Đại Đạo Độc Hành

Chương 294-2: Hư thật tôn nhau lên hỗn nguyên thiên! (2)Đang nhìn qua, nơi đó có cái gì năm núi mười bốn lĩnh, chúng toàn bộ hóa thành quang điểm, cảnh tượng cao phong, vân hải, kim tháp, rừng rậm, hỏa ngục vốn có khôi phục, năm núi mười bốn lĩnh nọ bất quá là một trong vô số quang điểm vây vòng xung quanh làm thành cảnh tượng mà thôi.

Lạc Ly ngây ngốc nhìn, hồi lâu cũng không có phản ứng lại!

Hổ Thiện chân nhân lên tiếng nói:

“Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên, ý ở tất cả thứ nguyên không gian! Hỗn Nguyên tông ta mặc dù lấy Hỗn Nguyên thất pháp xưng hùng thế gian, nhưng mà trong xương cốt của chúng ta, áo nghĩa chân chính, vẫn là không gian đạo!

Trước kia, Hỗn Nguyên tông ta khi là Hỗn Nguyên Ma tông, đại địch đệ nhất của chúng ta, chính là Hữu Gian Vô Gian Không Ma tông cũng lấy không gian đạo lập thế, tông ta từng cùng bọn hắn khổ chiến vạn năm, Ma tông từng là một trong mười đại Ma tông triệt để suy sụp, chính là hiện tại bọn hắn cũng nguyên khí chưa khôi phục!

Lạc Ly, nhớ kỹ, ngày sau ở khi du lịch, gặp được đệ tử Không Ma tông, phải chém chết, ngươi không chém chết bọn họ, bọn họ sẽ giết ngươi, đây là mấy vạn năm huyết chiến hình thành tử cừu, dung nhập đến bên trong công pháp hai tông chúng ta, chỉ cần là đệ tử hai tông, chính là tử cừu, không cách nào hóa giải!”

Lạc Ly nói: “Đệ tử rõ ràng!”

Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói: “Ngươi mới nhìn thấy một núi năm lĩnh mười bốn phong, phi thiên huyền sơn này, mới là chỗ Hỗn Nguyên tông chúng ta chân chính ở lại, vật chất tồn tại chân chính, cơ hội lập thế, đó là thật! Nhưng mà đó cũng chỉ là một bộ phận Hỗn Nguyên tông chúng ta!

Ngươi hiện tại nhìn thấy cao phong, vân hải, kim tháp, rừng rậm, hỏa ngục các loại cảnh sắc, chính là vô số tu sĩ Hỗn Nguyên tông ta, khi tiêu vong, ngũ pháp thánh địa của họ, sau khi kinh qua sụp đổ, bộ phận tàn tồn, dựa theo đặc tính bản thân, tích lại cùng một chỗ, liền hình thành ngọn núi, vân hải, phi tháp, rừng rậm, hỏa ngục này, ngũ đại động thiên thiên địa.

Bọn họ cũng là căn bản Hỗn Nguyên tông chúng ta, bọn họ đều thuộc về Thứ nguyên động thiên, bọn họ là hư!

Hư thật này dung hợp, thứ nguyên ảnh hưởng hiện thật, hiện thật đắp nặn hư cảnh, hư cảnh hoá sinh thiên địa, chân chân giả giả, hư hư thật thật, lúc này mới là Hỗn Nguyên tông chân chính!

Tinh Chân lâm, Tịnh Hỏa đảo, Trập Tàng nhai, Chính Nhất phủ, Chuyển Chu cốc, Hư Thần uyên, Thiên Khuynh phong, Diêu Quang hải, Thiên Mục nguyên, Đại Đồng sơn, Hình Ảnh động, Ninh Tĩnh thiên, Thái Hòa viện, Linh Tuyệt mạc!

Trong đó Thiên Khuynh phong, chính là gia viên của ngươi về sau! Ngươi hiện tại còn chưa có chính thức tiến nhập tông môn, cho nên ngươi chỉ có thể nhìn đến hư cảnh trước mắt, chờ sau khi ngươi nhập môn, lại nhìn qua liền cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau”.

Lạc Ly chần chờ nói: “Sư phụ, ta vẫn không hiểu, cái này thực thể bất quá chỉ là một tòa huyền sơn, sao lại biến thành các loại rừng, đảo, phong, nguyên vậy?”

Hổ Thiện chân nhân cười nói: “Ngươi xem xem túi trữ vật của ngươi, thực thể bất quá là một cái túi nhỏ, vì sao bên trong không gian lớn như vậy, có thể chứa vào nhiều thứ như vậy?

Đồng lý như thế, ngươi muốn lý giải vì cái gì lại như vậy? Chờ ngươi tinh thông Hỗn Nguyên ngũ hành pháp quyết, tấn thăng Nguyên Anh, khi đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu!”

Lạc Ly lại hỏi: “Sư phụ, Tinh Chân, Tịnh Hỏa, Chuyển Chu, Chính Nhất, Trập Tàng, Hư Thần, Thiên Khuynh, Diêu Quang, Thiên Mục, Đại Đồng, Hình Ảnh, Ninh Tĩnh, Thái Hòa, Linh Tuyệt! Ở đây mới là mười bốn mạch?

Ngài mới nói năm lĩnh mười bốn phong, giống như thiếu năm cái?”

