Đế Bá

Chương 611: Cổ thánh (1)
Cho nên sau khi đến cảnh giới Chân Nhân, Lý Thất Dạ chế tạo cửu tinh, đó chẳng qua là vấn đề thời gian cùng quyết tâm. Đạo tâm của Lý Thất Dạ kiên cố, đại đạo nhiều khó khăn hắn cũng như cũ ngạo nghễ đi về phía trước, cho dù người khác cho là chuyện chế tạo cửu tinh là không thể nào, hắn vẫn là bằng tâm thái thong dong đi khiêu chiến cực hạn!

Cho nên về sau, chế tạo cửu tinh chỉ là chuyện nước chảy thành sông.

Đồng thời đối với Lý Thất Dạ mà nói, ở một cảnh giới này chế tạo cửu tinh có ý nghĩa trọng yếu! Bởi vì đối với tu sĩ mà nói, trong một đời trích tinh chỉ có một lần, ngược lại, mở mệnh cung còn có ba lần cơ hội, cho nên trích tinh càng lộ ra vẻ quý giá.

Trên thực tế, trăm vạn năm đã qua, đối với tu sĩ mà nói muốn khiêu chiến việc chế tạo viên tinh thần thứ tám cũng so sánh với mở ra mệnh cung thứ sáu còn khó khăn hơn.

Cửu tinh vĩnh phong, đây không phải là một câu nói suông, vạn cổ tới nay, người có thể cửu tinh vĩnh phong đã ít lại càng ít, một khi là cửu tinh vĩnh phong, đó không chỉ là ý nghĩa lấy được chìa khóa đi thông Đại Thế đạo, Thương Thiên đạo, lại càng có ý nghĩa có tinh không của mình!

Trong tương lai có tinh không của chính mình, đó là chuyện kinh thiên, đó là một chuyện vô cùng khó lường. Bởi vì cảnh giới Cổ Thánh là một lần mở mệnh cung cuối cùng trong cuộc đời tu sĩ.

Nếu như nói ở thời điểm Vương Hầu dừng bước ở mệnh cung thứ ba, như vậy ở cảnh giới Cổ Thánh có cơ hội mở ra mệnh cung thứ tư, mệnh cung thứ năm...

Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, thập nhị cung thành thiên. Vạn cổ tới nay, tất cả tu sĩ đều cho rằng mười hai mệnh cung là cực hạn cả đời của tu sĩ.

Trên thực tế, nói như thế cũng không thái quá, ở vạn cổ tới nay, người thành tựu mười hai mệnh cung đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là người sau khi thành tựu Tiên Đế cũng có không ít là không mở ra được mười hai mệnh cung.

Trên thực tế đối với tu sĩ mà nói, có thể thành tự tám cái mệnh cung thì đã là rất khó lường rồi, tứ cung thành vực, bát cung thành quốc. Một khi có bát cung, đó chính là có nhất quốc chi lực, liền ý nghĩa trong tương lai có cơ hội rất lớn kiến quốc phong thần!

Về phần cửu cung, đối với tu sĩ mà nói, đó là một cái cực hạn, trăm vạn năm trôi qua không biết có bao nhiêu thiên tài dừng lại ở bát cung, không cách nào mở ra mệnh cung thứ chín.

Chính là bởi vì như thế, đời sau mới có một câu nói: Cửu cực vi tôn, thập viên vô khuyết, thập nhất vạn cổ kỳ tích, thập nhị định Tiên Đế vị!

Đối với bất kỳ tu sĩ mà nói, muốn trở thành thành tựu mười hai cái mệnh cung, trên căn bản là không thể nào, bất kỳ thiên tài nào đều có thể đoạn tuyệt hi vọng mở ra mười hai cái mệnh cung, có lẽ mười một cái mệnh cung còn là có một điểm hi vọng, ít nhất đối vói loại thiên tài vạn cổ yêu nghiệt mà nói.

Bất quá nếu như ở cảnh giới Chân Nhân có thể chế tạo chín viên tinh thần mà nói, như vậy ở cảnh giới Cổ Thánh, nếu như người tu luyện là thuộc về tồn tại vạn cổ yêu nghiệt, đó liền có được thêm một điểm hi vọng mở ra mười hai cái mệnh cung.

Cửu tinh vĩnh phong, liền ý nghĩa có tinh không của mình, mà thập nhị cung thành thiên, cái này ý nghĩa cửu tinh là điều kiện tương lai thành tựu thập nhị mệnh cung!

Không nghi ngờ chút nào, Lý Thất Dạ là có dã tâm vấn đỉnh mười hai mệnh cung, cho nên sau khi hắn chế tạo ra cửu tinh, hắn bước vào cảnh giới Cổ Thánh xong, hơn nữa còn là từng bước từng bước đánh vững trụ cột.

