Chân Linh Cửu Biến

Chương 1699: Trùng xuấtHôm nay Trung Thổ chính là một loạn cục, thậm chí là một cục diện so với lúc ma la tai ương bộc phát còn phải hỗn loạn. Khi ma la tai ương bộc phát, toàn bộ Trung Thổ tu luyện giới ít nhất còn có đối tượng cùng cừu địch, nhưng hiện nay tất cả tông môn thế lực lại chỉ còn lại có tranh giành ích lợi lồ lộ.

Sau khi Vũ Văn thế gia trú địa tiêu diệt, có lẽ bởi vì mất đi ước thúc, sau đó ma la tai ương ẩn giấu trong ma động ở các nơi của tu luyện giới một hai trăm năm tích tồn xuống rải rác

ma la toàn bộ xông ra. Mặc dù không tạo thành chân chính tại nạn ma la tai ương lớn như vậy, nhưng cũng tạo thành hỗn loạn không nhỏ.

Ma lạ đột ngột xuất hiện làm cho cả tu luyện giới càng thêm thống hận Vũ Văn thế gia. Dự nghiệt còn sống sót của Vũ Văn thế gia càng thêm bị toàn bộ tu luyện giới đuổi giết lên trời xuống đất, hoàng hoàng như chó nhà có tang.

Mà Vũ Văn thế gia lúc đầu là thế lực ngầm thao túng toàn bộ tu luyện giới sau khi bị tiêu diệt đã lưu lại khoảng trống thế lực lớn, đương nhiên cũng trở thành đối tượng để các thế lực khắp nơi tranh thủ chiếm lấy.

Chân Linh phái cũng giống vậy, ở Trung Thổ Hà Bắc tu luyện giới cũng gây huyên náo long trời lở đất, thời điểm này không cam lòng tịch mịch, muốn nhúng tay vào chia một chén súp.

Đây đương nhiên bị rất nhiều Trung Thổ tông môn liên hiệp phản đối, nhưng không ngờ Thiên Huyền tông, Ngũ Hành tông cùng với Lưu Vân các lại lên tiếng ủng hộ, ngay cả Tử Dương cùng thời điểm này giữ vững trầm mặc cũng không lên tiếng phản đối.

Tử Dương cung cùng Ngũ Hành tông đó là thánh địa tôn sư. Thiên Huyền tông cùng Lưu Vân các tất cả đều là lão bài đại hình tông môn có Thuần Dương tu sĩ trấn thủ. Bốn nhà tông môn này hoặc ủng hộ hoặc không phản đối, Chân Linh phái từ trong Thương Sơn sự hình linh thạch khoáng mạch chia một chén súp đã là chuyện bản thượng định định.

Tuy nhiên Lục Bình cũng biết, phần ngạch phân nhuận từ trong quáng mạch tất nhiên là nhỏ nhất, nhưng hắn cũng không quan tâm. Lục Bình cần chỉ là một cơ hội đem thế lực của Chân Linh phải hoàn toàn đánh vào Trung Thổ tu luyện giới cũng làm người thừa nhận!

Chỉ cần khai ích chỗ này, theo thực lực của Chân Linh phái tăng trưởng, ngày sau chưa chắc không có cơ hội tiếp tục mở rộng phần ngạch, càng trọng yếu chính là đại diện Trung Thổ tu luyện giới thừa nhận cùng tiếp nạp đối với Chân Linh phái như vậy. Ngày sau Chân Linh phái đương nhiên có lý do danh chánh ngôn thuận nhúng tay chuyện của Trung Thổ.

Lục Bình hiểu cơ hội này đối với Ngũ Hành tông cùng Thiên Huyền tống mà nói không khác nào dưới thành chi minh. Chính là Chân Linh phái vào lúc Ngũ Hành tông cùng Thiên Huyền tông liên thủ tranh đoạt cương vực của Vũ Văn thế gia không rãnh bận tâm họ nên thừa dịp cháy nhà hội của, là Lưu Vân các mượn gió bẻ mặt cùng với Tử Dương cung trả món nợ nhân tình.

