Thông tin truyện

Xu Thiên Dẫn

Xu Thiên Dẫn

Tác giả:

Nguồn:

http://volieusatsatyeu.blogspot.com/

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.5/10 từ 19 lượt

Nhớ lại hồi đó, Đất trời rộng lớn, Số trời đã định

Có ai đó làm sai ý trời , thì sấm nổ rầm rầm

Binh đao loạn lạc, Duyên nghàn năm đau thương vạn kiếp

Bắc Đẩu tinh quân hạ chón nhân gian

Phải lòng Dương Nam Đế

Trái lại mệnh trời, Kết cục khó tha.

Vàng thật không sợ lửa thử hỏi lúc nào thì tình dứt trả lời khi trời long đất lở mới thôi

Bình luận truyện