Lấy điều kiện của Lý Thất Dạ mà nói, lục cung Vương Hầu, cửu tinh Chân Nhân, điều kiện này để cho hắn ở trên tu luyện đột phi mãnh tiến, hắn có thể sáng tạo kỳ tích, có thể ở trong thời gian ngắn ngủi đột phá cảnh giới Cổ Thánh, bước vào Thánh Tôn, trở thành cường giả chân chính.

Nhưng mà sau khi Lý Thất Dạ bước vào cảnh giới Cổ Thánh lại từng bước từng bước đi xuống, càng không ngừng đánh xuống trụ cột vô cùng vững chắc, dã tâm của hắn không nói đến xông phá cảnh giới Cổ Thánh, bước vào Thánh Tôn, chen thân vào hàng ngũ cường giả chân chính.

Dã tâm của Lý Thất Dạ là ở thập nhị cung, thậm chí là thập tam cung trong truyền thuyết! Nếu như hắn thực hiện dã tâm của mình, như vậy trong tương lai càng có thể leo lên đại đạo đỉnh phong chân chính.

Lý Thất Dạ ngồi ở bên trong phòng, huyết khí lưu chuyển, thọ luân thối luyện huyết khí cuồn cuộn, thọ huyết thối luyện mà thành lại là chảy vào trong thọ luân, bảo hoa hừng hực.

Lúc này sáu mệnh cung ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ trầm phù, hóa thành một vực, thôn thổ thiên địa linh khí, khiến cho phiến cương vực này liền là hỗn độn quanh quẩn, sinh cơ dạt dào, tựa như đang uẩn dưỡng trăm vạn sinh linh!

Chín viên tinh thần càng là ở quanh thân Lý Thất Dạ tạo ra một cái tinh không, Lý Thất Dạ ngồi xuống ở dưới một phiến trời sao này, tựa hồ hắn là rời xa cái thế giới này rồi, một mình bị vây ở trong một cái thế giới khác.

Một đạo thiên hoa bay lên không, tựa như là giao tiếp thiên địa, hỏi thăm thiên địa chi đạo, lại giống như câu thông thiên địa chư thần, một đạo thiên hoa này để cho Lý Thất Dạ trở nên thần thánh, tựa hồ hắn là thượng thiên sủng nhi, đại địa chi tử.

Một đạo thiên hoa này chính là Lý Thất Dạ tu luyện Thiên Mệnh bí thuật Trú Thiên tiên bí mà thành, khi nó giao tiếp thiên địa, nó để cho Lý Thất Dạ chính là đại đạo giao minh, cả người giống như đều dung nhập vào trong đại đạo.

Thiên Mệnh bí thuật, cường đại mà thần bí, trên thực tế, sự cường đại của nó không chỉ là hạn chế ở trên chiến trường. Đối với bí thuật cường đại vừa cổ xưa mà nói, ở lúc đầu Thiên mệnh bí thuật thoạt nhìn tựa hồ là không nhận nổi cái thịnh danh này.

Trên thực tế, sau khi thiên mệnh của một cái thời đại dần dần có thành tựu, lúc thiên mệnh đại thành, ở thời điểm này ưu thế của Thiên Mệnh bí thuật liền rất dễ dàng hiển lộ ra.

Lúc này trong Nê Cung huyệt của Lý Thất Dạ liền là có tiếng nổ vang không ngừng, tựa như là địa ngưu chuyển mình, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn chui từ dưới đất mà ra.

Đây là Lý Thất Dạ đang mở cái mệnh cung thứ bảy, đương nhiên, mở ra một cái mệnh cung chính là một quá trình lâu dài mà khốn khổ, mở một cái mệnh cung không phải là chuyện dễ dàng.

Ở cảnh giới Cổ Thánh có ba cấp độ, từ thấp đến cao theo thứ tự là: Ích Cung, Hóa Vực, Thành Thành!

Đối với tu sĩ bình thường mà nói, ở cảnh giới Vương Hầu chỉ thành tựu ba mệnh cung, như vậy ở cảnh giới Cổ Thành liền cần mở ra mệnh cung thứ tư.

Tứ cung thành vực, cho nên ở cảnh giới Cổ Thánh sau khi mở ra mệnh cung thứ tư chính là đem bốn mệnh cung hóa thành cương vực, lại đem cương vực tạo thành cương thành!

Mà đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn hiện tại đã có sáu mệnh cung, hơn nữa sáu cái mệnh cung cương vực của hắn đã thành Thành, uẩn dưỡng sinh linh, hóa thành cương thành!

Có thể nói, Lý Thất Dạ đi tới một bước này, hắn có thể trực tiếp hướng lên cảnh giới Cổ Thánh đại viên mãn, nhảy vào cảnh giới Thánh Tôn.