Mặc dù Lục Bình biết được một khi chuyện Thương Sơn xong, sợ rằng những tông môn này sẽ phải qua đầu đi đối phó Chân Linh phái, thậm chí cũng có khả năng liên thủ đuổi Chân Linh phải trở về Bắc Hải.

Nhưng Lục Bình không quan tâm, bởi vì hắn có tự tin trước khi các phái liên hiệp tạo nên một Chân Linh phải làm cả tu luyện giới đều sinh lòng kiêng kỵ. Đây bất quá là một trò chơi song phương tranh đoạt thời gian, người nào có thể trước lúc đối phương trưởng thành đến một tình cảnh làm người ta kính sợ, như vậy người đó sẽ là người thắng.

Lục Bình có lòng tin như vậy, cũng không biết được Thiên Huyền tông tự tin là từ đầu tới!

Thất Phiến lão tổ mặc dù khoảng cách thành tựu Chân Linh chỉ còn dư lại một bước lâm môn, hơn nữa một bước này ông ta thủy chung không dám đá ra. Thế nhưng Lục Bình lại biết được trạng thái của Thất Phiến lão tổ giữ vững không được bao lâu.

Một khi Thất Phiến lão tổ lên cấp Chân Linh, Thiên Huyền tông vừa không có Tiểu Thiên Thế Giới che chở, như vậy thời gian Thất Phiến lão tổ dừng lại ở phương thế giới này chỉ còn lại có một năm. Sau một năm, ông ta không thể không đi Bắc Băng nguyên, nếu không dưới thiên phạt như cũ là người chết!

Nhưng sau khi Vũ Văn thế gia tiêu diệt, tu luyện giới còn có người Chân Linh tu sĩ nào dám tùy tiện đi Bắc Băng nguyên?

- Không mấy ngày lão phu sẽ đi Đông Hải!

Lục Bình giật mình. Thất Phiến lão tổ đây hiển nhiên là muốn cầu xin Long Hòe lão tổ che chở. Trong tu luyện giới, nếu như nói còn có một nhà tông môn có Tiểu Thiên Thế Giới dám che chở Chân Linh tu sĩ của những tông phái khác, chỉ Sợ cũng chỉ có Long Hòe lão tổ mạc chúc.

Khó trách lúc này Thiên Huyền tông dám đem Thái Huyền tông diệt phái Ngũ Hành tông không những không ngăn trở, ngược lại hai nhà càng thêm liên hiệp muốn cùng Tử Dương cung tranh phong, duyên cớ thì ra là ở chỗ này.

Có Vạn Độc Thương Khung Bích, Thất Phiến lão tổ ít nhất còn có thể che chở Thiên Huyền tông hơn ba trăm năm. Mà hơn ba trăm năm sau, một khi mọi người liên thủ đã thông lối đi của Bắc Băng nguyên đi thông bên ngoài phương thế giới này, như vậy Thất Phiến lão tổ chưa chắc không có thời gian dài hơn che chở Thiên Huyền tông.

Thất Phiến lão tổ hiển nhiên đang đánh cuộc, trong đánh cuộc chưa chắc không thể thành lập một nhà thánh địa truyền thừa tông môn nữa. Nếu lối đi của Bắc Băng nguyên không để thông, hay hoặc giả là trong quá trình đã thông vẫn lạc, như vậy Thiên Huyền tông cho dù không gặp diệt đính tai ương, chỉ sợ cũng phải nhanh tốc suy sụp.

Nhưng mà chung quy đó chẳng qua là Thất Phiến lão tổ một thang tình nguyện, ông ta làm gì biết Chân Linh truyền thừa lấy được từ Cửu Huyền lâu chẳng qua là thích hợp dùng cho một mình ông ta mà thôi.

