Đại Đạo Độc Hành

Chương 845-1: Mười lăm tháng bảy cướp Đan tông! (1)Lạc Ly đối với này Hắc Ám Điện đường nói: “Thành lập nhiệm vụ!”

Hắc Ám Điện đường truyền đến thần thức: “Ngài là đệ tử Ám Ma tông bình thường, chỉ có thể nhận nhiệm vụ, đạt tới giá trị cống hiến môn phái nhất định, tấn thăng đệ tử tinh anh, mới có thể thành lập nhiệm vụ, hiện tại nếu cứng nhắc thành lập nhiệm vụ, cần mười vạn linh thạch tiền ký quỹ!

Ngài linh thạch chỉ có năm ngàn, xa xa không đủ!”

Linh thạch sao? Cái này ta không thiếu nhất!

Hắn duỗi tay ra, đem ngàn ức linh thạch trong Thái sơ phường thị, bắt đầu lục tục lấy ra.

Sau đó đưa vào trong Hắc Ám Điện đường Ám Ma tông này, chỉ thấy phía dưới tên Thanh Bào, số linh thạch đang điên cuồng tăng vọt.

Nhất ức, mười ức, một trăm ức, hai trăm ức, năm trăm ức...

Cuối cùng con số biến thành bảy trăm ức!

Sau đó Lạc Ly nói: “Thành lập nhiệm vụ!”

Nhất thời một cái nhiệm vụ thành lập, Lạc Ly xác định tên của nhiệm vụ:

“Cướp sạch Đan tông, linh thạch ngàn ức, có làm, mau tới!”

Tên đã xác định, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu tiếp tục!

“Đan tông, lấy luyện đan nổi tiếng thiên hạ, tích lũy tài phú vô tận, trong môn tài phú ít nhất đã ngoài mười vạn ức linh thạch!

Vô tận phi sơn, cẩm tú sơn hà, hưởng thụ thiên địa chúc phúc!

Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ tới trả lại thiên địa, giúp đồng đạo, vì phú bất nhân, lấy đạo cơ ngạ kinh doanh, có đan không bán, ác ý nâng giới, để cho người cần đan trải qua chờ đợi cùng tra tấn vô cùng.

Trong vòng trăm năm, minh hữu tán đi, đắc tội người trong thiên hạ!

Trưởng lão trong môn, đều ở luyện đan, đối với nguy hiểm không hề có tâm ứng đối, không chút có tâm đề phòng.

Mời đến ngũ đại thượng môn, Sát Ma tông, Chiến Ma tông, Thiên Hành Kiện tông, Xuất Khiếu tông, Thái Uyên kiếm phái, để thủ hộ. Theo ý ta, hoàn toàn là mời sói vào nhà, ngũ đại thượng môn mỗi ngày thấy Đan tông ngày vào đấu vàng, ta không tin bọn họ đều là thánh nhân, sẽ xem nhẹ.

Đan tông chính là một khối thịt béo, chỉ kém một cước đạp cửa, đàn sói chia cắt!

Nhưng mà, lại không người đi đầu, hành động lên, đem Đan tông này cướp sạch.

Bản nhân bất tài, ba năm trước đây, ngẫu nhiên phát tài, thân có ngàn ức linh thạch, lúc này đây toàn bộ xuất ra, làm thành đại sự như thế!

Cũng không dùng kế hoạch gì, mười lăm hôm sau, mười lăm tháng bảy, mọi người hồi môn, cướp sạch Đan tông!

Sát Ma tông, Chiến Ma tông, Thiên Hành Kiện tông, Xuất Khiếu tông, Thái Uyên kiếm phái, trong tông môn có đệ tử năm tông này, mời liên hệ ta, phàm là người xúi giục một tông, lấy ba mươi ức linh thạch tạ ơn!

Phàm là đệ tử Ám Ma tông, mời đến một Phản Hư Chân nhất, vô luận sự tình thành bại, ta nguyện ý trả hai mươi ức linh thạch, lấy làm thù lao.

Phàm là mời đến một Hóa Thần Chân tôn, ta lấy hai ức linh thạch, làm thù lao!

Phàm là mời đến một Nguyên Anh chân quân, ta lấy ba ngàn vạn linh thạch, làm thù lao!

Ở trong quá trình này, phàm là cướp bóc đến một phế đan trong kho hàng Đan tông, danh viết Hồi thiên hóa hư giải đạo đan, ta lấy mười ức linh thạch tạ ơn!

Ngàn ức linh thạch, toàn bộ tán đi, mời thiên hạ chư tu, cướp sạch Đan tông, xuất khẩu ác khí!”

Tất cả viết xong, Lạc Ly nhẹ nhàng một điểm, nhất thời nhiệm vụ này xuất hiện ở trong Hắc Ám Điện đường.

