Đại Đạo Độc Hành

Chương 866-1: Thụ đồ Truyền đạo duyên sư thừa! (1)Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, mua xong mảnh vỡ hỗn độn, nghi thức nhập môn của Thanh Hồ, cũng hoàn toàn nói xong, đầu tháng sau tiến hành nghi thức nhập môn, Lạc Ly cáo từ Vũ Thần Chân tôn, trở về động phủ của mình.

Trở lại động phủ, Lạc Ly lập tức bắt đầu luyện chế Thái Sơ động thiên.

Phương pháp luyện chế Thái Sơ động thiên, Lạc Ly hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ. Luyện chế hẳn lên, thoải mái có thừa, lô hỏa thuần thanh.

Mà hoàng giai thiên địa linh vật, trong Thái Sơ phường thị ước chừng quá vạn, một hơi hắn luyện chế ước chừng bốn trăm sáu mươi bảy Thái Sơ động thiên.

Sau khi chế tạo thành công, Lạc Ly lấy ra Thiên ngoại tiên sơn mà mới vừa rồi Vũ Thần Chân tôn đặc biệt muốn, bắt đầu phục chế, đem Thái Sơ động thiên này chỉ để lại hai cái, cái khác toàn bộ phục chế thành Thiên ngoại tiên sơn.

Lạc Ly lại một lần nữa tới chỗ Vũ Thần Chân tôn, xuất ra bốn trăm cái Thiên ngoại tiên sơn. Giao cho Vũ Thần Chân tôn.

Từng trải qua một lần. Vũ Thần Chân tôn đối với cái này cũng không kinh ngạc, không nhịn được gật đầu nói: “Tốt, có nhiều pháp bảo động thiên như vậy. Cũng đủ Hỗn Nguyên tông ta sử dụng trăm năm!”

Lạc Ly nghĩ nghĩ. Xuất ra đan dược thu hoạch ở Đan tông, giá trị ba mươi ức linh thạch, còn có các loại tài liệu pháp bảo giá trị năm mươi ức linh thạch, cùng cống hiến cho tông môn!

Sau đó Lạc Ly nói: “Tổ sư. Trong đan dược này ẩn chứa một loại đan độc kỳ dị, bất quá đan độc này chỉ có Đan tông mới có thể kích hoạt, hơn nữa theo thời gian trôi qua, sẽ chậm rãi tiêu tán, đối với tu sĩ không có tác dụng phụ gì khác, cho nên đan dược này, là có thể sử dụng!”

Vũ Thần Chân tôn gật đầu nói: “Lạc Ly, ngươi cống hiến tông môn bảo vật này, ta đại biểu tông môn nhận, ngươi yên tâm, ta sẽ ghi lại cho ngươi, chờ ba đại tổ sư trở về, từ bọn họ thưởng cho ngươi!”

Lạc Ly nói: “Lúc trước tông môn từng giúp ta, ta hiện tại hồi quỹ tông môn, thưởng cho cái gì, cũng không quan trọng!

Bất quá sư tổ, ta muốn cầu mấy thứ bí tịch bí truyền”.

Vũ Thần Chân tôn nói: “Nói đi, ngươi nghĩ muốn bí tịch bí truyền gì? Chỉ cần tông môn có, ta nhất định cho ngươi!”

Lạc Ly nói: “Ta muốn Biện tài thuật Vân Du tông, Dưỡng huyệt thuật Bát Thần quan, Chân ngôn thuật Đạo Đức tông, hơn nữa tốt nhất đều là hai phần!”

Chế nghệ bí truyền này, Lạc Ly được đến Lưu Phàm Tứ Hải Vân Du tông thân truyền, nhưng mà hắn chỉ có thể nắm giữ, nhưng không cách nào truyền thụ cho người khác, cho nên hắn muốn cho đồ đệ chính mình chế nghệ bí truyền này, chỉ có thể mua ở Hỗn Nguyên tông!

Vũ Thần Chân tôn nói: “Ba mươi sáu chế nghệ bí truyền! Được, Biện tài thuật Vân Du tông, Dưỡng huyệt thuật Bát Thần quan, Chân ngôn thuật Đạo Đức tông, hai phần giống nhau, không thành vấn đề!”

Quả nhiên, Hỗn Nguyên tông cũng cất chứa Biện tài thuật Vân Du tông này, khó trách thiên địa linh vật Lạc Ly được ở Hỗn Nguyên tông, toàn bộ trải qua phân liệt.

Vũ Thần Chân tôn còn nói thêm: “Ngươi yên tâm, tông môn cho tới nay đều là thưởng phạt phân minh. Đối với tông môn có công, phải thưởng cho, đối với tông môn có tội, phải trừng phạt, tông môn sẽ không thưởng phạt bất minh!

Phần thưởng của tông môn cho ngươi, về sau sẽ cho ngươi, ta hiện tại nói một câu ta thưởng cho ngươi!”

Lạc Ly mỉm cười, không biết Vũ Thần Chân tôn sẽ thưởng cho chính mình bảo bối gì!

Vũ Thần Chân tôn nói: “Hai người Hổ Thiện cùng Đại Phương, lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng mà đệ tử bọn họ, lại hoàn toàn khác nhau, một trời một vực!

