Chân Tiên

Chương 1006: Quái vật lớn

Lực lượng quá khứ bất biến!

Lực lượng tương lai bất diệt!

Lực lượng hiện tại vô địch!

Lực lượng hiện tại là lực lượng vô địch chân chính!

Chỉ có dung nhập tất cả lực lượng quy tắc vũ trụ, không gì địch nổi!

Tiếp theo Cổ Thần muốn làm chính là muốn dung hợp mô hình hỗn độn có thể dung hợp với tất cả quy tắc vũ trụ, hoàn toàn kết hợp với Bàn cổ đại đạo, hình thành lực lượng hiện tại vô địch.

Quá khứ bất biến, hiện tại vô địch, tương lai bất diệt! Ba loại lực lượng hình thành, đó là Nhị sinh Tam đại thành.

Nắm giữ ba loại lực lượng quá khứ, hiện tại, tương lai, Cổ Thần đối với quy tắc thời gian rốt cuộc đã sơ bộ nắm giữ, bước vào điện phủ của quy tắc thời gian.

Mô hình hỗn độn của Cổ Thần đã ngưng tụ thành công, trong mô hình hỗn độn này ẩn chứa các loại lực lượng quy tắc vô cùng vô tận, không cần phải tìm hiểu lực lượng quy tắc trong vũ trụ chi tâm làm tham thiếu, trực tiếp dung hợp với Bàn cổ đại đạo là được.

Vì vậy, Cổ Thần không cần phải cảm ngộ trong hư không đỗn độn.

Lực cảm ứng của Cổ Thần tản ra, hình thành được mô hình hỗn độn hoàn chỉnh, lực cảm ứng của Cổ Thần trong vũ trụ chi tâm đã có bước đột phá về chất, đủ đạt tới mấy trăm tỉ dặm, thế nhưng, vẫn không cảm nhận được đầu cùng của đại địa mềm mại dưới chân.

"Rốt cuộc đại địa mềm mại dưới chân rộng lớn như thế nào?"

Cổ Thần âm thầm kinh hãi, ngoại trừ lá cây của thế giới chi thụ, Cổ Thần chưa từng gặp qua bất cứ tinh cầu nào có diện tích so sánh được với đại địa mềm mại dưới chân.

Thân thể của Cổ Thần chợt lóe, liền về tới Côn Ngô Giới, một bước cuối cùng không cần phải tìm hiểu lực lượng quy tắc, không cần phải tiếp tục đón phong chi quy tắc công kích.

Côn Ngô Giới, ngay bên trên đại địa mềm mại vô biên vô hạn, theo di động, Cổ Thần thì tiếp tục bế quan tu luyện trong Côn Ngô Giới.

Cổ Thần đã nắm giữ được lực lượng quá khứ bất biến, tương lai bất diệt, duy nhất thiếu hụt chính là, lực lượng hiện tại vô địch.

Lực lượng quy tắc vô cùng vô tân và Bàn cổ đại đạo dung hợp mới có thể đạt được hiện tại vô địch, chỉ chờ Cổ Thần nắm giữ lực lượng hiện tại vô địch, như vậy, cho dù là Hồng và Thiên xuất hiện ngay trước mặt cũng có vẻ thua kém.

Thời gian trôi đi, trong nháy mắt, lại trôi qua hơn hai trăm năm.

Cổ Thần đã dung hợp hoàn mỹ mô hình hỗn độn và Bàn cổ đại đạo với nhau, cũng đã nắm giữ được lực lượng kinh khủng của hiện tại vô địch.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba loại lực lượng, toàn bộ đều nằm trong tay Cổ Thần. Tu vi của Cổ Thần rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới Nhị sinh Tam. Đọc Truyện Kiếm Hiệp http://truyenfull.vn

Tiến vào vũ trụ chi tâm đã hơn một nghìn hai trăm năm, trong đó, một trăm sáu mươi năm tĩnh tu trong hư không hỗn độn, hơn hai trăm năm tu luyện lực lượng hiện tại trong Côn Ngô Giới, còn có trên dưới tám trăm năm Cổ Thần động tu trên đại địa mềm mại di chuyển cực nhanh.

Hiệu quả động tu so với tĩnh tu cao hơn gấp mười lần, tám trăm năm hầu như tương đương với tu luyện tĩnh tu tám nghìn năm.

Mà ở vũ trụ chi tâm tìm hiểu lực lượng hỗn độn nguyên thủy do vô số quy tắc vũ trụ cấu thành, so với thế giới bên ngoài nhanh hơn không chỉ trăm nghìn lần, tám nghìn năm, tương đương với tám mươi vạn năm, thậm chí tám trăm vạn năm bên ngoài.

