Thông tin truyện

Hổ Môi

Hổ Môi

Tác giả:

Nguồn:

bachhoacac.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.4/10 từ 24 lượt
Thể loại: Xuyên qua, cổ đại
Edit:
Beta: Yu Ming

Một người là quý công tử thế gia hiển hách, một người làm nam bà mối hiếm có xưa nay. Một đoạn nhân duyên nhờ hổ mà nên, một đoạn cố sự tìm kiếm cô nương “thiên hạ vô song”.

Bình luận truyện