Lăng Độ Vũ

Chương 89: Vĩ thanh (kết)


Lăng Độ đi tới doanh địa thì, Trầm Linh còn đang dọn dẹp giếng khoan, chuẩn bị đi xuống cứu hắn, mặc dù hắn đã rơi vào giếng khoan được ba ngày rồi.
Tập đoàn phạm tội của Vương Tử tan rã, Vân Ti Lan đạt được mộng tưởng của nàng, một cuộc sống tự do tự tại.Ellis tại địa chấn thì bị giá của tháp khoan rơi xuống đè chết, miễn đi được họa Ấn đồ giáo đồ trừng phạt mà chết.
Trầm Linh đối với việc không thể tiến vào trong thân thể ‘Bỉ Nhất’, kinh lịch những dị sự mà Lăng Độ Vũ kinh lịch, canh cánh trong lòng. Bất quá hắn cũng có một việc đáng giá vui mừng, chính là đã nói không lấy chồng, Hải Lam Na, lại đáp ứng hôn sự với hắn.Người Ấn Độ khi cưới, phụ nữ nặng nhất là của hồi môn, đồ cưới của người phú hữu càng cao quý. Của hồi môn của Hải Lam Na lại rất kỳ quái, chỉ có một con bài: là một con Át.
Đấy cũng chính là để bài ngày đó chưa lật của Trầm Linh.