Y Tiên Thiểu

Chương 1018: Luyện hóa thiên lôi lao tù (2)Đương nhiên Tiên Nữ Tán Hoa Trận Pháp cũng làm lãng phí một bộ phận đan thủy, nhưng mà những đan thủy này dung nhập vào trong linh điền, cũng có thể cải thiện phẩm chất linh nhưỡng, bị linh thảo hấp thu cũng có thể chuyển hóa làm nguyên khí, không tính là chính thức lãng phí.

Cho nên trải qua ba ngày bận rộn, Tùy Qua xem như tạm thời được giải phóng.

Chuyện đan dược, Tùy Qua tạm thời không cần lo lắng.

Tuy Tinh Nguyên Đan không tính là đan dược cao cấp, nhưng lại tương đương với máy in tường trong giới tu hành, nó chẳng khác gì vàng trong giới thế tục, bởi vậy chỉ cần Tinh Nguyên Đan đủ nhiều, có thể mua được rất nhiều thứ, thậm chí có thể "Mua mệnh" !

Chính bởi vì như thế, trong giới thế tục, ai nắm giữ máy in tiền thì có thể nắm giữ cả quốc gia.

Tùy Qua có được quá nhiều đan dược, có thể sai sử người trong giới tu hành đi đối phó kẻ khác, cụ thể là đi vây công Nam Cung thế gia.

Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, lời này quả thật không sai.

Chuyện đan dược được giải quyết, hiện tại Tùy Qua tự nhiên muốn giải quyết vấn đề mắt mù.

Thời điểm bị thương, Tùy Qua cũng đã cẩn thận xem xét thương thế của mình, Lục Mục Điện Châu bắn "Điện châm " không chỉ ẩnchứa lôi điện chi lực, hơn nữa trong đó còn có lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, bởi vậy xuyên thủng phòng ngự của Mộc Hoàng cương khí, đâm thủng hai mắt Tùy Qua. Muốn triệt để khôi phục thì biện pháp duy nhất chính là luyện hóa Lục Mục Điện Châu, sau đó đem Lục Mục Điện Châu dung nhập vào đôi mắt bản thân. Khi đó, thị lực hoàn toàn khôi phục không nói, Tùy Qua xem như có thêm một kiện pháp bảo.

Đương nhiên, trước mắt xem ra, đây là nhân họa đắc phúc.

Nhưng mà Tùy Qua rất rõ ràng, Dạ Kiêu Thần không có hảo tâm như vậy, Dạ Kiêu Thần cũng biết rõ Tùy Qua nhất định phải dung nhập Lục Mục Điện Châu mới có thể khôi phục thị lực, cho nên lưu nó lại cho Tùy Qua, nó không lo Tùy Qua không luyện hóa lợi dụng Lục Mục Điện Châu. Mà là khi luyện hóa dung nhập Lục Mục Điện Châu thì nó sẽ trở thành bộ phận thân thể của Tùy Qua, khi đó âm mưu tính toán của Dạ Kiêu Thần sẽ hiển hiện ra.

Nhưng cho dù biết rõ tình thế là như vậy, Tùy Qua cũng không thể không luyện hóa Lục Mục Điện Châu.

Dùng tu vị Kết Đan sơ kỳ của Tùy Qua, muốn luyện hóa bổn mạng pháp bảo của tu sĩ Kết Đan hậu kỳ vốn cũng không dễ dàng, nhưng mà Dạ Kiêu Thần suy tính mang Lục Mục Điện Châu "Tặng" cho Tùy Qua, cho nên Dạ Kiêu Thần làm ý chí dung hợp trong Lục Mục Điện Châu không sinh ra chống cự quá mạnh với Tùy Qua, giúp Tùy Qua nhanh chóng trở thành chủ nhân mới của Lục Mục Điện Châu .

Đã luyện hóa Lục Mục Điện Châu này, hơn nữa làm cho nó biến thành đôi mắt của mình, đương nhiên Tùy Qua hy vọng uy lực của Lục Mục Điện Châu có thể càng mạnh hơn nữa, cho nên Tùy Qua đương nhiên phải dùng thiên kiếp thần lôi rèn luyện Lục Mục Điện Châu.

Trải qua thiên kiếp thần lôi rèn luyện Lục Mục Điện Châu, phẩm chất tăng lên một bước, đạt tới tuyệt phẩm bảo khí đỉnh phong.

Nhưng mà Tùy Qua cũng không cam lòng Lục Mục Điện Châu chỉ là tuyệt phẩm bảo khí, tuy Tùy Qua hiện tại không có pháp bảo tốt. Đương nhiên Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp cùng Hồng Mông thạch không tính là pháp bảo, nhưng so với pháp bảo gì cũng có tiềm lực lớn hơn nhiều. Mà Lục Mục Điện Châu đã thành một bộ phận thân thể của Tùy Qua, như vậy Tùy Qua đương nhiên hy vọng nó có thể sắc bén hơn nữa, có thể biến thành linh khí.

