Như Nguyệt Như Thu

Chương 6Trên giang hồ, không ai chưa từng nghe qua cái tên Nguyệt Thanh cung. Trên giang hồ, không ai chưa từng nghe qua cái tên cung chủ Nguyệt Thanh cung – Nguyệt Như Tuyết.

Nguyệt Thanh cung cũng như Nguyệt Như Tuyết vô cùng thần bí, không ai biết nó ở nơi nào, biết người đó trông như thế nào. Một đầy tớ bình thường nhất của Nguyệt Thanh cung trên giang hồ cũng là một cao thủ. Nguyệt Thanh cung được Nguyệt Như Tuyết sáng lập năm hắn mười ba tuổi, lúc hắn mười hai tuổi chỉ cần ba chiêu đánh bạo võ lâm đệ nhất cao thủ, lại khiến một nhóm người cam tâm tình nguyện vì hắn mà cống hiến, sau đó sáng lập Nguyệt Thanh cung. Không ai biết võ công của hắn rốt cục là cao bao nhiêu, ít nhất còn không có người qua năm chiêu của hắn. Trên giang hồ không ai biết Nguyệt Như Tuyết có bộ dáng thế nào, chỉ biết hắn tuyệt đại tao nhã nhưng lạnh lùng như trăng, võ lâm đệ nhất mĩ nữ thấy hắn cũng chỉ có thể ám tiêu thất sắc, không có nữ nhân nào nhìn thấy hắn mà không lâm vào mê muội, Giang Nam đệ nhất mỹ nhân – Liên Cơ là một trong số đó.

Nguyệt Thanh cung mặc dù không nhúng tay vào giang hồ, nhưng cũng gây ra vô số ảnh hưởng, nó  được thiết lập dưới sự quản lý của các lâu chủ và đường chủ.

Thanh Ngọc lâu – phụ trách tài chính của Nguyệt Thanh cung, bao gồm các tửu lâu khách ***, lâu chủ Phù Ngọc, hàng năm vì Nguyệt Thanh cung kiếm bộn tiền, trên giang hồ hắn là cao thủ đứng hàng thứ mười.

Hắc Ảnh đường – phụ trách huấn luyện hộ vệ và ám vệ, đường chủ Thôi Tường Minh.

Thủy Tâm đường – đứng đầu là hai đường chủ, trên giang hồ nổi danh là y thánh và độc tiên, Ấn Thủy và Lam Tâm.

Lưu Vụ đường – tổ chức tình báo rộng lớn, không có chuyện gì Lưu Vụ đường không tra ra, đường chủ Phong Vụ.

Về phần Nguyệt Thanh cung, nơi này chủ yếu gồm Tuyết Triệt, Thủy Xuân Các, Hạ Vũ lâu, Thu Phong viện, Đông Lãnh sương năm chỗ ở, thêm nơi Nguyệt Như Tuyết cùng các đường chủ, lâu chủ thương nghị, dùng cơm – Sóc Ấm lâu. Trong đó Thủy Xuân các phân thành Thủy các và Xuân các, Hạ Vũ lâu phân thành Hạ lâu và Vũ lâu. Nguyệt Như Tuyết ở tại Tuyết Triệt, các lâu chủ đường chủ ở tại Thu Phong viện, cơ thiếp của Nguyệt Như Tuyết ở tại Thủy các, các nha hoàn thị nữ  ở tai Vũ lâu, gia đinh hộ vệ ở tại Hạ lâu, Đông Lãnh sương là khách phòng.

Trong giang hồ, trừ bỏ Nguyệt Thanh cung, nổi danh nhất là trang lâu hai vị thế gia bao gồm Tinh kiếm sơn trang, trang chủ Hàn Kiếm, lấy Tinh Vân kiếm pháp nổi danh;  Hương Vân lâu, lâu chủ là một trong võ lâm tam đại mỹ nhân – Liễu Tương Vân, sở trường nhất là Vân Hồ kiếm pháp; Thấm Minh lâu, lâu chủ Giang Hải Minh, lấy Sấm chưởng trứ danh, Đông Phương thế gia – Đông Phương Nghệ cùng Bắc Đường thế gia – Bắc Đường Giản kiếm pháp chấn danh.

Kế tiếp là Thiếu Lâm, Vũ Đương, Cái Bang,…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.