Vu Thần Kỷ

Chương 546: Chuẩn bị đột pháThời gian vài ngày kế tiếp, Cơ Hạo đều ở chợ các nơi của Bồ Phản chạy lung tung.

Bản thân mang danh hiệu Nghiêu Bá, lại vài Vu Đế thực lực mạnh mẽ theo bên người, đồng thời còn bao phủ hung danh hành hung Vô Chi Kỳ, tru sát Ngọc Long Hà Bá, Cơ Hạo ở Bồ Phản không gặp điều gì bất lợi, vô luận là Thập Nhật thị hay là Nam Hoang tập, thậm chí là Bắc Minh phường bộ tộc Bắc Hoang thành lập, hắn đều ra vào rất nhiều lần mà không có bất cứ khúc chiết gì.

Ngọc tệ, vu tinh từ trên tay Bà La Tư thu được ở ngắn ngủn vài ngày đã tiêu sạch sẽ, Cơ Hạo đem linh dược vạn năm trở lên ở trên chợ có thể thấy được vơ vét hết, tất cả đều là một ít linh dược đại bổ khí huyết, cường tráng gân cốt, tẩm bổ thân thể.

Ở trong mấy ngày nay, Cơ Hạo còn tiêu phí tâm lực thật lớn, đem bản đoán thể ngoại công sư huynh đệ ba người Vũ Dư đạo nhân sở hữu cẩn thận nghiên cứu một phen, sau đó hắn không khỏi vỗ tay xưng tuyệt vì kỳ tư diệu tưởng của Vũ Dư đạo nhân bọn họ.

Nhân tộc Đại Vu, dẫn dắt bản mạng vu tinh, đột phá Vu Vương, là dựa vào thuộc tính vu lực bản thân, đem vu lực tự hành tản ra, hấp dẫn bản mạng vu tinh thuộc tính mơ hồ hợp trong hư không, từ trong đó rút lấy một luồng bổn nguyên tinh lực dung nhập bản thân.

Cơ thể người chất chứa vũ trụ thiên cơ, vô cùng đại nói, kết cấu thân thể người mơ hồ hợp với thiên địa. Trong cơ thể người có mười hai vạn chín ngàn sáu trăm mạch lạc, trong hư không vô cùng vô tận tinh thần, cũng hoàn toàn dựa theo lực lượng thuộc tính, chia làm ba ngàn loại lớn, mười hai vạn chín ngàn sáu trăm loại nhỏ.

Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, băng, lôi, điện… Vô cùng vô tận tinh tú, thuộc tính bản thân bọn nó, cuối cùng đều có thể quy kết vào một loại nào đó trong ba ngàn loại lớn, mười hai vạn chín ngàn sáu trăm loại nhỏ, mà vu lực nhân tộc Đại Vu tu, cũng đều ở trong phân chia loại này.

Đại Vu dẫn dắt bản mạng vu tinh, chính là đem vu huyệt bản thân mở ra toàn bộ, vu lực quanh thân cuồn cuộn đưa vào hư không, cảm ứng một ngôi sao trong hư không hòa hợp với mình nhất. Đại Vu thực lực càng mạnh, tản mát ra vu lực càng nồng đậm, thể tích bản mạng vu tinh có thể cảm ứng được sẽ càng lớn, thuộc tính càng thêm rõ rệt, tinh lực càng thêm thuần túy, lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại.

Cho nên Tự Văn Mệnh và đám đông đại vu sư nội điện Vu Điện, bọn họ vắt hết óc nghiên cứu thác mạch bí pháp, chính là muốn làm căn cơ Đại Vu nhân tộc vững chãi hơn một chút, cắm hùng hậu hơn một chút, mở càng nhiều vu huyệt, tích tụ càng nhiều vu lực, do đó có thể hấp dẫn bản mạng vu tinh càng thêm cường đại.

