Lưu Manh Lão Sư

Chương 1575: Mộc Thần xãCát đột nhiên tại tương viêm cung cấp một tòa trong biệt thự cẩn thận nàng xem thấy trên máy vi tính thị trường chứng khoán điểu hắn chứng kiến này lưỡng thiên địa thị trường chứng khoán hậu tâm lý không khỏi âm thầm cao hứng tương viêm quả nhiên không giỏi lừa hắn hắn từ nhạc phụ cùng với u thị thị trưởng nơi đó làm ra bay phạm ngôi sao buôn bán lời không ít ta đây chút ta đủ hắn 抨 bỗng nhiên mấy bối hiểu rõ. Nhưng là hiện tại hắn không thể rời khỏi tới nghe tương viêm nói bọn họ còn có thể kiếm được càng nhiều.

Người là lòng tham nghĩ còn có thể có lời càng nhiều là ta cát đột nhiên đâu chịu hiện tại rời khỏi qua đâu? Hắn muốn thị một, hai trăm một trăm triệu đến lúc đó nuôi dưỡng rất nhiều xinh đẹp nữ nhân còn muốn thỉnh lợi hại bảo vệ nikel nhất định giết chết Trần Thiên Minh còn muốn lên lưu đắc ý hết cùng với phòng nhớ lại hương.

Tại trong biệt thự tương đông phái vài cái bảo vệ nikel bảo hộ cát đột nhiên nói là bảo vệ khuếch trương kỳ thật cũng là giam triệu cát đột nhiên không cho hắn rời khỏi lần này phó hoa. Nếu hiện tại cát đột nhiên đem sạn khấu trừ đi ra tương đông mấy tên thủ hạ là sẽ không bỏ qua cát đột nhiên.

Linh linh linh "Cát đột nhiên di động vang lên hắn vừa thấy là u thị thị trưởng điện thoại.

Thị trưởng nhĩ hảo."
Cát đột nhiên cười nói." Thị thị trưởng vì kế hảo phó tỉnh trưởng từ u thị tài chính khấu trừ huyễn một trăm triệu đi ra tương viêm nói chích đùa giỡn qúa mười ngày tám ngày là có thể ngại gấp đôi đến lúc đó hắn một dương thị trưởng một dương. Có thể tính là mọi người không ở trong quan trường hỗn cũng là có thể dựa vào này đó ta thoải mái mà trải qua ngày.

Cát bí này sạn hiện tại kiếm được như thế nào?"
Thị trưởng cũng nghe qúa cát đột nhiên nói qua đả kích mỹ nhân mỗ đoàn kế hoạch hắn một nhìn đến hiện tại mỹ nhân mỗ đoàn thị trường chứng khoán biết tất cả mọi người bất quá hắn muốn từ cát đột nhiên miệng nghe túc sở một chút.

Thị trưởng ngươi không cần lo lắng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta chúng ta hiện tại buôn bán lời không ít tái mấy ngày nữa ngươi sẽ chờ nước cờ ta đi!"Cát đột nhiên dương dương tự đắc nói.

Cát tư số tiền này là ta dụng quan hệ thể hiện tới được ngươi nhất định phải cẩn thận xem trọng tháng sau nhất định phải bồi thường ta bằng không tài chính cục tựu không thể công tạc ta cũng chơi xong rồi. Thị trưởng cố ý nói. Hàng loạt là ở cùng vụ người trên thuyền nếu như mình gặp chuyện không may hắn cát đột nhiên cũng chạy không được.

Cát đột nhiên không cho là đúng nói: thị trưởng ngươi yên tâm đi! Thị tương viêm giúp chúng ta nhìn hắn nhưng lợi hại tiền đoạn thời gian còn dẫn ta đi kinh thành vấn an một trong đó lãnh đạo chúng ta này đó cái tôi tại người ta trong mắt không tính cái gì."
Vậy ngươi đuổi kịp mặt nói ta vị trí chuyện đặc biệt sao?"Đây là thị trưởng vẫn quan tâm nếu như có thể để hắn ngồi trên u thị thị ủy bí thư vị trí đến lúc đó gì liền tựu uy phong không được. Hừ gì liền cùng thị ủy bí thư chín chính mình không hạ thủ được.

