Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 178: Đại hội tu sĩChậm rãi đem khí tức của mình thu trở về, mà lúc này, những thần thức nhìn trộm Tần Thiếu Phong kia đều là lui trở về, đối với những thần thức này, Tần Thiếu Phong cũng không có để ý tới, bằng không lấy uy lực bây giờ của Ma chủng cùng Thất tình lục dục ma đầu, những thần thức kia chỉ cần là dám tới gần, Tần Thiếu Phong chính là có thể đem những thần thức kia toàn bộ đều cắn nuốt.

Tần Thiếu Phong đi tới trước mặt Tần Hoàng, hướng về Tần Hoàng cùng Thừa tướng Lý Tứ hành lễ, đến cảnh giới hôm nay, Tần Thiếu Phong rốt cuộc đã nhìn ra cảnh giới của Tần Hoàng cùng Thừa tướng Lý Tứ, mà Tần Thiếu Phong tin tưởng lực lượng bây giờ của mình, đã không so với Tần Hoàng cùng Thừa tướng Lý Tứ kém bao nhiêu nữa.

“Tốt, Đại Tần có Thái tử điện hạ, thật là phúc của Đại Tần ta.” Thừa tướng Lý Tứ nhìn Tần Thiếu Phong, cảm nhận được lực lượng khổng lồ trong cơ thể Tần Thiếu Phong, trên mặt lộ ra tươi cười hài lòng, mà Tần Hoàng nghe xong Lý Tứ nói cũng là gật đầu, đối với con cháu đời sau này, Tần Hoàng cũng là cực kỳ hài lòng.

Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Hoàng cùng Thừa tướng Lý Tứ nói, trong lòng tự nhiên là rất cao hứng, chỉ là trong lòng Tần Thiếu Phong rất rõ ràng, tuy lực lượng bây giờ của mình đã cùng Tần Hoàng, Thừa tướng Lý Tứ không sai biệt nhiều nữa, nhưng mà muốn chiến thắng Tần Hoàng cùng Thừa tướng Lý Tứ, đó lại là không có khả năng, bởi vì Tần Thiếu Phong chỉ là lĩnh ngộ một cái lực lượng pháp tắc, mà Tần Hoàng cùng Lý Tứ lại là không biết lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc rồi, cái này từ trên Vạn pháp chi pháp Thừa tướng Lý Tứ đưa cho Tần Thiếu Phong kia có thể đủ biết.

Ở sau khi đạt tới cảnh giới Thái ất kim tiên, chỗ so đấu không chỉ có là pháp lực của mình, còn phải xem mình nắm giữ bao nhiêu pháp tắc, nắm giữ pháp tắc rốt cuộc là tinh thâm hay là không tinh thâm. Tần Thiếu Phong nay chỉ là lĩnh ngộ một cái lực lượng pháp tắc, lại là không cách nào cùng Tần Hoàng, Thừa tướng Lý Tứ so sánh.

Chẳng qua, Tần Thiếu Phong đối với chuyện như vậy lại là một chút cũng không sốt ruột, bởi vì có Thiên diễn bát quái tồn tại, Tần Thiếu Phong bây giờ tùy thời tùy chỗ đều là suy tính pháp tắc ẩn chứa của các loại huyền công mình tu luyện, đang từng bước nắm giữ, cho nên căn bản là không cần Tần Thiếu Phong lo lắng, tất cả đều là giao cho Thiên diễn bát quái là được rồi.

Tần Hoàng nhìn Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới Thái ất kim tiên ba mươi sáu phẩm, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể Tần Thiếu Phong, hài lòng gật gật đầu, lập tức chính là nói với Tần Thiếu Phong: “Qua vài ngày chính là cái gọi là tu sĩ đại hội kia, gần đây trẫm cùng Thừa tướng đều đang nghiên cứu cái lâu thuyền kia, cho nên trẫm hướng để ngươi mang tướng sĩ Đại Tần ta đi tham gia tu sĩ đại hội này.”.

Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Hoàng nói, gật gật đầu, lập tức hướng về Tần Hoàng nói: “Lão tổ tông yên tâm, lấy lực lượng bây giờ của ta, không ai có thể ở trên người tướng sĩ Đại Tần ta được bất cứ tiện nghi gì. Tôn nhi nhất định sẽ không làm cho lão tổ tông thất vọng, lão tổ tông ngài liền chờ tin tức tốt của tôn nhi đi.”.

“Ngươi cho tới bây giờ thì chưa làm cho trẫm thất vọng, trẫm tin tưởng ngươi nhất định có thể mang theo tướng sĩ Đại Tần ta dương oai thiên hạ. Đợi đến sau khi trẫm cùng Thừa tướng đem lâu thuyền kia hoàn toàn nắm giữ, thiên hạ này liền sắp là Đại Tần ta rồi.” Tần Hoàng sau khi nghe xong lời của Tần Thiếu Phong nói, lúc nói lời này, hoàng giả khí phách cả người cuồng bạo phóng thích.

Tần Hoàng cùng Thừa tướng Lý Tứ sau đó liền lại là đi nghiên cứu một chiếc lâu thuyền kia, bởi vì Tần Thiếu Phong đã đem toàn bộ phương pháp thao túng đều truyền thụ cho Tần Hoàng, lấy trí tuệ của Tần Hoàng cùng Thừa tướng Lý Tứ, tin tưởng không cần bao lâu có thể đủ hoàn toàn đem một chiếc lâu thuyền khổng lồ này nắm giữ, đến lúc đó cuốn khắp thiên hạ, sắp tới.