Hổ Thiện chân nhân thở dài một tiếng nói: “Là, thiếu năm mạch!

Ở năm ấy khi Vương Dương Minh tổ sư trung hưng Hỗn Nguyên tông, chúng ta chính là năm chi mười bốn hệ! Nhưng mà trải qua tu tiên giới La Hầu nạn, huyết so Thiên Đạo tông, Không Ma phục cừu, Bắc Thần hạo kiếp.

Thiên địa dần dần khác nhau, nguyên khí loãng, lý niệm quá khứ, hiện tại không hề phù hợp, đầu tiên là Tử Hoàng, Hữu Nhai hai mạch tín niệm đoạn tuyệt, sau đó ba mạch khác cũng tiêu tán, hiện tại chỉ còn lại năm chi chín hệ”.

Lạc Ly thở dài một tiếng, không thể tưởng được Hỗn Nguyên tông nhìn vô cùng uy phong, thế mà cùng Linh Điệp tông có chút giống nhau, cũng có truyền thừa đoạn tuyệt.

Hổ Thiện chân nhân nói:

“Không cần miên man suy nghĩ, tông ta truyền thừa đoạn tuyệt, không phải bí pháp đoạn tuyệt, mà là tín niệm đoạn tuyệt!

Hỗn Nguyên tông ta các mạch, cùng tông môn bàng chi khác khái niệm phân mạch, hoàn toàn khác nhau, mười bốn mạch chúng ta, đại biểu Hỗn Nguyên tông chúng ta đối với Hỗn Nguyên thất pháp có mười bốn loại lý giải.

Tựa như Tinh Chân, bọn hắn theo đuổi là trí tinh trí chân, chỉ cầu duy nhất; Chuyển Chu theo đuổi là, từ một cây gỗ gánh lên cả thiên địa, lấy nhỏ cầu lớn; Hư Thần theo đuổi là, không đâu không tới, không đâu không thông; Trập Tàng theo đuổi là, ẩn nấp trong thiên địa!

Tử Hoàng, Hữu Nhai các mạch tiêu vong, bởi vì Trung thiên chủ thế giới cải biến, thiên địa nguyên khí rất thưa thớt, bọn họ lý niệm lỗi thời, cuối cùng lúc này mới tiêu vong. Nếu có một ngày, thiên địa linh khí khôi phục, tông mạch này cũng có thể khôi phục!

Lạc Ly ngươi mặc dù là đệ tử Thiên Khuynh phong ta, nhưng mà có thể đi đến mười ba chi mạch khác học tập toàn bộ bí pháp của bọn họ, đợi cho ngươi đạt tới cảnh giới Kim Đan, ngươi cũng có thể căn cứ phương thức chiến đấu, phương pháp tu luyện của chính ngươi, chân chính tuyển chọn chi mạch thuộc về ngươi.

Được rồi chúng ta đi, đại điển nhập phái cử hành rồi, không thể lầm thời gian”.

Nói xong, Hổ Thiện chân nhân dẫn Lạc Ly hướng ngọn núi thật lớn nọ bay đi, trong vài tức, Hổ Thiện chân nhân đã bay tới bên ngoài thông thiên sơn phong nọ, hắn đình chỉ phi hành, đưa tay ra, nhất thời một đạo hào quang phù lục xuất hiện, Hổ Thiện chân nhân dẫn Lạc Ly bị càn khôn na di chuyển vào trong một tòa đại điện.

Đại điện này đỉnh cao trăm trượng, điện dài nghìn trượng, các chân nhân hác, còn có rất nhiều đệ tử, toàn bộ ở đây.

Lúc này một tiếng khánh vang lên, cửa lớn đại đường mở ra, đi ra hơn mười người, đám người này Phạm Vô Kiếp cũng ở trong đó, người ở trước nhất mặc quan bào ngũ sắc, mọi người nhìn thấy hắn, lập tức hành lễ nói:

“Bái kiến chưởng môn”.

“Bái kiến Thạch Xuyên sư bá”.

Người nọ chính là chưởng môn Thạch Xuyên chân quân, cảnh giới Nguyên Anh. Lạc Ly cũng bái kiến theo, sau đó xem qua, Thạch Xuyên chưởng môn không giống như Nguyên Anh chân quân khác, phi thường uy vũ, hắn chính là một người trung niên bình thường, có chút khí tức tú tài văn nhã, văn chất nho nhã, thản nhiên tự đắc, không có anh hùng khí khái gì như trong ảo tưởng của Lạc Ly.

Lạc Ly lặng lẽ truyền âm nói:

“Sư phụ, chưởng môn của chúng ta xem thế nào cũng có điểm rất bình thường vậy?”

Hổ Thiện chân nhân thần thức truyền âm nói:

“Không được nói nhảm, chưởng môn chúng ta ba ngàn bốn trăm năm trước, ở trong một lần đại chiến, kích sát Âm Hư tông Âm Hư lão tổ, đối phương là Hóa Thần Chân tôn! Nguyên Anh diệt Hóa Thần, khi ấy thiên hạ chấn kinh, chưởng môn được xưng là Hỗn Nguyên chi thạch!

Sau khi kế thừa chưởng môn vị, hắn đưa Hỗn Nguyên tông ta, khai tích động phủ ngoại vực, địa bàn ngày càng lớn, trong hai ngàn năm không có hạo kiếp, cũng coi như một vị chưởng môn ưu tú”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.