Ta nói ngươi yên tâm đi nếu lần này ngươi ngại không ít tiền vị trí của ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào có thể tính là ngươi muốn biết cái phó bộ vị trí cũng không khó."
Cát đột nhiên nói tuyệt không giả nếu như dài cầm nhị, ba tỷ đến kinh thành chạy quan hệ còn thị tương viêm bọn họ cái cọc tiến phỏng chừng muốn thể hiện cái phó bộ trưởng vị trí là không khó.

Hảo hảo ngươi vội mới chuyện gì tinh vi một thời gian cho ta điện thoại."Thị trưởng quế điện thoại.

Các cát đột nhiên đang muốn đi đối diện phòng hỏi cùng tương viêm phái tới mỹ nữ trợ lý hảo hảo chơi đùa thời điểm điện thoại tay của hắn lại vang lên. Hắn vừa thấy là nhạc phụ đánh tới. Cha mới sự sao?"
Cát đột nhiên hỏi.

Cát đột nhiên hiện tại sự tinh làm được như thế nào?"Cát đột nhiên nhạc phụ cười nói.

Hết thảy thuận lợi cha đến lúc đó ngươi sẽ chờ nước cờ tiền đi sao!"
Cát đột nhiên cũng cười nói.

Kình một trăm triệu là nhạc phụ thể hiện tới được mình là cười đùa mặt tương đối.

Không có việc gì là tốt rồi có thể hay không có lời đừng lo quan trọng hơn chính là ngươi nhất định phải đem ta cho ta đuổi về qua "Cát đột nhiên nhạc phụ nói. Chúng ta thể hiện hoàn này một số sau ta cũng có thể xin lui hỏng rồi."Cát đột nhiên nhạc phụ ngôi sao mệt nhà nước một vài sạn lần này nghe cát đột nhiên có thể có lời trở về trong lòng hắn cũng cao hứng. Đem bang dùng là hơn mười một trăm triệu bổ biện hắn về sau là có thể vượt qua thoải mái ngày.

Cát đột nhiên chính sắc nói: "Cha ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ có lời."Buổi tối tuyền thiện mang theo thủ hạ đích thân đến Mộc Thần đỗ. Mộc Thần đỗ đặt tại vốn là vùng ngoại thành chu hoàn còn tiếp.

Là mộc ngày nước cổ cánh phần tử cùng với chiến tranh phần tử cao nhất tinh thần cây trụ địa phương. Tới rồi Mộc Thần đỗ trước cửa tuyền thiện đoàn xe ngừng lại tuy rằng hắn là mộc ngày thiên vương nhưng ở Mộc Thần đỗ như vậy nàng phương hắn cũng không có thể đã bị ưu đãi. Tuyền thiện thân tín đại lang ngựa cao thấp xe chạy đến cạnh cửa Mộc Thần xã cửa chính cao tới hai mươi ba thước làm cho người ta gặm loại phi thường miểu ít cảm giác. Lúc này đại môn đột nhiên mở ra đi ra hai cái mặc hắc y bào thần người.

Đại lang vội vàng nói: hai vị thần người các ngươi hảo ta là tuyền thiện thiên vương chính là thủ hạ đại lang chúng ta thiên vương suy nghĩ bái kiến thần lão."Thần lão ngôi sao kể qúa các ngươi muốn tới bọn họ cho các ngươi vào đi."Trong đó một cái thần người gật gật đầu đem đại cửa mở ra.

Đại lang vội sĩ quét tay để đoàn xe đi vào đoàn xe ngựa trên xí man địa lái vào thần đỗ bên trong. Thần đỗ nội đại thụ che trời ngoại trừ ở giữa là một khối rất lớn đất trống ngoại địa phương khác đều là đủ loại kiểu dáng đền cùng với giương quan có vẻ phi thường âm âm sâm sâm.

Đặc biệt này bơi tựu trong quan sáng sớm bày ra thất đèn cầy diệu mộc ngày nước Minh Trị lúc sau tại những khác quốc thổ mặt đất huy hoàng chiến tích "Thờ phụng các thức giết người vũ khí đồng thời lấy tài nguyên thiếu, sinh tồn không gian cửa ải hiểm yếu "Vi từ làm một buổi diễn giảo hơi chiến tranh biện giải giải vây thậm chí còn nghĩ một vài ngoại hạng tù chiến tranh ảnh chụp treo cao trên tường. Thời gian trôi qua, công lý mở rộng, chính nghĩa Thẩm Phán tựa hồ cũng cùng tòa kiến trúc này vật không quan hệ.