Tinh lực của bản mạng vu tinh, đó là năng lượng cao cấp so với vu lực nhân tộc tu luyện ra càng thêm thuần túy, càng thêm tinh thuần, càng phù hợp thiên địa bổn nguyên hơn. Cho nên sau khi tinh lực vào cơ thể, liền bắt đầu tiến hành đồng hóa đối với vu lực Đại Vu, đem vu lực toàn thân chậm rãi hóa thành tinh lực.

Quá trình vu lực chuyển hóa tinh lực, cũng là quá trình khoảng cách giữa vu huyệt cùng mạch lạc trong cơ thể Đại Vu dần dần tan rã, dần dần mơ hồ. Vu Vương cuồn cuộn không ngừng từ trong bản mạng vu tinh rút lấy tinh lực rót vào bản thân, vu huyệt cùng mạch lạc trong thân thể dần dần giải thể, cuối cùng chuyển hóa thành một mảng hư không rộng lớn vô biên vô hạn, toàn bộ bản mạng tinh lực đều hội tụ ở trong một mảng hư không này.

Như thế toàn thân Vu Vương sẽ là một vật chứa tinh lực thật lớn, mỗi một tế bào thân thể bọn họ đều bị tinh lực thấm vào, tẩm bổ. Bọn họ tâm niệm khẽ động, tinh lực trong một quyền chất chứa chỉ nói riêng từ trên số lượng, chính là gấp trăm lần thậm chí là ngàn lần, vạn lần trở lên trước kia thông qua vu huyệt, mạch lạc điều động vu lực.

Càng không cần nói bản mạng tinh lực và vu lực từ trên tính chất mà nói, nếu nói bản mạng tinh lực nhỏ yếu nhất cũng tương đương với một thanh cương đao luyện trăm lần, như vậy vu lực nhiều nhất sẽ tương đương với một tấm da lợn rừng, đao sắc cắt qua, da lợn rừng tự nhiên không ngăn cản được.

Cho nên Vu Vương và Đại Vu, hoàn toàn là tồn tại trên hai cái tầng thứ. Trình độ sinh mệnh tiến hóa cũng một trời một vực.

Đại Vu ở trong quân đội nhân tộc Bồ Phản, là nhân tuyển sĩ tốt bình thường cùng quan quân trung hạ tầng. Mà Bồ Phản quan quân cao cấp cùng tướng lĩnh thống quân, yếu nhất cũng cần do Vu Vương đến đảm nhiệm, đây là chênh lệch của Vu Vương và Đại Vu ở ngoài lực lượng mạnh yếu, còn ở trên thực quyền.

Nhưng Vu Vương cho dù dẫn dắt bản mạng tinh lực, Vu Vương đối với rèn luyện thân thể, cũng là dựa vào một tia đại đạo pháp tắc ý vị bản mạng tinh lực tự mang tự nhiên mà vậy thấm vào mà thành. Vu Vương và Đại Vu tu luyện giống nhau, cường hóa thân thể đều là tự nhiên hoàn thành.

Mà Vũ Dư đạo nhân truyền thụ bộ đạo điển ngoại công rèn cơ thể này, thì đem thân thể coi là một món tiên thiên linh bảo tiến hành rèn luyện.

Đối ứng bản mạng tinh lực ba ngàn loại lớn, mười hai vạn chín ngàn sáu trăm loại nhỏ khắp bầu trời, bản ngoại công rèn cơ thể này ý nghĩa chính là, từ trong những bản mạng tinh lực kia tinh luyện ra phù ấn đối ứng đại đạo. Từng tầng, từng lớp đem phù ấn đạt được khắc ở trên người mình.

Thiên địa là lò lửa, tinh lực làm củi, thân thể làm tài liệu, đại đạo phù ấn gõ rèn luyện, đem cơ thể người hậu thiên, cứng rắn rèn thành tiên thiên linh bảo phù hợp đại đạo. Kể từ đó, cường độ thân thể vượt xa người thường không nói, càng tự mang thần thông thần uy không thể tưởng tượng, trong cái giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra uy lực khủng bố như thiên đạo pháp tắc.