Tu luyện tại vũ trụ chi tâm hơn một nghìn năm, bỏ qua hơn hai trăm năm tu luyện tại Côn Ngô Giới, hiệu quả tu luyện của Cổ Thần hầu như đã tương đương với bế quan tu luyện tại vũ trụ phàm gian một nghìn vạn năm.

Nhị sinh tam, quy tắc thời gian, hỗn độn nguyên thủy, tìm hiểu trong năm tháng vô tận, dần dần lĩnh ngộ khắc sâu.

Thế nhưng, trong vũ trụ chi tâm, Cổ Thần chỉ dùng hơn một nghìn năm đã hoàn toàn thành thành quả của mấy trăm vạn năm tại thế giới bên ngoài cũng khó có thể làm được.

Tu vi đã đạt tới Nhị sinh Tam, lúc này mới chân chính đứng sừng sững tại đỉnh cao tu đạo, là tồn tại tuyệt đỉnh vô thượng, cho dù là Hồng, Thiên chi cổ thần so sánh với Cổ Thần cũng nhiều nhất chỉ sóng vai, thậm chí còn muốn kém hơn một bậc.

"Hồng, ta phải cảm tạ ngươi thật tốt, nếu như không tới vũ trụ chi tâm, ta muốn bước vào cảnh giới Nhị sinh Tam không biết tới ngày nào tháng nào, không biết cần phải có bao nhiêu thời gian mới có thể đạt được bước này, mà ngươi, lại để ta tiêu tốn hơn một nghìn năm đã đạt được đỉnh phong chí cao của tu đạo, là tuyệt đỉnh vô thượng, cảnh giới Chân Tiên không gì không làm được trong truyền thuyết kia, tựa hồ, thực sự đưa tay là có thể chạm được.

Cổ Thần trong Côn Ngô Giới, thì thầm nói.

Bảy cảnh giới tu chân.

Hầu Thiên, Tiên Thiên cảnh, Thần Hải bí cảnh, Mệnh Tuyền bí cảnh, Độ Hư bí cảnh, Thiên Kiếp bí cảnh, Thuần Dương Chân Tiên.

Chỉ có sáu cảnh giới sau mới là con đường tu đạo chân chính, đã từng có tu sĩ đặt chân qua, có ghi chép bằng văn tự nhất định.

Mà Thuần Dương Chân Tiên, chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, là tồn tại để ngước nhìn, để mơ tưởng.

Tiên là thế nào? Có thể ngao du vũ trụ, do thám tất cả cấm địa, không gì không biết. Biết được tất cả huyền bí vũ trụ, không gì không làm được, có thể làm được chuyện bất cứ người nào cũng không thể làm được.

Mà cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn. Cho dù là Hồng, Thiên chi cổ thần cũng không thể làm được như vậy, trừ phi hoàn toàn nắm giữ được tất cả quy tắc vũ trụ mới có thể.

Không gì không biết, không gì không làm được, Tiên chân chính, gọi là Chân Tiên.

Bằng không, vô luận là cảnh giới, tên gọi có vang dội như thế nào, cái gì là Tiên Vương, Tiên Tôn, Tiên Tổ, đều chỉ là giả Tiên.

Về phần vì sao lại gọi là Thuần Dương Chân Tiên, vậy không người nào biết được, bởi vì ai cũng không biết truyền thuyết từ đâu dựng lên. Cho dù là Côn Ngô Tiên Đế, Hồng cũng chỉ nghe được truyền thuyết này từ lúc còn trẻ thơ.

Quá khứ bất biến, hiện tại vô địch, tương lai bất diệt, ba loại lực lượng đã bị Cổ Thần nắm giữ, trong đó, lực lượng quá khứ bất biến và tương lai bất diệt đều là nhìn không thấy, là hư huyễn, nhưng cũng là tồn tại xác thực.

Lực lượng quá khứ bất biến và tương lai bất diệt, Cổ Thần không thể thi triển ra để chủ động công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự.

Nhưng lực lượng hiện tại vô địch lại không giống, là lực lượng chân thật, là lực lượng xưng bá hiện tại, là lực lượng có hình có chất.

Lực lượng hiện tại vô dịch trong Mệnh tuyền của Cổ Thần giống như Nhân Quả Luân và Sinh Tử Luân, cũng ngưng tụ thành một hình viên luân.

Nhìn bề ngoài viên luân này ẩn chứa vạn đạo thần quang, tất cả quy tắc vũ trụ tựa hồ đều ở trong đó, các loại lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ, lại ở chung một cách nhua hòa, hình thành một tình thế cân đối vi diệu, tiết lộ lực lượng vô cùng vô tận.

Cổ Thần khoát tay, một viên luân tỏa ra vạn đạo thần quang liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, liên tục xoay tròn, các loại lực lượng quy tắc bên trong tựa hồ như sống thực, luôn luôn vận chuyển, giống như vũ tụ diễn hóa.