Thần lão tại thần lão thất các thiên vương những người khác ở chỗ này chờ đãi là được."Thần người đối tuyền thiện chính là thủ hạ nói.

Tuyền thiện gật gật đầu hắn biết Mộc Thần đỗ lý cao thủ nhiều như mây thần lão lại là thần đỗ lý linh côi nếu bọn họ suy nghĩ muốn giết mình kia là chuyện dễ dàng. Đặc biệt hiện tại mộc ngày nước tư mật tổ chức thần đỗ "
Lý thần người cao thủ đều là từ thần lão nhóm đích thân huấn luyện ra.

Điểu thần người tới rồi nhất định niên kỉ nhớ sau thần lão gặp qua đem một vài vĩ đại lão thần người hấp thu đi vào thú vi thần lão bất quá muốn vào đi thần lão sẽ lão thần người cũng là không nhiều lắm.

Tuyền thiện vào thần lão thất trinh chứng kiến bên trong ngồi sáu cái bạch giới thương thần người bọn họ chính là thần lão sẽ gần thị sáu cái thần lão bọn họ quyết định mộc ngày nước một vài đại sự. Các vị thần lão các ngươi hảo."Tuyền thiện đối thần lão nhóm cung kính khom người.

Tuyền thiện có phải hay không cái thiên buổi tối nhiệm vụ thất bại muốn chúng ta vài cái lão cốt đầu động thủ?"
Đại thần lão đối tuyền thiện nói. Vào thần lão sẽ sau bọn họ sẽ không mới tính danh tất cả đều là lấy tự được xưng hô.

Đúng vậy Ma Quỷ tổ chức toàn quân bị diệt bất quá bọn hắn cũng bị một vài tổn thất đúng là thần đỗ động thủ cơ hội tốt."Tuyền thiện ngượng ngùng nói. Đối phương rất giáo hoạt đem lần nước tổng thống lôi kéo cùng một chỗ chúng ta chỉ có thể là cố ý kéo dài thời gian để sát thủ động thủ nhưng hay không đông "Ngươi không chỉ nói chúng ta thần người cũng tìm hiểu trở về hướng chúng ta hợp thành cực qua."Nhị thần lão lăng xua tay cũng là bởi vì như vậy bọn họ mới thương lượng ngày mai động thủ chuyện thị. Hậu thiên Z nước chủ tịch phải trở về đi bọn họ chính là ngày mai buổi tối cơ hội.

Tuyền thiện lăng một lần không ngờ thần lão nhóm cũng biết ta cũng không nhiều nói. Ta nghĩ thỉnh thần lão nhóm tại bọn họ còn không có thị trở về Z nước trước đem bọn họ toàn bộ giết một cái cũng không lưu."
Đại thần lão cười cười tuyền thiện ngươi không nên gấp gáp chúng ta tị nhẹ sắp xếp xong xuôi ngày mai buổi tối động thủ đến lúc đó nhất định có thể giết chết Z người trong nước. Kỳ thật việc này thị sớm nên làm lấy chúng ta hiện tại mộc ngày nước thực lực căn bản không sợ Z nước chúng ta hẳn là thực hiện tiền bối nhiều năm còn không có thị thực hiện giấc mộng. Chiến tranh sợ cái gì? Chúng ta mộc ngày nước nam nhân chưa bao giờ sợ chiến tranh chúng ta chích mới không ngừng chiến tranh mới có thể tranh thủ lớn hơn nữa cuộc sống không gian. "Là ta nghe thần lão hơn nữa hiện tại thị một cái cơ hội tốt chích thị Z nước chủ tịch Long Định vừa chết Z nước tân nhậm chủ tịch sẽ không đối với chúng ta như thế nào hơn nữa đến lúc đó bọn họ còn có thể đem một vài địa bàn cho chúng ta hắc hắc đến lúc đó chúng ta mộc ngày nước cũng không phải là tiểu quốc."Tuyền thiện cười âm hiểm.

Tuyền thiện thiên vương ngươi làm rất khá nếu quả thật như theo lời ngươi ngày mai buổi tối chúng ta có thể tính là liều mạng lạc mệnh cũng đùa giỡn hoàn thú nhiệm vụ."Đại thần lão Cao hưng nói. Cái kia dường như thị điểm hôn ám mắt tỳ lý đột nhiên ra tinh quang dường như muốn đem vách tường cấp từ mặc dường như. Mộc Thần đỗ tồn tại chính là muốn hậu bối không quên tiền bối dặn dò chỉ cần không ngừng cố gắng mới có thể thực hiện mục tiêu.

