chủng tộc văn minh đều tham gia, sau đó xâm lược lẫn nhau.

Main thuộc dạng người coi trọng đại thế, bỏ qua tiểu tiết, không coi khinh người khác dù mình từng là Thần, không trang bức không não. Đem tất cả lợi thế nhằm phát triển nhanh nhất để chống lại văn minh khác xâm lược.

........................... [ Edit by: Julian-V ]........................

Danh sách chương

Bình luận truyện