Môn công pháp ngoại công này, nếu để A Bảo, Quy Linh luyện khí sĩ thuần khiết như vậy tu luyện, bởi vì không phù hợp đại đạo của bọn họ, tiến độ sẽ dị thường thong thả.

Nhưng để Cơ Hạo tu hành, có bản mạng tinh lực thêm vào, càng có đại đạo đạo vận bản mạng tinh thần lúc nào cũng tản mát ra thêm vào, tiến độ sẽ tiến triển cực nhanh.

A Bảo, Quy Linh bọn họ tu luyện môn ngoại công này, còn cần từ trong thiên địa đại đạo cảm ngộ đạo vận nào đó, sau đó đem đạo vận tinh luyện ra, rót từng tầng vào bản thân. Có thời gian rỗi này, bọn họ còn không bằng lẳng lặng tu luyện nguyên thần, đoạt được thần thông đạo pháp uy lực to lớn tương tự.

Nhưng Cơ Hạo đã muốn dẫn dắt bản mạng tinh thần, tự nhiên sẽ không tồn tại loại phiền não này. Hắn không cần tìm kiếm đại đạo pháp tắc thích hợp, chỉ cần đem đại đạo pháp tắc trong bản mạng vu tinh của mình cụ thể hoá, không ngừng khắc ở trong thân thể là được.

Hơn nữa Cơ Hạo tu luyện ra luồng Vũ Dư đạo khí đầu tiên còn cầ chọn loại đại đạo, công pháp ngoại công này rơi vào tay hắn, không những có thể dùng để rèn luyện thân thể, càng có thể sử dụng để luyện hóa đạo chủng, tế luyện nguyên thần, đúng là vô thượng diệu pháp cùng tiến, dũng mãnh tinh tiến.

Ngoại công công pháp sư huynh đệ ba người Vũ Dư đạo nhân sở hữu, trước sau chín tầng, nhất trọng nhất cảnh, rèn luyện ra uy lực thân thể cùng uy lực thần thông đều là một trời một vực. Cơ Hạo cân nhắc một lát, đột nhiên cười ‘Ha ha’, cắn ngón tay ở trên bìa đạo thư viết xuống bốn chữ《 Cửu Chuyển Huyền Công 》.

Trong minh minh có ba tiếng tán thưởng vang lên, ở bên tai Cơ Hạo lượn lờ một lúc, cuối cùng tiêu tán ở trong minh minh.

Vơ vét lượng lớn linh dược bổ sung khí huyết, cường tráng thân thể, lại từ Vu Điện mua vài toà phòng ngự vu trận loại lớn, Cơ Hạo lại bí mật nhờ người hộ pháp khi hắn đột phá. Một ngày này, chọn thời gian chính ngọ dương khí mãnh liệt nhất, Cơ Hạo ở một chỗ rừng núi hoang vắng không người rời xa Bồ Phản đả tọa.

Nuốt ăn linh dược một phen, ngọn lửa năm màu trong bụng đem toàn bộ linh dược cắn nuốt chuyển hóa, đem thân thể cùng nguyên thần tất cả đều điều hòa đến trạng thái tốt nhất. Cơ Hạo sau khi hít sâu một hơi, hai tay nắm một cây vu kỳ màu đen vẫy lên một cái, xung quanh ngọn núi nhỏ chỗ hắn mười hai hư ảnh thật lớn toàn thân xám xịt phóng lên cao.

Mười hai hư ảnh thật lớn hình thù kỳ quái đưa tay hướng về bầu trời vung lên, trong phạm vi ngàn dặm ráng hồng nhất thời tiêu tán, một luồng ánh mặt trời rực rỡ chiếu thẳng xuống đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.