Thông tin truyện

Bá Chủ Tình Nô

Bá Chủ Tình Nô

Tác giả:

Nguồn:

bichsongcac.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.0/10 từ 83 lượt
======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Bá Chủ Tình Nô> tại truyenfull.vn ========

Hệ liệt:
Tứ đại tổng quản
Thể loại: Cổ đại 
Convert: Bí mật hoa viên

Nữ  nhân này quả thực là không hiểu ra làm sao cả! Mới nói nàng vài câu, sờ nàng vài cái,nàng đã khóc sướt mướt.

Chính là về chuyện viên phòng, động khẩu, động thủ, động cước với nàng khó khăn vô cùng, nhưng sau khi hắn khẩu đến, thủ đến, cước  đến, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành, chính là tính dục vừa được  thỏa mãn,ngay sau đó đầu óc lập tức thanh tỉnh.

Đêm qua nàng trái một câu  “nàng không phải”, phải một câu  “hắn hiểu lầm” hơn nữa lại còn nghiêm túc “giải thích, báo ân, giải thích”. Hắn đường đường là bảo chủ mà lại thú một nha hoàn về làm nương tử.

Tốt lắm! Hắn hết lòng tuân thủ,thực hiện lời hứa hôn ba năm trước đây.Đối phương lại tặng cho hắn một nàng nha hoàn thanh thuần gầy yếu tư sắc thuộc hàng trung đẳng, hành vi lừa gạt này không chỉ ác liệt  mà còn quá mức coi thường hắn.

Hừ! Muốn báo ân phải không? Hắn sẽ cho nàng báo hoàn toàn, hoàn toàn báo, làm tì làm nô, làm kĩ làm biểu đều tùy theo mức cao hứng lên xuống của hắn!

Bình luận truyện