Đứng đầu tông môn, trừ bỏ xem sư phụ, còn phải xem đồ đệ! Cho nên hôm nay, ta hiện tại chính thức tuyên bố, ta ủng hộ Hổ Thiện, kế thừa ngôi vị Tông chủ Hỗn Nguyên tông!”

Đây là phần thưởng của Vũ Thần Chân tôn, phần thưởng này so với phần thưởng gì đều lớn hơn, Hóa Thần Chân tôn ủng hộ, hơn nữa Lạc Ly có một cảm giác, Vũ Thần Chân tôn tuyệt đối không phải một Hóa Thần Chân tôn bình thường đơn giản như vậy, thông qua thái độ của ba đại Phản Hư đối với hắn, còn có loại thái độ siêu thoát này của Vũ Thần Chân tôn, Lạc Ly hoài nghi hắn là Hộ đạo nhân Hỗn Nguyên tông.

Được ba đại chế nghệ bí truyền, Lạc Ly rời khỏi nơi này, lại một lần nữa tới chỗ Thanh Hồ.

Thanh Hồ nhìn đến sư phụ trở về vạn phần cao hứng, lập tức nhu thuận rót nước pha trà cho Lạc Ly, sau đó một đôi mắt to, như nước trong veo nhìn Lạc Ly.

Lạc Ly mỉm cười, xuất ra một trong hai Thái Sơ động thiên còn lại nói:

“Thanh Hồ, năm đó sư phụ ta đưa ta một động thiên Thứ nguyên, để cho ta dựa vào đó xây dựng thánh địa ngũ pháp.

Hôm nay, ta cũng cho ngươi một động thiên Thứ nguyên, động thiên này tên là Thái Sơ động thiên! Pháp bảo động thiên này có diệu dụng như thế...”

Lạc Ly chậm rãi tự thuật, đem ưu việt của Thái Sơ động thiên, nói cho Thanh Hồ.

Thanh Hồ không ngừng gật đầu, sắc mặt lộ ra thần sắc cao hứng!

Lạc Ly còn nói thêm: “Đệ tử Hỗn Nguyên tông, phải có được năm Thứ nguyên động thiên, coi đây là thánh địa, để tu luyện Hỗn Nguyên ngũ pháp.

Bất quá, năm Thứ nguyên động thiên còn lại, ta sẽ không cho ngươi! Sư phụ đưa vào cửa, tu hành ở cá nhân, còn lại cần chính ngươi đi tranh thủ được đến!”

Thanh Hồ gật gật đầu, nói: “Sư phụ, ta rõ ràng, ta nhất định có thể dựa vào lực lượng chính mình, được đến năm Thứ nguyên động thiên còn lại!”

Lạc Ly mỉm cười nói: “Cho người cá không bằng cho người cách câu cá! Ta tuy không cho ngươi năm Thứ nguyên động thiên còn lại, nhưng mà ta sẽ cho ngươi ba đại bí truyền!”

Nói xong, hắn xuất ra Biện tài thuật Vân Du tông, Dưỡng huyệt thuật Bát Thần quan, Chân ngôn thuật Đạo Đức tông!

Hắn nói: “Năm đó, sư phụ ngươi chính là dựa vào bí truyền này, mới có hôm nay, hôm nay sư phụ liền truyền thụ cho ngươi ba đại bí truyền này!

Mặt khác, ngoài cái này ra, sư phụ ngươi còn có thể cho ngươi mấy thứ giống như vậy!”

Sau đó Lạc Ly xuất ra ngọc thư ngân triện năm đó mình đoạt được, đưa cho Thanh Hồ nói: “Đây là ngọc thư kim lục một trong mười đại thiên hạ thánh điển, chí bảo vô thượng Côn Luân phái.

Trong đó bao hàm ngọc thư cửu thiên, kim lục ba mươi sáu trang, ngân triện ba trăm sáu mươi lăm trang.

Đây là ba trang ngân triện dung hợp thể, trong đó ghi lại ba đại bí pháp “Sinh Tử Khô Vinh Kiếp!”, “Thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh!”, “Thái Sơ động thiên linh kiến thuật!”

Ngọc thư này chỉ có Chân ngôn thuật Đạo Đức tông mới có thể xem ra, ta chính là dựa vào chúng mới có hôm nay, hiện tại ta truyền cho ngươi!”

Thanh Hồ lập tức quỳ xuống, trịnh trọng tiếp nhận ngân triện ngọc thư này nói: “Đệ tử rõ ràng, đệ tử nhất định không cô phụ kỳ vọng của sư phụ!”

Lạc Ly mỉm cười, còn nói thêm: “Ngọc thư này, ngươi chỉ có thời gian ba tháng tu luyện, sau ba tháng, ngươi đem ngọc thư này, tặng cho sư muội ngươi, sau đó tiếp qua ba tháng, ngươi đi thu hồi lại!

Hai người các ngươi, thay nhau quan khán, có thể nghiên cứu lẫn nhau, ta hy vọng hai người các ngươi thân đồng tỷ muội, cùng nhau cố gắng tu luyện, cùng nhau theo ta bước trên tiên đồ!”

Thanh Hồ nói: “Đệ tử rõ ràng!”

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.