Cổ Thần nhìn lực lượng hiện tại vô địch ngưng tụ thành viên luân, nói:

- Cho ngươi một cái tên, tuy rằng ẩn chứa các loại lực lượng quy tắc vũ trụ, thế nhưng đã dung hợp với Bàn cổ đại đạo, chính là quy tắc của vũ trụ Cổ Thần ta, vậy gọi tên là Bàn Cổ Luân đi.

Bàn Cổ Luân, uy lực hơn xa Nhân Quả Luân và Sinh Tử Luân, là đòn sát thủ chân chính của Cổ Thần, ẩn chứa các loại lực lượng quy tắc, thậm chí ngay cả quy tắc sinh mệnh, quy tắc thiên địa, tuy rằng hư không hỗn độn trong vũ trụ chi tâm mười phần thưa thớt, thế nhưng là tồn tại, vì vậy, cũng ẩn chứa trong Bàn Cổ Luân.

Nhưng địa phương lợi hại chân chính của Bàn Cổ Luân ở chỗ nó ẩn chứa quy tắc thời gian, tuy rằng hiện tại Cổ Thần đối với quy tắc thời gian còn chưa thể nắm giữ hoàn toàn viên mãn chân chính, thế nhưng lực lượng sở hữu hoàn toàn không phải là pháp tắc đại viên mãn cực hạn có thể so sánh được.

Thu hồi Bàn Cổ Luân vào trong cơ thể, thân thể Cổ Thần chợt lóe lên, liền rời khỏi Côn Ngô Giới, đi tới đại địa mềm mại kia.

Cổ Thần lĩnh ngộ lực lượng quy tắc vũ trụ chi tâm, hiện tại hư không hỗn độn hầu như dung hợp làm một với Cổ Thần, ánh mắt của Cổ thần không ngừng có thể nhìn được địa phương cực kỳ xa xôi trong hư không, lực cảm ứng không hề bị hư không hỗn độn ngăn cản, có thể kéo dài gần như vô cùng vô tận.

Ánh mắt của Cổ Thần nhìn lại, phương viên hàng trăm tỉ dặm đều trong phạm vi đường nhìn của Cổ Thần, tuy rằng so ra kém với vũ trụ phàm gian, nhưng khoảng cách này tuyệt đối không gần.

Đại địa mềm mại dưới chân một màu xám đen, so với không gian xám đen mông lung hỗn độn hơi có chút khác nhau, nhưng bởi vì tồn tại trong vũ trụ chi tâm, trong hư không hỗn độn này không biết bao lâu, đại địa mềm mại này cũng ẩn chứa khí tức hỗn độn nguyên bản, các loại lực lượng quy tắc đều ẩn chứa trong đó.

Dùng ánh mắt xem ra, phương viên hàng trăm tỉ dặm cũng không phải là hoàn toàn bằng phẳng, có một địa phương tựa hồ là dãy núi, thế nhưng không nhìn thấy đầu cùng, dài hàng trăm tỉ dặm, đồng thời thẳng tắp một đường.

Trong lòng Cổ Thần chấn động, loại địa hình này, hắn chỉ nhìn thấy qua tại một địa phương, đó chính là đỉnh chóp của tán cây đại lục.

Bởi vì tán cây đại lục chính là do lá cây của thế giới chi tụ cấu thành, lá cây và cành cây kết hợp một chỗ, có một mặt trên, một mặt dưới, nhưng do có đường vân, vì vậy sẽ hình thành đường tuyết giống như dãy núi kéo dài vô tận, vô cùng thẳng tắp, dài tới hàng tỉ dặm.

Nhưng thế giới chi tụ không di động, là thực vật cố định, đại địa dưới chân hiện tại đã bình tĩnh rồi, thế nhưng, Cổ Thần vĩnh viễn không quên được, thời điểm động thủ giằng to hơn tám trăm năm, ngay cả thời gian Cổ Thần tiến vào trong Côn Ngô giới tu luyện, đại địa mềm mại này vẫn di động rất nhanh, trong hai trăm năm qua, không biết khi nào, đại địa mềm mại này mới ngừng di động.

Dùng ánh mắt để nhìn không thể phán đoán được đại địa mềm mại dưới chân rốt cuộc là cái gì, nhưng Cổ Thần có thể cảm giác được, đại địa dưới chân có khí tức sinh mệnh, tựa hồ là một vật con sống, đồng thời, có khí tức khác nhau so với thế giới chi thụ.

Nếu như ánh mắt không thể phán đoán, vậy chỉ có thể sử dụng lực cảm ứng để tìm tòi.

