Thông tin truyện

Chí Dị Huyền Nghi Chi Tương Tư Môn

Chí Dị Huyền Nghi Chi Tương Tư Môn

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.6/10 từ 10 lượt
Mùa đông hàng năm, Vi Trường Ca sẽ dành phân nửa thời gian ở đây thưởng tuyết.

Từ trên đài cao nhìn xuống phía dưới, ốc vũ lầu các san sát của

Thiên Hạ bảo đều thu vào đáy mắt, ban ngày phủ tuyết, từ xa nhìn lại,

cũng chỉ thấy một mảng xanh ngọc mông lung, như là lớp lớp ngọc bích.

Trên mặt đất bày chậu than, một mẩu than đã cháy hết lộ ra điểm đỏ sẫm trong lớp tro tàn xám trắng.

Trong chén có mỹ tửu vàng nhạt.

Bình luận truyện