Thông tin truyện

Mạn Thù Sát Hoa

Mạn Thù Sát Hoa

Tác giả:

Nguồn:

Ổ Truyện Này Chứa Sự Cuteo

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.1/10 từ 19 lượt
Tác giả: Khát Mưa

Dịch: BottlePH

Số phần: 8

Giới thiệu:

Tôi làm thế thân gả cho Vệ Sùng Hoa, lại phát hiện bản thân càng ngày càng giống với bạn gái cũ đã chết của anh ta, còn luôn nhìn thấy cô gái đã chết đó ở trong nhà.

Tôi nảy sinh thôi thúc muốn giết Vệ Sùng Hoa, anh ta sợ tôi thật sự giết anh ta nên muốn ra tay trước, nhưng tôi đã mượn cơ hội này xiên dao qua ngực anh ta.

Bình luận truyện