Đan tông nọ bá đạo như thế, Lạc Ly cũng không tin, những người khác đối với bọn họ không có ý kiến, chỉ là khuyết thiếu một người đi đầu, phất cờ mà lên.

Mà Lạc Ly liền làm người đi đầu này, bằng chính là linh thạch, ngàn ức linh thạch đại đầu nhập, Lạc Ly cũng không tin, không ai sẽ không động tâm.

Hai mươi ức linh thạch, đối với một Phản Hư Chân nhất mà nói, cũng không phải số nhỏ, giống Lạc Ly loại tiêu tiền như nước này thiên hạ không có mấy người.

Mặt khác ở trong nhiệm vụ, Lạc Ly làm một cái đặt ra, tối cao cũng chính là mời mười lăm Phản Hư, năm mươi Hóa Thần, năm trăm Nguyên Anh. Đây là năm trăm năm mươi ức linh thạch, hơn nữa thưởng cho xúi giục tông môn, tổng cộng bảy trăm ức! Tu sĩ về sau, Lạc Ly sẽ không trả linh thạch.

Bất quá khi đó đã có nhiều người như vậy tham gia, người tham gia nhất định sẽ hô bằng kêu hữu, tu sĩ nghe được tin tức sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đại thế đã thành, sự tình sẽ không quản Lạc Ly nữa.

Vô luận lần này bọn họ cướp bóc thành công hay không, đều sẽ cho Lạc Ly một cơ hội, mượn hỗn loạn này, tập kích kho hàng Đan tông, tìm kiếm Hồi thiên hóa hư giải đạo đan.

Mặt khác, hành động như thế, còn có một mục đích, tin tức Lạc Ly có ngàn ức linh thạch, đã bại lộ, không ít người đều đã chú ý tới mình.

Lúc này đây mình hành động lớn như thế, đầu nhập bảy trăm ức, được xưng ngàn ức, trưởng lão Ám Ma tông này đều đã biết, biết mình đã không có linh thạch, như vậy nguy hiểm liền tán đi hơn phân nửa.

Mặt khác, nếu Ám Ma tông là một môn phái tích cực hướng về phía trước, mình sau khi nhập môn, làm ra đại sự như thế, bọn họ nhất định sẽ âm thầm ủng hộ mình, bảo hộ mình, đối với mình, đây là sự tình so với bảy trăm ức linh thạch càng có giá trị hơn.

Cuối cùng, tuy tán đi bảy trăm ức, nhưng mà vẫn còn ba trăm ức linh thạch, linh thạch quá trăm ức, chính là những con số, đối với mình là đủ rồi, chính là đều tán đi, bất quá cũng sẽ có lại! Lạc Ly đối với chính mình kiếm linh thạch, là rất tin tưởng!

Tất cả sắp xếp, nhìn nhiệm vụ kia, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đã đem mồi câu bày ra, liền xem cá lớn mắc câu hay không?

Băng Hà Chân quân, chính là một tán tu, năm đó lúc Trúc Cơ, nhân duyên đến, gia nhập vào trong Ám Ma tông, dựa vào Ám Ma tông, từng bước một tu luyện, đạt tới Nguyên Anh Chân quân.

Từng có rất nhiều cơ hội, hắn có thể gia nhập tông môn khác, thậm chí một ít thượng môn, nhưng mà hắn đều buông tha, chỉ là làm một tán tu, bởi vì hắn trong lòng có một lý tưởng, chính mình muốn thành lập một cái tông môn, Băng Hà đạo, dương danh hậu thế.

Lần trước Bát Phương Linh Bảo tông hạo kiếp, hắn tham gia vài nhiệm vụ Ám Ma tông, cướp được rất nhiều bảo vật, nhưng mà lại bị một Hóa Thần Bát Phương Linh Bảo tông đả thương, chỉ có thể tới Đan tông cầu đan dược chữa thương.

Kết quả, ở Đan tông tuy cầu đến đan dược, chẳng những đem toàn bộ thu hoạch ở Bát Phương Linh Bảo tông xuất ra, chính là chính mình tích tụ nhiều năm, một điểm cũng không còn, còn thiếu một số linh thạch, lúc này mới được đan dược.

Băng Hà Chân quân vạn phần buồn bực, Đan tông này so với cường đạo còn đen hơn, nhưng mà nhìn thấy ngũ đại thượng môn hộ vệ, hắn chỉ có thể ôm hận rời khỏi.

Hôm nay nhìn thấy nhiệm vụ này, hắn không cần suy nghĩ, lập tức tiếp lấy, thậm chí nói:

“Chính là không cho ta linh thạch, nhiệm vụ này, ta cũng làm!”

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.