Tần Thiếu Phong một đoạn này thời gian tu luyện thời gian dài chút, không có thời gian bồi Mặc Lãnh Tuyết các nàng, mà bây giờ rốt cuộc đột phá rồi, tự nhiên là cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút, vì thế ở trong hai ngày kế tiếp, Tần Thiếu Phong tự nhiên là một lần lại một lần “Tẩu hỏa nhập ma”. Mà ở hai ngày sau, Tần Thiếu Phong liền là mang theo tướng sĩ Đại Tần, hướng về địa phương một lần này tổ chức tu sĩ đại hội bay đi.

Tần Thiếu Phong một lần này mang theo không bao nhiêu người, chẳng qua lại đều là hạng người thực lực cao cường, ở trong tướng sĩ Đại Tần đều là tồn tại cấp bậc đại tướng quân, trong đó Tần Hổ, Tần Lập cùng với Tần Lập đều là ở trong đó, những người này trên cơ bản đều là đạt tới cảnh giới Thái ất chân tiên mười lăm phẩm, tổng cộng là năm trăm người.

Mặt khác chính là tám nữ tử Mặc Lãnh Tuyết các nàng, tuy nói, tư chất thiên phú của đám người Mặc Lãnh Tuyết không bằng Tần Thiếu Phong, nhưng mà ở dưới các loại linh đan của Tần Thiếu Phong rót vào, thực lực của Mặc Lãnh Tuyết các nàng cũng là không ngừng tăng trưởng, ở thêm vào thường xuyên cùng Tần Thiếu Phong “Tẩu hỏa nhập ma”, cho nên lúc này các cô gái Mặc Lãnh Tuyết cũng là đều đạt tới cảnh giới nhất phẩm Thái ất chân tiên, chẳng qua muốn đột phá đến cảnh giới Thái ất kim tiên thì không phải đan dược có thể làm được.

Khống chế Phong Tuyết tiên phủ, Tần Thiếu Phong mang theo mọi người hướng về chỗ phương hướng Côn Luân sơn bay đi, tu sĩ đại hội một lần này chính là tổ chức ở Côn Luân sơn, mà phụ trách tu sĩ đại hội tự một lần này nhiên là Vô Vi phái rồi. Mà phàm là tu sĩ môn phái trên Úy Lam mẫu tinh này đều là có thể tham gia.

Côn Luân núi chỗ tây bộ của Hoa Hạ đại lục, chẳng qua bây giờ Côn Luân sơn lại không phải Côn Luân sơn văn minh trước kia, Côn Luân sơn văn minh trước kia đã sớm là hủy diệt rồi, bây giờ Côn Luân sơn lại là Vô Vi phái thi triển pháp thuật ngưng tụ ra, chẳng qua lại chỉ là một cái tượng trưng mà thôi, Vô Vi phái thật sự thật ra là ở trong dị độ không gian trên Côn Luân sơn.

Nay các môn phái tụ tập ở trên Úy Lam mẫu tinh này thật ra đều là giống nhau, cái gọi là sơn môn chẳng qua là một cái tượng trưng, chỗ môn phái thật sự đều là ở trong dị độ không gian mỗi cái mở, nếu không mà nói, một cái tinh cầu nhỏ như vậy, sao có thể thừa nhận nhiều môn phái như vậy?

Khống chế Phong Tuyết tiên phủ, Tần Thiếu Phong bọn họ rất nhanh chính là đi tới chỗ sơn môn của Côn Luân sơn, thấy được Côn Luân sơn khổng lồ cao ngất trong mây kia, lập tức chính là hướng về đỉnh núi Côn Luân sơn bay đi, lúc này đã có rất nhiều môn phái đều là tụ tập ở đỉnh núi Côn Luân kia rồi, chẳng qua lúc này Vô Vi phái còn chưa mở ra dị độ không gian của bọn họ, các môn phái vẫn không cách nào tiến vào.

Bởi vì địa vị siêu nhiên của Vô Vi phái, cho nên các môn phái cũng là giận mà không dám nói gì, bởi vì liền ngay cả Thục Sơn Kiếm Tông, phái Thanh Thành, phái Nam Hải, Không Động phái đại phái như vậy đều là đang đợi. Tần Thiếu Phong khống chế Phong Tuyết tiên phủ đi tới trên không Côn Luân sơn, phát hiện vị trí mặt trước nhất vốn thuộc về Tân Tần đế quốc nay đã bị người chiếm cứ, trong lòng nhất thời chính là hiểu sao lại thế.

Đã tấn chức là hạ phẩm tiên khí Phong Tuyết tiên phủ lập tức trở nên lớn rất nhiều, giống như là đầu một ngọn núi nhỏ, trực tiếp chính là hướng về trên Côn Luân sơn chỗ vị trí vốn thuộc về Tân Tần đế quốc kia hạ xuống, mà chiếm cứ vị trí của Tân Tần đế quốc chính là Chiến Vương môn, chưởng môn Chiến Vương môn Tôn Lập thấy Tân Tần đế quốc kiêu ngạo bá đạo như thế, nhất thời chính là rống giận lên.

“Tặc tử giỏi, thật sự là khinh người quá đáng!” Tôn Lập lớn tiếng rống giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.