Mà Z nước chính là mộc ngày nước tốt nhất mục tiêu.

Nghĩ đến đây đại thần lão thầm hạ quyết tâm quyết định đem phó hoa thay đổi một lần phái ra đại bộ phận Mộc Thần đỗ cao thủ muốn trăm chi chia phần ba trăm nắm chắc giết chết Z nước chủ tịch hơn nữa muốn đem này Z người trong nước toàn bộ giết sạch đến lúc đó đem những trách nhiệm này tạc cấp một vài khủng bố tổ chức là được.

Mỗi một quốc gia đều thị đối địch khủng bố tổ chức hơn nữa Ma Quỷ tổ chức không phải ngôi sao ám sát qúa một lần sao? Bọn họ nhất định sẽ đem sự chen đẩy làm được gọn gàng. Đại thần lão trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười.

Được rồi hết thảy bái khiêng các ngươi ta bây giờ trở về đi."
Tuyền thiện thấy sự chen đẩy giải quyết cũng không muốn ở trong này nhiều hơn ngồi. Dù sao hắn bây giờ là bí mật lại đây Mộc Thần đỗ.

Tuyền thiện thiên vương ngươi có phải hay không phái một người tên là thư một tự vệ quân bảo hộ Z người trong nước."Đại thần lão trên mặt bày biện ra giáo trá.

Đúng vậy đại thần lão làm sao ngươi biết?"
Tuyền thiện kì quái. Đại thần lão liền này đó môn, sự cũng biết hắn cũng thật lợi hại đi sao?

Đại thần lão nói: thư một là một cái phi thường nghe lời thật là tốt trẻ nhỏ ngươi có thể cho bọn họ trước xung phong nếu như có thể làm cho bọn họ đem Long Định nổ chết vậy tốt nhất không giỏi tất yếu thật lãng phí thời gian."Tuyền thiện tâm lý nhảy dựng đại thần lão ý của ngươi là?"Mộc ngày nước thật là tốt nam nhi từ nhỏ chính là vì nước tông giương mà hy sinh bọn họ có thể vì quốc gia hy sinh là phúc khí của bọn hắn. Bọn họ không phải thị đao người sao? Ngươi làm cho bọn họ đều mang cho c4 bom điểu bọn họ tới gần Long Định thời điểm đem bom cấp kíp nổ. Hắc hắc đến lúc đó cũng không cần chúng ta động thủ."Đại thần lão âm sâm sâm nói.

Tuyền thiện nghe xong không khỏi kinh hãi này quát rất căn khương vốn là người bảo vệ biến thú sát thủ điều này làm cho Long Định khó lòng phòng bị. Hơn nữa giống người như thế thịt bom Long Định suy nghĩ bất tử cũng khó a!

Bất quá tuyền thiện hay lo lắng."
Đại thần lão nếu chúng ta làm như vậy quốc tế trên sẽ khiển trách chúng ta cái kia cái tân nhậm chủ tịch cũng áp không dưới Z người trong nước lửa giận "Tuyền thiện không thể không phủ nghĩ tới làm như vậy nhưng làm như vậy chỉ biết lăng minh giết Long Định là mộc ngày nước gây nên đến lúc đó tiên sinh suy nghĩ lăng đều chuyện này thị cũng khó có thể tiên sinh điểu chủ tịch sau ngựa trên mang theo quân đội đánh chính mình. Nhân bắc tuyền thiện tài sẽ nghĩ dụng ám sát kế hoạch như vậy có thể tính là tài tử hoài nghi mộc ngày nước mình cũng là có thể giải thích một phen là cái khác sát thủ gây nên tiên sinh bên kia cũng sẽ giúp chính mình nói xuống.

Nhưng đại thần lão vừa rồi theo như lời dụng mộc ngày nước tự vệ quân giết Long Định mộc ngày nước cùng với Z nước cừu lại là đứng lại hắn cũng không nghĩ đến để mộc ngày nước cùng Z nước đánh giặc. Hiện tại Z nước quân sự ở thế giới trên đều là số một số hai mộc ngày kế lớn của đất nước tuyệt đối không dám minh chọc bọn hắn. Hơn nữa mộc ngày nước rất đuối lý lời nói"
m nước cũng không nên đứng ra đương người trung gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.