Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 2 - Chương 98: Lời tác giảOk cuối cùng thì nó cũng end quyển 2 rồi

Cũng tầm tới hai năm rồi cơ đấy. Ta rất mong các nàng có thể theo dõi phần tiếp, bao giờ có ta sẽ thông báo <333

Drama toàn bộ ở phần ba, chương ngoại truyện là chương nối giữa hai quyển các nàng đừng quên nhoaaaaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.