Lực cảm ứng của Cổ Thần tản ra, rất nhanh đã đạt được phương viên trăm tỉ dặm, hiện tại lực cảm ứng của hắn không bị hư không hỗn độn ảnh hưởng, hầu như có thể kéo dài vô hận, trong vũ trụ phàm gian, lực cảm ứng của vũ trụ hầu như có thể bao trùm cả một tinh vực, trên vạn tinh hải.

Phương viên nghìn tỉ dặm … Phương viên hai nghìn tỉ dặm… Phương viên ba nghìn tỉ dặm… Phương viên năm nghìn tỉ dăm… Phương viên một vạn tỉ dặm!

Theo lực cảm ứng của Cổ Thần kéo dài, càng lúc càng kéo dài xa hơn, trong lòng Cổ Thần càng lúc càng chấn động, dĩ nhiên phương viên một vạn tỉ dặm cũng không đạt tới sát biên giới của đại địa mềm mại dưới chân.

Phương viên một vạn tỉ dặm hầu như đã tương đương với một tinh hệ rồi, có thể tưởng tượng được phiến đại địa mềm mại dưới chân này rộng lớn tới mức nào.

Cho dù là lá cây của thế giới chi cụ cũng chỉ có phương viên trên dưới một vạn tỉ dặm mà thôi.

Ngoại trừ đại lúc tán cây, Cổ Thần chưa từng gặp phải đại địa rộng lớn hạo hãn tới như thế này, đồng thời khối đại địa này còn vô cùng mềm mại, tràn ngập lực lượng sinh mệnh, quỷ dị không gì sánh được.

Lực cảm ứng còn đang tiếp tục kéo dài, thế nhưng, căn cứ vào phạm vi cảm ứng phương viên vạn tỉ dặm của Cổ Thần có thể nhận ra được, vật phẩm tầng tầng đan xen với nhau, hình thành một phiến đại địa hoàn chỉnh, đến tột cùng là cái gì.

Mỗi một khối đều có phương viên mấy trăm tỉ dặm, thoạt nhìn giống như một phiến lá cây, thế nhưng chiều rộng lại kém xa so với chiều dài, trước sau cực kỳ dài, gấp năm sáu lần so với chiều rộng, đồng thời rìa ngoài còn có hình dạng giống như răng cưa, so với lá cây càng giống như lông chim, nếu như những răng cưa thủ nhỏ hàng trăm tỉ lần, giống như là điểm phân nhánh của lông chim.

"Lẽ nào, đại địa mềm mại dưới chân là một con chim? Ta đang đứng trên lưng chim?"

Nghĩ có thể là lông chim, trong lòng Cổ Thần khẽ động, lập tức phủ quyết:

"
Không có khả năng, nếu như là chim, vậy thể tích cũng quá mức khổng lồ đi? So với một tinh hệ còn lớn hơn rất nhiều, vì sao có khả năng có động vật to lớn tới như vậy?"

"
Cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn như Long Tổ, thời điểm hóa thành nguyên hình, thân thể cũng chỉ dài mấy nghìn tỉ dặm, mà phiến đại địa mềm mại dưới chân, phương viên lên tới một vạn tỉ dặm còn chưa chạm tới biên giới, so với chân thân của Long Tổ không biết lớn hơn bao nhiêu lần, điều này cũng quá mức kinh khủng rồi.

Phương viên năm vạn tỉ dặm --- Phương viên mười vạn tỉ dặm --- Phương viên năm mươi vạn tỉ dặm…

Lực cảm ứng của Cổ Thần vô tận kéo dài, thời gian mỗi khi trôi qua một giây, trong lòng càng thêm chấn động mãnh liệt.

Đủ đạt tới phương viên một trăm vạn tỉ dặm, Cổ Thần vẫn chưa thể cảm ứng được sát biên giới của đại địa mềm mại dưới chân.

"Cái này thực đúng là quái vật lớn, ngày hôm nay đã không tin, lực cảm ứng của ta kéo dài vô tận như vậy, vẫn không cảm ứng được kích cỡ của ngươi!"

Cổ Thần thầm nghĩ trong lòng.

Lực cảm ứng của Cổ Thần kéo dài càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền khuếch tán trên trăm tỉ dặm, thậm chí hơn một nghìn tỉ dặm.

Thời gian liên tục trôi qua, một canh giờ! Hai canh giờ! Ba canh giờ!

Phạm vi cảm ứng của Cổ Thần đã khuếch tán tới phương viên một nghìn vạn tỉ dặm --- Phương viên năm nghìn vạn tỉ dặm --- Phương viên mười nghìn vạn tỉ dặm!

Phạm vi lực cảm ứng thật lớn, trong lòng Cổ Thần càng chấn động, cảm giác đại địa mềm mại dưới chân chỉ là một con chim siêu khổng lồ càng lúc càng thêm khẳng định.