Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

Chương 10: Chương 10


Edit: Tây Bối.

Sáng sớm, chủ nhiệm lớp thông báo rằng năm nay kỷ niệm thành lập trường sẽ tổ chức sớm trong tuần này, mà ban nghệ thuật được trường đặt hy vọng vào nhiều nhất.


Sau đấy, cả lớp bắt đầu thảo luận rằng vào kỷ niệm thành lập trường thì sẽ diễn ra chương trình gì.


Cuối cùng sau một hồi tranh luận bọn họ quyết định nhảy, bởi vì người trong lớp biết nhảy rất nhiều, Giản Mạt đề nghị rằng có thể để nhiều người cùng nhảy với nhau.

Đồng Nhan với Tô Khả Khả nghe xong thì mất hết cả hứng, nói hai cô không có tinh thần tập thể cũng được, mục tiêu của hai cô là trong thứ 6 tuần này là phải thăng cấp thuận lợi trong chương trình.