Liệt Thiên Kiếm phái rốt cuộc đem thế lực từ Đông Hải phát triển đến Trung Thổ, vì thế ở một nhà đại hình tông môn phía nam của Thiên Nguyệt tông bị Liệt Thiên Kiếm phái nhất cử đánh tan, Mãn Nguyệt lão tổ vẫn ẩn giấu một mực không hề lộ diện. Thiên Nguyệt tông đương nhiên cũng không thể ngăn cản bước chân của Liệt Thiên Kiếm phái tiến vào Trung Thổ.

Liệt Thiên Kiếm phái gia nhập khiến cho tranh đoạt phạm vị thế lực Cửu Huyền lâu cũng biến thành càng thêm bạch nhiệt hóa. Toàn bộ phạm vi bên trong Thanh Minh Giang trung hạ du, các phái xung đột cùng với đại chiến có thể nói là nổi lên khắp nơi, cơ hồ loạn thành một nồi cháo.

Mà ngay vào lúc này, Liệt Thiên Kiếm phái đột nhiên ở Cửu Huyền sơn phụ cận ăn phải thua thiệt lớn. Bốn vị pháp tướng tu sĩ vẫn lạc, chỉ có Liệt Thiên Kiếm phái đệ nhất đời thứ ba đích truyền Lương Kiếm Phi sau khi bị thương nặng người đã trốn thoát được.

Cửu Huyền lâu đích truyền đời thứ ba xuất hiện!

Năm đó sau khi Cửu Huyền lâu bị mười đại Thuần Dương đánh lén tan biến, Cửu Huyền lâu đời thứ ba đích truyền cũng một mực không hề có người thấy. Sống không thấy người chết không thấy xác, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện khiến cho Liệt Thiên Kiếm phái ăn xong thua thiệt lớn.

Nhất Nguyên lầu chủ Ngụy Chấn, Tam Tài lâu chủ, Ngũ Hành lậu chủ, Lục Hợp lâu chủ vân vân, chín đại lâu chủ năm xưa chỉ còn dư lại bốn người, nhưng mà bốn người này đều là pháp tướng hậu kỳ tu vi. Mặc dù hoàn toàn không hơn thánh địa Cửu Huyền lâu năm đó thời kỳ toàn thịnh, nhưng dưới sự liên thủ của năm vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ cũng đủ đem toàn bộ Thanh Minh Giang trung hạ du tu luyện giới khuấy lên một mảnh tinh phong huyết vũ.

Mà bốn người đó xuất hiện cũng khiến cho toàn bộ Thanh Minh Giang trung hạ du tu luyện giới tranh đấu trong lúc nhất thời lọt vào trong một loại yên tĩnh quỷ dị.

Sau khi Lục Bình lấy được tin tức của Thanh Hồ truyền đến trong lòng chính là “lạc đăng” một tiếng. Bởi vì ban đầu hắn theo đám người Tiểu Bạch Vũ tiến vào Cửu Huyền lâu cùng với sau khi thông qua Không Minh Chi Tinh tiến vào đạo tràng của khe hở không gian che giấu ở Cửu Huyền lâu đều đã từng thấy qua Tuần Lục Hợp. Ban đầu nếu không phải hắn cố ý hạ thủ lưu tình, Tuần Lục Hợp sợ rằng đã sớm bỏ mình.

Hôm nay Tuần Lục Hợp xuất hiện ở Cửu Huyền lâu cựu địa, như vậy đương nhiên cũng ý nghĩa Cửu Huyền lâu đạo tràng đã lần nữa trở về. Mà trong đó còn có một Dương Hi lão tổ hơn trăm năm trước đã tiếp thu Chân Linh truyền thừa, khoảng cách thành tựu Chân Linh chỉ còn dư lại một bước cuối cùng.

Hơn trăm năm sau, Cửu Huyền lâu xuất hiện trở lại trong | tu luyện giới, như vậy Dương Hi lão tổ ở đâu?&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.