Thông tin truyện

Xuyên Qua Phượng Nghịch Thiên Hạ: Phượng Vũ ✩ Khuynh Thành

Xuyên Qua Phượng Nghịch Thiên Hạ: Phượng Vũ ✩ Khuynh Thành

Nguồn:

Sàn Truyện

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9.1/10 từ 11 lượt
Thể loại: xuyên không, cổ đại... 

Nàng là Mị Vũ Khuynh Thành

Nàng không phải Yêu, cũng không phải Tà

Nàng không phải Tiên, cũng không phải Thần

Càng không phải là Người

Nàng là Chủ Thần Thượng Cổ

Là vị Chủ Thần đầu tiên tạo ra Huyền Đại Lục Giới, gồm:

Thần giới - Thiên giới - Ma giới - Yêu giới - Minh giới - Nhân giới

Mỗi giới chia thành hai đạo, Đạo Chính Nguyên và không Chính Nguyên

Nàng nắm giữ trong tay Cửu Hành Linh Dị Thể, tập hợp tất cả nguyên tố lại với nhau là Nàng

Nàng đã ngủ say hàng vạn năm từ khi Huyền Đại Lục Giới được khai sinh

Sau hàng vạn năm ngủ say, nàng đã tỉnh dậy

Đi tới Dị Nhân Giới - một mảnh Hồn Thể của Nhân Giới du ngoạn

Thế giới đó được gọi là "Phượng Nghịch Thiên Hạ"

Cuộc phiêu lưu cũng như ngồi xem kịch của nàng từ đó Bắt Đầu

Từ đó có tên gọi là "Phượng Vũ ✩ Khuynh Thành" sinh ra từ đó

Bình luận truyện