Nhưng mà thứ như linh khí này không phải nói luyện chế là luyện chế. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng rất khó luyện ra một kiện linh khí chính thức, linh khí cùng bảo khí cách biệt một trời một vực.

Nhưng mà có chút linh khí cũng không phải do người tu hành luyện chế, mà là pháp bảo tự hành tu luyện mà thành. Pháp bảo, nhất là tuyệt phẩm bảo khí, sau khi có được linh tính cũng sẽ tự tu luyện, trải qua năm tháng dày dằng dặc và cơ duyên xảo hợp, chúng sẽ ngưng tụ ra khí linh, sau đó lột xác thành linh khí.

Lục Mục Điện Châu cũng là tuyệt phẩm bảo khí, nhưng mà muốn ngưng tụ ra khí linh cũng phải trải qua thời gian mấy trăm năm hoặc cả ngàn năm. Giống như người tu hành nhân loại, trong hoàn cảnh tu luyện hôm nay, muốn tu thành Kết Đan Kỳ cũng phải trải qua mấy trăm năm, nhưng người có số mệnh, cơ duyên chỉ cần mấy năm, mấy chục năm là kết đan thành công.

Cho nên nếu như Lục Mục Điện Châu có cơ duyên, có lẽ lột xác thành linh khí cũng không phải chuyện khó.

Nhưng mà nói tới cơ duyên, Lục Mục Điện Châu đúng là có một chút cơ duyên.

Bởi vì sâu trong không gian Hồng Mông thạch của Tùy Qua có một thứ giúp nó lột xác: thiên lôi lao tù.

Tùy Qua đã thu thiên lôi lao tù vào trong Hồng Mông thạch, cũng không phải là tiên khí thiên lôi lao tù chính thức, mà chỉ là một hình chiếu, một phần thân. Nếu nói tiên khí chính thức hàng lâm, Tùy Qua tuyệt đối không thể chống cự, bởi vì uy lực chính thức của tiên khí không thua gì Chân Tiên!

Nhưng mà mặc dù là hình chiếu thiên lôi lao tù, lúc ấy cũng suýt nữa Tùy Qua không chống chịu được. Nếu như không phải Tùy Qua có Hồng Mông thạch làm hậu thuẫn, thời khắc mấu chốt kết thành kim đan, chỉ sợ hắn sẽ tan thành mây khói. Sau đó Tùy Qua thu thiên lôi lao tù vào giữa Hồng Mông thạch, vẫn suy nghĩ muốn luyện hóa cho mình sử dụng, nhưng mà thiên lôi lao tù chỉ bị khốn trụ, nhưng mà ý chí cũng rất ương ngạnh, cũng không cam lòng cho Tùy Qua sở dụng. Mặt khác thiên lôi lao tù không giống pháp bảo, chỉ cần trải qua thiên kiếp thần lôi oanh kích thì xóa đi ấn ký của chủ nhân cũ. Thiên lôi lao tù, bản thân nó chính là thiên kiếp thần lôi ngưng tụ mà thành, làm sao có thể bị thiên kiếp thần lôi xóa ý thức?

Bởi vậy thiên lôi lao tù vẫn ngoan cố, cho dù có chút tổn hại, nhưng mà vẫn hàng phục.

Nhưng mà hôm nay Tùy Qua đạt được Lục Mục Điện Châu, nhưng có thể mượn nhờ lực lượng của Lục Mục Điện Châu thu thiên lôi lao tù, tiến hành lợi dụng.

Xóa đi ý chí và thần niệm của Dạ Kiêu Thần lưu lại, Lục Mục Điện Châu đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Tùy Qua, tinh thần lực của Tùy Qua tiến vào thì nhanh chóng chiếm quyền khống chế Lục Mục Điện Châu, sau đó Tùy Qua thao túngLục Mục Điện Châu đưa tới gần thiên lôi lao tù.

Dùng phẩm chất của Lục Mục Điện Châu, mặc dù nó hiện tại so ra kém hình chiếu thiên lôi lao tù khác. Bởi vì thiên lôi lao tù này đã bị Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp làm tổn hại, hơn nữa lại bị Hồng Mông tử khí ngăn chặn. Bởi vậy Tùy Qua muốn dùng Lục Mục Điện Châu hấp thu luyện hóa thiên lôi lao tù hình chiếu này cũng không phải không có khả năng. Nhất là, Lục Mục Điện Châu vốn có tác dụng hấp thu và sử dụng lôi điện.

Quả nhiên, dưới tinh thần lực của Tùy Qua điều khiển, cái này một đôi Lục Mục Điện Châu bắt đầu biến lớn, hình thể lớn bằng thiên lôi lao tù, sau đó sinh ra hấp lực kỳ dị, bắt đầu hút thiên lôi lao tù vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.